EMILIJA LIEGUTĖ

Iš ciklo „Vaikystės sodai“

Skaitau
 
Skaitydama išgyvenu tai,
kas pasiliko vaikystėje.
Mano gyvenimas būna
taip giliai nuslydęs,
jog net nežinai kur:
knygoje ar kaži kur kitur.
Tiktai žinau, kad su kiekviena
eilute atsilaužiu gabalėlį
pasaulio.
Ir tada vaikystė pasistumia
į priekį, tarsi laikrodžio rodyklė,
tarsi rodyklės šešėlis,
tarsi laikas.
 
 
Sode
 
Papūtė silpni, prijaukinti
vėjai.
Aš nuėjau į sodą. Kažkoks
nepažįstamas balsas palietė
mano skruostą.
Mostelėjau ranka ir vėl stojo
keista, trapi tyla.
Pagalvojau, kad ilgainiui
prasidės kitoniško supratimo
laikai
ir neliks žodžio ant žodžio.
O visos filosofinės prasmės
išsisklaidys kaip
debesys ir nutekės kaip
vanduo.
Už mano nugaros liko tiktai
skubėjimas
ir amžinas kelias.
 
 
Akmuo
 
Apėjau sodą, stabteldama
prie akmens, kažkada gulėjusio
šalia trobos slenksčio.
Dabar nėra trobos, nėra slenksčio –
tik akmuo.
Turėjau prie jo priprasti.
Vadinasi, ir vaikystę dar turėjau
tarsi iš naujo nugyventi.
Juk nieko neturiu, kas galėtų
man ją paliudyti buvus.
Padėjau ant akmens rankas.
Pirštų galiukais jutau kraujo
pulsavimą,
tarsi akmuo man kažką
pasakotų.
Taip, jis – mano vaikystės
liudytojas.
Ji buvo. Čia, šitoje vietoje.
Jaučiu akmenyje jos bylą –
buvo.
Akmenyje išliko tėvų, protėvių
ir mano vaikystės žingsniai.
Akis užtemdė šiltas,
drėgnas ūkas…
 
 
Liūdesys
 
Ar jau atėjo laikai, kai sodas
tapo svetimas ir nieko
negali priglobti, paguosti.
Ar tai liūdesys? Ar gali liūdesys
būti toks atviras?
Buvau tarsi paveiksle, nes
pasijutau taip,
lyg visas laikas iš sodo būtų
dingęs.
Mano viduje plytėjo dideli,
šviesūs, pilni vasaros
langai.
 
 
Renkuosi audrą
 
Ir tamsa skleidžia spindulius.
O audra sklidina pjūties vilčių.
Aš renkuosi tamsą, renkuosi
audrą.
Išeinu į sodą. Tamsą raižo žaibai.
Senas klevas linguoja sūpuokles ir
girgžda.
Atsisėdu sūpuoklėsna, supuosi.
Girdžiu tolimo varpo skambėjimą.
Kažkas šaukiasi pagalbos.
Įsisupu ligi klevo
viršūnės.

2014.XII.31

 

Žiemą
 
Sodo medžiai buvo pastirę nuo
naktinio speigo.
Oras lyg užsivėrė,
tapo pilkas, nepermatomas.
Pavėnė, sūpuoklės virto šešėliais,
o pievutė ir takai visai
pradingo.
Dairiausi aplink save ir kuo
daugiau sugaudavau sodo
gyvybės ženklų,
tuo labiau įžvelgdavau savo
vidų.
Laukiau pavasario.
Svajojau, kad gyvenimas tuomet
pakeis savo kryptį ir pradės eiti
į mane, o ne iš
manęs.
 
 
Pavasaris
 
Sodas, peržiem styrojęs be takų,
atgijo.
Takai tįsojo ilgi ir juodi,
o jų galuose šiepė pumpurus
krūmai.
Žemė jau laikė mano padų šilumą
ir paukščiai paliko vietos
mano balsui.
U–ū! U–ū! – šūkavau.
 
 
Ilgesys
 
Prakaituotas miegas
privertė mane atsikelti
vidurnaktį ir prieiti
prie lango.
Mėnesiena.
Plačiai atveriu langą.
Viskas lengva, šviesu.
Skaidriame ore vos vos
nubrėžti daiktų kontūrai,
tačiau jie ryškūs.
Jazminų krūmas, suolas,
du klevai, sūpuoklės tarp jų.
Visai artimi daiktai,
bet jau turi tolių atspalvį.
Žvelgiu į praeitį,
kurios niekada nebuvo.
Buvo.
Išliko mano ilgesy.
 
 

Rašyti komentarą

Turite prisijungti, jei norite komentuoti.