NIDA TIMINSKAITĖ. Eilės

Sakmė apie gružą

kaip čia man patekus į kokią
poeziją ar istoriją? –
mąstė nearogantiškai gružas. –
juk iki aro – gan toli –
o įvykdęs kokį apysunkį kūno
sužalojimą,
tyčinį arba netyčinį,
arba padaręs kam nors
materialinę žalą,
patekčiau tik į kriminalinę
kroniką arba mane
parodytų per žinias.
būtų tik – krymo scena.
o gal – nueiti į kokią operą – muilo, rok,
šok arba grok –
trombonu, nervais, triūba, –
ar šiaip operetę –
šikšnosparnį – arba kitaip – silvą, –
ar baletą? –
arbaletą paimčiau mieliau, –
bet, kita vertus,
niekas nesiūlė, –
nesiūlė, – vertus
ir tą, ir aną poetą. –
o čia – visai
ne siūlė, o tiesiog
nesusipratimas,
nesupratimas
ir žmogiškojo orumo
įžeidimas, –
mąstė gružas apie rytdienos
orą, beveik kaip
tikras džentelmenas,
žvelgdamas į savo
kairiąją kelnių klešnę, –
kažkodėl trumpesnę, –
kaip tikras žvelgaitis –
nuo piliakalnio
apačion. –
gal patrumpinus iki šortų? –
mąstė gružas. –
būtų, ko gero,
labai prasminga
ir istoriškai teisinga, –
tačiau aš juk nesu teisingas
nesusipratimas, –
aš netgi nesu pratimas
ar kokia aerobika,
ar jūsų proto tipas,
ar prototipas šiaip.
esu tik šiaip tipas,
bet šio ir ano vertas, –
ir, kita vertus, – poetą, –
man tikrai poezijoj –
arba istorijoj –
vieta verta.


Ėsti savo kalę, arba
Lietuviškos Kalėdos

Sakmė

kad suėstum savo kalę,
reikia gauti leidimą, licenciją
ar šiaip pažymėjimą
iš kokios nors ministerijos, departamento
ar bent jau valdybos,
patvirtintą parašu
su dviem antspaudais, –
geriausiai, aišku, būtų pirštų.
bet kartais tinka ir kanopų.
kitaip kalės ėdimas
neturės jokios prasmės
ir bus tik
periferinis
marginalinis
vietinės reikšmės
reiškinys.
prieš ėdant pageidautina
įtaisyti jai tėvus, krikštatėvius,
senelius ir anytą,
pusseseres ir pusbrolius
ir kokį tuziną
(galima ir velnio)
vaikų,
pageidautina, iš seimo,
energetikos ministerijos,
taip pat skirtingų tautybių
ir rasių
ar šiaip sunkiai
auklėjamų –
kitaip kalės ėdimas
bus tik
menkavertis
mažai prasmingas
įvykis.
norint pasiekti teigiamų
rezultatų
kalei reikia neduoti ėsti,
pasodinti ant adatos
arba račiukų,
be to, atlikti fizinį
ir psichologinį smurtą
tris kartus
per dieną.
taip pat iš jos
išsireikalauti
visus mokesčius
už orą, lietų,
krušą, vėją,
pernykštį sniegą
ir pernykščius sapnus
bei kitus panašius
meteorologinius
reiškinius.
taikant ilgalaikį
poveikį
reikia nepamiršti,
kad šuo ir kariamas
pripranta, – taigi
pripras ir jūsų
kalė,
todėl
reikia taikyti
griežtesnes poveikio
priemones –
terorą, smurtą,
šantažą
ir šmeižtą –
tik šitaip jums pavyks
pasiekti optimaliausių
rezultatų.

Rašyti komentarą

Turite prisijungti, jei norite komentuoti.