LINA NAVICKAITĖ. Eilės

.


iš kur ta mėlynė ant kūno mėnulio
išbalęs visatos tuštymėje guli
per daug amžinybės jisai nukraujavo
į tvarstį gyvenimo laikino tavo

o nuplėši šašą, išvysti – mėnulis
ir laikas praėjęs ištrykšta lyg pūliai
žaizdos begalybėj ant seno jo kūno
iš lėto kraujosruva gis laikinumo


Kieno atspaudas?

Šitą naktį-
ji sugėrė mane lyg Turino drobulė -
tik skersvėjai
skersjausmiai
skersmintės
vaikšto

bet, sakai, yra dar sapnų šviesa
kilstelk akis –
jau brėkšta

o jeigu ir ji užgestų
net jeigu ji – –
ar pažadi šūktelt
vardu
mažatikę?

.

Meistro dirbtuvėlė

Štai pridengti dar nebaigti darbai,
aplankius įkvėpimui meistras taiso.
Švieson ištrauks, ką užmetė kadai.
Kas vakar rodės nieko, šiandien – šiaip sau.
Šitie, – vos šypt, – juokingai gražūs,
bemaž Kalėdų angelai.
Choralai graudūs. Nimbų prašos.
Pasiusk, koks kičas, po galais, –
Suirzęs niurna meistras, taiso.
Tebus, pamano, angelai,
Tačiau, kaip Rilkė rašo, baisūs.


Silpnaregystė. Apčiuopomis

rodos rainas tai katino kailis
kasdienybės nuzulintas Brailis
vien tik pirštų vos vos pagalvėlėm
iš lengvučių pūkų papūgėlių

it pigus pakabutis žaisliukas
tavo laikas spiralėmis sukas
sena nauja dubliuojasi dailiai
rainas kailis nuzulintas Brailis

tik vos vos vien tik pirštų galiukais
sava – – svetima – –
kontūrai – –
triukai – –


Visi šventieji. Liudijimas

ir tada
kapinių žiburiai
sutvino į devynaukštį bendrabutį
susilydė su lempučių šviesom
vėlių vėpūtiniais
tarpbūčių skersvėjais
pramaišiui gyvieji ir mirę
vienam bendrabūty
tryško
degančiom čiurkšlėm
į juodą
kaip pragaras
dangų

.

rudenio runų ruduojantys rašmenys
per upę per išgaląstus jos ašmenis
raiko suraiko mįslėm ir atsakymais
bet apreiškimai lig dugno apakina

.

it liepsnojantis krūmas
šis saulėtas ir ilgas ruduo
nereikėjo arčiau jau, nudeginta siela
Esantysis pūslelėm nuėjo
pelenais išsisėjo
lig pat horizonto ir už
vertikalės dūmelis tiktai
vakarykščių maldų
ir ruduo
ir liepsnojantis krūmas
ir knyga atversta
Išėjimų

.

ar ir mes taip žydėsim
tarsi nuskintos rožės
inertiškai
pradinę
nebūties atkarpėlę
nesusivokę
neperpratę butaforijos

Rašyti komentarą

Turite prisijungti, jei norite komentuoti.