VYTAUTAS VYŠNIAUSKAS

Eilėraščiai

 Bevėlis ryšys

Iš karsto į karstą sielos, 
tik kur kas labiau gyvųjų –
iš duobės į duobę kūnai
užkaltom nuo sielų sienom
 
krinta mirusiųjų, tarsi 
koks bevėlis tinklas jungtų;
tart: gyventa buvo narsiai – 
ne iš pirmo karto junta
 
net tie, kuriuose prabunda 
lėlės, tampančios likimą,
likimui tapačios gundo
pačius, tampančius likimais,
 
arba paprasčiausiai: būna,
barška karsto lentos duobėj 
neužkastoj plėšiant vėjui 
duobkasių nuo žemės kūnus…

Formos

Tarp stulpų pakrypsta vėlės, 
kurių pasaulyje nėra. 
Vien tiktai šviesas praskėlęs 
medis – tamsa ir jų giria –
rūke įmirkęs nakties dress
kodas, pasiūtas vėlėse.
 
Tamsoje prašvinta tiesos –
ir netgi tos, kurių nėra, – 
po žibintais malas liesos 
formos be gyvybės, gera
žinia: viena dar neišblėsus 
pasauly, kurs vėlėse yra.
 
Kapai, pradvisę gyvybėm, 
užtverti, už tvoros – vingis 
kelio, o už jo – ganykloje 
nutūpęs karstas, įlinkęs
dangtis nuo šviesos… Iš plytų 
vėlės sulipdytos, tik tinko,
 
kuris cementą gožtų, dar 
nėra. Pakibęs žibintas 
ant šakos, nuo kurios darosi
šešėlis ir čia pat sukrinta
tarpuos sienoj, kad ši pramintų 
pagaliau: cemento mori.

Kad kas nuolat primintų

Girdi? Ana ten šiurpas krečia kaminą – 
per vėją dalina suodžiais apėjusias
patirtis, atmintis tarpines lavina –
kad neužtiltų įmigę laiko siuvėjai,
 
čia reikia, kad kas nuolat primintų,
kada pakartas koridorius siūbuoja,
leisgyvis atminties kilimas, žibintų
pliekiamas, ir šviesa jų, mindoma koja
 
šešėlio – viskas būtų labai paprasta,
tik pažeme dar spurda kariamas vėjas, 
be pėdų per dangų dūmais praėjęs,
 
tik dar tabaluojas atmintys prarastos,
koridorius per plotį suprastėjęs –
čia jau per ankšta – nebėra kur spurdėti.

Rašyti komentarą

Turite prisijungti, jei norite komentuoti.