SERHIJ ŽADAN

Poezija

Serhijus Žadanas gimė 1974 m. Starobilske, Luhansko srityje. Charkovo pedagoginiame universitete baigė ukrainiečių ir vokiečių filologijos studijas, apgynė disertaciją apie ukrainiečių futurizmo poeziją. Rengė poezijos ir muzikos, tarpdisciplininius festivalius, pilietinio nepaklusnumo akcijas, koncertavo su grupe „Sobaki v kosmosi“. 2004 m. įvykių metu – Charkovo protestuotojų palapinių miestelio komendantas. Aktyviai dalyvavo pastarųjų mėnesių protestuose Charkove ir Kijeve, buvo sužeistas. Dešimties poezijos rinkinių ir penkių prozos knygų autorius. Į lietuvių kalbą išversti jo romanai „Depeche Mode“ (Kitos knygos, 2008) ir „Anarchy in the UKR“ (Kitos knygos, 2010).

 

Big Gangsta Party

Viktor Sydorenko. Depersonalizacija. 2009

Viktor Sydorenko. Depersonalizacija. 2009

 

 

Charkovas, 94-ieji. Sudėtinga
kriminogeninė padėtis. Mieste veikianti
nusikalstama grupuotė bombina valiutos keityklas,
per valstybinį radiją jie vadinami „įžūlių jaunuolių gauja“;
taigi ši įžūlių jaunuolių gauja
ilgai seka urminę keityklą centre,
seka ir galiausiai suseka,
kad keitykloje
kaip tik guli keli maišai babkių -
brezentiniai maišai babkių,
ir iki rytojaus niekas jų neišveš.
Jie šventiškai pasipuošę
eina bombinti
keityklos.
 
O keitykla pačiame
centre; jie dar praleidžia prisigrūdusį
žmonių tramvajų ir tik tada eina
bombinti
savo
keityklos.
 
Ten, pasirodo, niekas jais neapsidžiaugė,
juo labiau – kai jie griebė krautis
maišus babkių.
 
O tu eini per miestą, saulėta gatvės puse
ir viskas tau blogai – nei pinigų, nei darbo, nei socialinių perspektyvų,
staiga iš keityklos išbėga
jaunuoliai šventiniais sportiniais kostiumais ir nuskuodžia
prie bemso, lyg biatlonininkai, toli už nugaros
palikę visus pretendentus į urmines babkes.
 
Tačiau ką veiksi Charkove 94-aisiais
su maišu babkių? Gali atiduoti jas į urminę keityklą,
bet ten jie visus jau iššaudė. Taigi jie
išvairuoja tiesiai tramvajui iš po ratų
ir lekia į niekur.
 
O už poros kvartalų
yra jaukus kabakas su kokainu,
vadinasi „Elito klubas Karambolis“.
Jie važiuoja tiesiai ten ir ima mokėti
babkėmis, ant kurių dar neišdžiūvo inkasatorių kraujas.
 
Ką gi, jiems atnešamas jų kibiras kokaino,
ir kol jie lenkiasi prie jo, lyg pėstininkai prie
pėstininkų minos, spec. dalinys savo būdais nušluoja jų bemsą
ir eina šturmuoti elito klubo „Karambolis“.
 
O tu eini sau,
stebėdamas,
kaip virš
tramvajaus laidų
kyla inkasatorių sielos, ir tau tesinori -
tiesiog normaliai pasidulkinti, nors sykį, nors sykį gyvenime,
net bala jų nematė – socialinių garantijų,
velniai nematė to darbo,
nors kartą, kad ir su kuo!
Staiga tau prie kojų
ima kristi jaunų biatlonininkų kūnai,
kiekvienam ant krūtinės adidas ženklas,
lyg peršauta širdis, tarsi ši biatlonininkų komanda
būtų pakliuvusi į kryžminę savo dublerių ugnį.
 
Nematomi ir nesuteršti
mano ir tavo balsai kyla į kosmosą.
Kiek tamsių, saldžių užuominų
paliko mums meilės dvasios.
Verčiau didvyrio mirtis nei drungna senatvė.
Miegok ramiai, kovos bičiuli,
aš pabaigsiu nešioti tavo nike
ir grąžinsiu skolas,
nešiosiuosi tavo mobiliaką,
atsiliepsiu į skambučius,
ir kai paskambins tavo tėvai,
pasakysiu, kad tu neilgam išėjęs,
netrukus sugrįši,
o tada jie sumokės už viską.

 

 

Ukraina ukrainiečiams

Seniau viešbutyje būdavo nuomojami kambariai,
pusvalandžiui, dabar priimamajame kabo lentelė: „Kambariai
pusvalandžiui nebenuomojami“, bet vis tiek jaučiasi -
viešnamis kaip viešnamis.
Po langais nuo ryto spiečiasi arabai,
pirmyn ir atgal
vaikštinėja prostitutė,
jai šūkauja dviratininkai -
darsyk praeis pirmyn ir atgal,
ir aš jai šūktelsiu, Marija, šauksiu jai, sese, koks čia mėšlas,
kas suvedė mudu kaktomuša?
 
O ji
vaikštinėja
pirmyn ir atgal
prie buvusio viešnamio, lyg našlaitė,
iš esmės prisimenanti, kur anksčiau gyveno,
bet bijanti supainioti, todėl vaikštinėja
pirmyn ir atgal
ir verčiasi
prostitucija.
 
Ką noriu pasakyti? Kūno atmintis, tik ji verčia mus
valkiotis po visus tuos arabų sąšlavynus.
Tokia istorija:
kai man buvo penkiolika,
mieste, kuriame gyvenau, pasirodė žudikas maniakas.
Kaip tik tada jie suaktyvėjo -
žudikai maniakai ir kooperatininkai,
socializmo duobkasiai,
tada visi jų nekentė,
ta prasme – kooperatininkų.
 
Mūsiškis žudikas maniakas važinėjo dviračiu,
išnirdavo iš kovo rūko ir persmeigdavo
savo aukas
trofėjiniu
vokišku
durtuvu.
 
Iš pradžių jis badė moteris -
beginkles, bejėges moteris,
vaikščiojančias po tamsius miškus,
jos klaidžiodavo gūdžiais, užžėlusiais takeliais,
blaškydavosi pusiaunakčiu po kapines,
sėdėdavo prie baro – girtos, išsidažiusios,
visai vienišos,
be apatinių -
kažkodėl būtent šias bejėges moteris
jis smaigstė pirmiausia,
o paskui užsilipdavo ant savo dviračio
ir kaip tik spėdavo į pirmąją pamainą
savo pieno kombinate.
 
Kadangi visi jo bijojo,
tykojo jo
su medžiokliniais šautuvais ir
paleidę propagandos mašiną,
aš visada palaikiau jį,
mąsčiau taip: kūno atmintis – neblogai,
bet jūs visi pisaliojatės po parduotuves
ir kino teatrus,
o jis kas vakarą išeina iš gamyklos
sėda ant savo „Ukrainos“ ir rieda namo,
paskui jį iš už kampo išnyra demonai
tokiomis pat „Ukrainomis“ ir vejasi jį per kovo rūką,
taikydamiesi išplėšti jam iš rankų trofėjinį durtuvą,
ir nė vienas iš jūsų,
išdvėsos,
nemato tų
šėtoniškų gaudynių per tylą ir tamsą,
tų velnio kilpų, nė vienas iš jūsų
neregės ir neišgirs, kaip jie lekia savo dviračiais
niūrių nakties vartų link.
 
O tas, kuris stovi prie vartų
ir laukia, kuo baigsis
jų gaudynės,
nesitraukia iš sutemų,
stovi, pasislėpęs šešėlyje, ir mąsto:
 
štai jie lekia tiesiai čionai,
pakvaišę dviratininkai,
apokalipsės raiteliai.
Ne taip svarbu, kuris iš jų atvažiuos pirmas,
pagaliau ne taip svarbu, kuris atvažiuos paskutinis,
ne taip svarbu, ar jie apskritai atvažiuos.
Svarbiausia – baimė,
priglundanti po liežuviu
ir neleidžianti sakyti tiesą,
taip, baimė – patenkintas
kartoja jis
ir eina namo
tikrinti mano
namų
darbų.

 

Chicago Bulls

Charkovas, 2006-ieji. Sudėtinga
kriminogeninė padėtis. Iš sunkiosios pramonės
mieste vystosi tik prekybos centrai.
 
Štai rinka persisotina
ir vienas prekybos centrų tinklas ima kovoti
su kitu.
 
Padedamos pirmosios bombos,
nuaidi pirmieji sprogimai,
gadinamos prekės,
suplėšytos sauskelnės sklando virš
kasos aparatų lyg kalakutai.
 
Viename prekybos centrų tinkle
dirba vadybininke mergina, kurią
seniai užkniso visi tie prekybcentriai,
bet ji privalo kasryt aštuntą
ateiti į darbą ir trūnyti
kurdama dar vieną
reklamos kampaniją –
padirbtos
rusiškos
degtinės.
 
Ją įsimylėjęs vienas apsaugininkas, skustas
nesyk daužytas apsaugininkas, jis atbėga
iš pat ryto ledo ritulininko megztiniu chicago bulls, paskui
apsivelka uniformą ir tampa panašus į gėjų.
 
Jis kenčia, o ji nė
nepažvelgia į jį,
jis jai tik apsaugininkas
pydaro uniforma;
ji perduoda konkurentams visus prieigos kodus, atskleidžia
visas kortas, ji viską apskaičiavo ir viską numatė,
ir kai konkurentai jos prekybcentryje susprogdina
dar vieną bombą, ji paslapčiomis ištraukusi kasą
mėgina sprukti.
 
Tačiau organizuoto nusikalstamumo skyrius savo kanalais
suseka jos pokalbius telefonu ir jau laukia jos stovėjimo aikštelėje,
jai mėginant sprukti savo bemsu, jie
užblokuoja išvažiavimą, peršauna jai pilvą ir šaukia apsaugininkui:
ei tu, pydare, judinkis, apeik ją
iš kitos pusės.
 
Tačiau apsaugininkas netikėtai paleidžia į juos ugnį,
šoka į bemsą, nustumia ją ant dešinės sėdynės ir lekia
kartu su ja į niekur.
Tokia istorija.
 
O tu eini per miestą
ir tau tereikia
tiesiog žmoniškai pasidulkinti,
tiesiog čia, tiesiog dabar,
nors kartą žmoniškai, po viso to proto pisimo,
su visa ta kriminogenine padėtimi, tarp visų
tų prekybcentrių, dygstančių tarsi grybai
ir siurbiančių gyvybines jėgas;
o, tie prekybos centrai, tos koncentracijos stovyklos
biudžetininkams,
konvejeriai mulkiams.
AŠ LAUŽYSIU KASOS APARATUS!
AŠ LAUŽYSIU KASOS APARATUS!
NORS SYKĮ! UŽ DIDELIUS PINIGUS!
KAD IR SU KUO!!!
 
- Kas tu?
- Aš noriu tau padėti.
- Tu Dievas?
- Aš – tavo antikrizinis vadybininkas.
- Kas čia tau ant megztinio?
- Tai – Čikagos jaučiai. Jie išveš mudu, mylimoji, iš šių dūmų.
Žvaigždėta naktis paslėps mudu nuo persekiotojų.
Ginklas mums duodamas tam, kad gintume vienas kitą.
Gyvenimas mums duodamas tam, kad mirtume kartu.
Žiūrėk, koks gilus aplink ruduo,
pagaliau pradeda snigti.
Gatve tyliai praeina laiminga šeima.
 
- O Dieve, kas ten taip balta? – susižavėjęs klausia berniukas.
- Sniegas, – atsako mama.
- Tai tu karščiuoji, – atsako tėvas.

 Iš: Сергiй Жадан. Марадона. Харків: Фоліо, 2007

Vertė Vytas Dekšnys

 

Rašyti komentarą

Turite prisijungti, jei norite komentuoti.