CHARLES SIMIC

Poezijos vertimai

Kaip giedoti

 

1. Poetas

 

Robert Doisneau. Papiktinta dama. 1948

Robert Doisneau. Papiktinta dama. 1948

Būdraujantis, kai kiti miega.

Miegantis, kai kiti pabudę.
Beraštis, viską pasirašinėjantis X.
Žmogus, skeliantis pokštą kartuvėse.

 

2. Eilėraštis

 

Mėsos bryzas,
Plėšiko nešamas
Sarginiam šuniui nuvilioti.

 

 

Eilėraštis be pavadinimo

 

Klausiu švino:
„Kodėl leidaisi išlydomas į kulką?
Negi pamiršai alchemikus?
Negi nustojai vilties
Virsti auksu?“
 
Jokio atsakymo.
Švinas. Kulka.
Su tokiais vardais
Miegas gilus ir ilgas.

 

 

Šakutė

 

Šis keistas padaras, ko gero, atsliūkino
Tiesiai iš pragaro.
Jis primena paukščio koją,
Nešiojamą ant žmogėdros kaklo.
 
Laikydamas jį rankoje,
Smeigdamas į mėsos gabalą,
Gali įsivaizduoti likusią šio paukščio dalį:
Jo galva, panaši į tavo kumštį,
Didelė, nuplikusi, besnapė ir beakė.

 

 

Mano batai

 

Batai, slaptasis mano gyvenimo veidas:
Dvi žiojinčios bedantės burnos,
Dvi apirusios, pelių urvais atsiduodančios
Gyvūnų odos.
 
Mano brolis ir sesuo, gimę negyvi,
Tęsia savo egzistenciją jumyse,
Vesdami per gyvenimą
Neperprantamos jųjų nekaltybės link.
 
Kokia nauda man iš knygų,
Jeigu iš jūsų galima išskaityti
Mano žemiškojo gyvenimo Evangeliją
Ir kas toliau, ateities įvykius?
 
Noriu garsint religiją,
Kurią sukūriau jūsų tobulam nusižeminimui,
Ir keistą bažnyčią, kurią statau
Aplink jus kaip altorių.
 
Asketiški ir motiniški, jūs tveriate:
Panašios padermės kaip jaučiai, šventieji ar
pasmerktieji,
Su nebylia kantrybe šlifuodami
Tikrąjį mano esybės gyvavaizdį.

 

 

Vidinis žmogus

 

Tai ne asmuo.
Nepažįstamasis.
Kažkas kitas.
 
Pasauliui mudu
Rodome tą pačią
Marmūzę.
Kai aš kasausi,
Jis irgi kasosi.
 
Yra moterų,
Tvirtinančių, kad buvo jį nutvėrusios.
Kažkoks šuo
Sekioja mane.
Tikriausiai jo.
 
Kai aš tylus, jis dar tylesnis.
Dėl to pamirštu jį.
Bet kai pasilenkiu
Užsirišti batų,
Jis atsistoja.
 
Mudu metame vieną šešėlį.
Katro šešėlis?
Norėčiau tarti:
„Jis buvo pradžioj
Ir bus pabaigoje.“
Bet negali būti tikras.
 
Vakare,
Kai sėdžiu
Pašydamas mūsų tylos kortas,
Sakau jam:
„Nors tu tari
Kiekvieną mano žodį,
Aš tavęs nepažįstu.
Čia tu kalbėjai.“

 

 

Iš: Charles Simic. New and Selected Poems: 1962–2012. New York: Houghton Mifflin Harcourt, 2013;

www.americanpoems.com

Vertė Andrius Patiomkinas

 

Rašyti komentarą

Turite prisijungti, jei norite komentuoti.