W. S. MERWIN. Eilės

W. S. Merwino (g. 1927) eilėraštis kritikų siejamas su Orfėjo mitu. Jis yra gana painiai surimuotas: vadinamieji slant rhymes (rimoidai) lieka beveik nepastebimi, nors bandžiau juos perteikti.

2013 m. kovo 11 d. W. S. Merwinas gavo prestižinę Zbigniewo Herberto premiją.

Girtuoklis katilinėje

Gal dešimt metų
Plikoj dauboj dūlavo katilinė, kitados ataušus,
Tuščia lyg skrybėlė. Kada visiems ji tapo
Kuprota juoda iškasena, ir drauge su sąvartynu,
Su šiukšlių kalvomis ją pamažiukais ardė
Apnuodytas upokšnis, idant ji prisidėtų
Prie to, kas niekam neberūpi,

Apylinkė nustėro,
Ryte pamačius dūmų vingį – blankų
Tarsi lavoną, iš olos išsvirduliavusį pro angą,
Paskui patyrus ir kitokius ženklus, kad kažkas nežinomas,
Patogiai užsisklendęs už skylėtų geležinių
Vėjelio perpūstos kūryklos durų, susitvėrė
Netobulą pilaitę.

Kame jis semias spirito, kame stiprybės -
Gryniausia paslaptis. Tačiau pamėgo skambesį ir gamą:
Stuksena žarstekliu į butelį, nei kūju į priekalą,
Ir stūgauja pritardamas, ir pagaliau tik cypia,
Pargriūdamas ant spyruokliuojančių automobilio
Sėdynių, suverstų pakrosny – ir išdribęs
Užminga kaip ketaus juosvokas luitas.

Parapijiečių tuntui
Grūmoja kunigas švitrinio popiežiaus bažnyčioj
Ir mini pragarą. Prakeikia nuodėmę čionykščiai,
Bet kai nubunda katilinė po pietų, iškrikę
Kvaili vaikai, lyg fleitininko paviliotos žiurkės,
Prie įdubos pribėgę, įsiklauso į crescendo,
Būriuojas ties briauna ir mokos.

Vertė Tomas Venclova


Rašyti komentarą

Turite prisijungti, jei norite komentuoti.