Nebūti borgu

Tada atžygiavo Amalekas ir kovojo su Izraeliu prie Refidimų. Mozė tarė Jozuei: „Parink mums vyrų, išeik ir kovok su Amaleku. Rytoj aš atsistosiu ant kalvos su Dievo lazda rankoje.“ Jozuė padarė, kaip Mozė jam liepė, ir kovojo su Amaleku, o Mozė, Aaronas ir Huras tuo tarpu palypėjo ant kalvos. Kada tik Mozė laikydavo iškeltą ranką, Izraelis buvo pergalingas, o kada tik jis ranką nuleisdavo, Amalekas buvo pergalingas. Mozės rankos taip pailso, kad jiedu paėmė akmenį, padėjo prie Mozės, ir jis ant jo atsisėdo. Aaronas ir Huras parėmė jo iškeltas rankas, vienas iš vieno šono, o kitas iš kito šono. Taip jo rankos liko tvirtos iki pat saulėlydžio. Jozuė nugalėjo Amaleką ir jo tautą kalaviju.

Iš 17, 8–13

Kadaise šis Mozės, stovinčio ant kalno su iškeltomis rankomis, vaizdinys būdavo vienas mėgstamiausių, susiejančių Mozę su pačiu Jėzumi. Iškeltos Mozės rankos turėjo priminti iškeltas ant kryžiaus Jėzaus rankas, o izraelitų mūšis su amalekitais – tai lyg simbolinis mūšis tarp Gėrio ir Blogio, tarp Dievo ir Šėtono, užkertančio kelią į Pažadėtąją žemę, t. y. Dievo karalystę.

Šiandien, kiek išsisėmus tokiam alegoriniam mąstymo būdui, šis epizodas iš Išėjimo knygos, ko gero, lengviau būtų suvokiamas per „Žiedų valdovo“ simboliką. Mozė su Dievo lazda kaip koks Frodas su žiedu, nuo kurio galiausiai ir priklausė visa grandiozinio susidūrimo tarp nelygiaverčių Gėrio ir Blogio jėgų baigtis. Tolkieno fantazijoje tik Frodo, kad ir ne absoliutus, atsparumas žiedo galios traukai įgalino jį nešti kaip naštą, sakytume, „kryžių“, į galutinę jo sunaikinimo vietą. Žiedo galia – absoliučios Galios troškimas, susiliejus į viena su jos šaltiniu, jos valdovu. Susilieti su Galia (galią turinčiais ar reprezentuojančiais), tapti su ja kažkuo viena, realizuojant fantazijas apie viešpatavimą ir reikšmingumą, kad ir savo savitumo praradimo kaina, – amžinai pasikartojantis archetipas. Nors niekad, bent jau man, nebuvo ir nėra aišku, koks to tikslas ir kas iš to. Fantazijos apie borgus „Žvaigždžių kelyje“, kiborgus „Daktare Kas“ – hiperbolizuotos fantazijos apie troškimą, gal ne tokį jau ir retą, tapti kažkuo daugiau, suliejus sąmonę su vienu kolektyviniu individu, savo kelyje kiekvieną sutiktą asimiliuojant į tą vieną vienmintį kolektyvą, nepakenčiant skirtumų ir individualaus egzistavimo tiesiog sau. Tapti hegemoninės religijos, hegemoninės Bažnyčios, hegemoninės kultūros, hegemoninės ideologijos tarnais, viešpataujančių klasių, rasių ar tautų, ar virš jų iškilusių korporacijų nariais, su jomis susitapatinus, jomis persiėmus, jas padarius vieninteliu savo mąstymo turiniu, tokiu būdu tikintis radus saugią užuovėją nuo klaidingų pasirinkimų, neteisingo mąstymo, klaidingų vertybių, o ypač marginalumo ir nereikšmingumo, – tai tas pats savarankiškumo praradimas, tampant borgu ar kiborgu, geležiniu kumščiu, galinčiu sutraiškyti ir asimiliuoti viską savo kelyje.

„Neviešpataujantis savarankiškumas, – kaip sako filosofas Gintautas Mažeikis, – yra sunkus dalykas. Viešpataujantys, vertinantys pasakojimai kyla iš stipriųjų institucijų ir jų sąlygojamos prievartos: iš galingiausių valstybių ir jų interesus ginančių institutų, muziejų, universitetų. Hegemonija pririša, skatina tuščią aroganciją… Neviešpataujantis savarankiškumas yra susijęs su tiesioginio veiksmo ir meistrystės idėja: pats atsakai už savo ūkį…“

Biblijoje (kaip ir šiuolaikinėje mokslinėje fantastikoje) neviešpataujantis savarankiškumas niekad netampa toks hegemoninis. Tai tik saujelės Dievo galia besikliaujančių marginalų pasirinkimas. Mozė iškeltomis rankomis, kurių pats ilgai negali išlaikyti, ir saujelė kovojančių izraelitų yra palyginti vienišų neviešpataujantį savarankiškumą pasirinkusių herojų paveikslas. Ir Egiptas, iš kurio izraelitai tik tik ištrūko, – tobula senovinė metafora hegemoninės, viešpataujančios, asimiliuojančios kultūros, ideologijos. Pirmas išsilaisvinimo žingsnis – suvokti tai kaip pavergimą, o ne įgalinimą. O toliau – tiesiog išlaikyti iki galo nenuleidus rankų, kovojant, kad ir kaip šiandien šis žodis niekinamas, tiesiog už save ir savo pasirinkimą nebūti borgu.

-akp-

Rašyti komentarą

Turite prisijungti, jei norite komentuoti.