SIMONAS BERNOTAS. Eilės

šmc eksponatus liesti griežtai draudžiama

vaikas pamatęs elektros
lizdą sustoja
pamano tai kūrinys
*
fejerverkas

.

duok kodus ką

štai iškoduoti šį žvirblį ganėtinai lengva
tik keletas plunksnų pūkai ir lesalas
lesaliūkštis papiltas ant grindinio girdi bob
ute girdi o ta bobutė vieni kaulai ir oda ir
strazdanos raukšlės ir oda strazdanota
manau jog ji tikrai kada nors pakeis pa
vidalą štai pavyzdžiui į tą suoliuką sėdintį
tikrai būtų net malonu tik va lesalo nieks
neatneštų užtat va ana tas sušalęs paau
glys turėtų kur atsisėsti ir apmąstyti savo
žvirblius visai nesudėtinga kartoju iškoduoti
šitą vakar arba bobutė virsta į sėdmenis
bet tik nuvirsta į krūmus tu irgi žinai šitą pa
saką apie juodvarniais lakstančius žvirblius
ko koso riešutai parduotuvėje už mažesnę
kainą šiam eilėraščiui tikrai reikėjo trupučio
egzotikos o va to šaligatvio grindinio visai
neužtenka net jei ant jo ištėkštų tas visk
uo nusivylęs paauglys ir žvirbliai palestų
kodus da vinčio ir matmenys visai kitokie
kiek girdėjau dvd jau su nuolaida bet be ko
ko


apie panką

grynas graffiti veidas
šiaip reikėtų įteisinti
plaukai styro rauna
naująsias bangas ryšius
žvaigždes planetas re
transliuoja na tikrai
mačiau sykį akyse
ir šiukšlėse knisiesi
kokią juodąją skylę į
kurią sutilptum dar
pamarginęs bet čia
ko čia žiūri šiukšlyne
dar viena jungtis atsi
rado tarp mudviejų
kažkokia socialinė
jungtis lizduosese
jungti pa pri per į
wikipediją įvedi už
klausą kraujas cirku
liuoja memento ment
kraujagyslėmis tavo
nurautas tavo nurau
tas gatvės stulpas
nusijuoki baltas
panke


važiuojant duobėtu nuolat krato

žnai što būdit charašo
labai linksma smagu puiku nepaprasta
kvaila idiotiškaka rtoti nuotaikos apibūdi
nimus gal tiksliau budinimus kai nėra p
agrindo tu truputį truputį skraidai tavo
pirštai atitolę sklandinėji visiškai nėra p
agrindo taip manyti nubrėžti mano skla
ndymų trajektorijos absoliučiai neįmano
ma ir neverta kokia iš to nauda žnai daž
nokai tu pakyli ligi lubų ir labai bijai atsitr
enkti į kokią lempą galvą ui kaip skauda
dar labiau bijai nukristi nes gali kritimo p
agreičiu išmušti visus iš vėžių ir taip visi
siaubingai kratomės ups aš ką tik nukra
čiau kažką sau bingo nuo rudo megztinio
regis tai bu
vo
m


p moka dėlioti

Neįmano
Bu
Nukristi
Taip tai truputį puiku
Ir būdit
Nimus žnai nėra
Labai ndymų enkti ką
Smagu tiksliau
Ligi va
Atsitr galvą
Sau siaubingai
Skraidai sklandinėji gali
Mano nauda kokia
Kai mes gal
Megztinio
Nubrėžti linksmo rudo
Nes pirštai
Neverta bijai
Aš nepaprasta regis
Visus nuo visiškai
Lubų
Ui labiau nokai
Budinimus čiau kaip
Kvaila apibūdi
Skla absoliučiai kratomės
Nuotaikos
Bingo pakyli
Ups trajektorijos
Išmušti kokią
Daž tavo agrindo
Vėžių visi atitolę
Kažką manyti
Charašo idiotiškaka
Nukra rtoti
Sklando
Agreičiu
Lempą kritimo


jo pasaulis

stalas
ant jo medžiaginis padėkliukas su kutais
ant jo antis plastikinė baltom kojom
visa balta raudonas snapas akis
tamsi antis žingsniuoja ant jo tolyn
antis žinoma nesupranta kad žingsniuo-
ja apskritai nieko nesupranta antis
žingsniuoja baltom kojom rievėm mediena
antis nepadeda plastikinio kiaušinio
antis nepastebi vabzdžio kuris yra
kiek toliau nuo mažas vabaliukas susto-
ja antis nedidelė sustoja prie pat kraš-
to apskrito jo antis
iš tikrųjų pasirodo žąsis


Merz

ši erdvė ištapyta puikiai priglunda mūsų
popieriniai kūnai juk jauti kaip priglunda sulimpa
mes koliažas chi nusijuoki aš dar truputį tave
apkarpau ir nudažau ryškiai mėlynai tu tokia
abstrakti tu kvadratas
o tu skiautė iš vis nieko ne
supranti nusisuki atglamžai nugarą chi dabar aš tavo u
žnugaris
užsidengi servetėle bilietėliu skrajute bet vis
vien vis dar čia mėlyna blunka pilkėja ne nepalik vieno
neatlipk nuo paviršiaus juk buvai puikiai prigludusi
toks žavingas kvadratas toks dvimatis buvom šedevras

lipi į dimensiją į kitą nulimpi likučiai atplėšto popieriaus
lašeliai klijų kvadratinė tuštuma nusišypsau šįsyk
nenusijuokiu kokia prasmė juk niekas neišgirs tik gal
potėpiai kurie dabar bunda

dydžiai

kalnas didelis kalnas dar didesnis kalnas
dangus neaprėpiamas didelis dangus
labai didelis dangus toks didelis ir toks
neaprėpiamas medžiai dideli medžiai
dideli medžiai mažesni už dangų
mažesni už dangų už kalnus mažesni
medžiai dideli akmenys akmenys didžiuliai
didžiuliai rieduliai mažesni už dangų mažesni
už dangų už medžius mažesni dideli akmenys
namai namai namai ir mažas toks mažas žmogus
didesnis už viskąne haiku apie globalizaciją ir mėgdžiojimus

juk vis vien nesuprantam
japoniškai


Kalendoriniai

Petarda sniege
Nuliukų laukia

Žiema pelenais anglim
Pabėga

Iš kinderio gegutė
Ritasi

Išdurta
Trečioji akis
Naiviai mirkčioja

Neperšokęs laužo
tarp vainikų guli

Žvakutė granitą
Sušildo

Varpelis
Už mažesnę
Kainą vitrinoj
Skimbčioja


istorija

diktatorius
baksnodamas žemėlapį smilium
stato-griauna
diktatorius


dirigentas

uodas nuo batutos
gelia res-
publikai


varovės

žąsys ga
gena debesis


variantai

įaugti į sąnarius arba be g
alo raivytis kol galop be s
tuburiui kramtyti rudens la
pus mažėjančius kaštonus
kol snaigės prisirptų ir kris
tų kristų krista lai apie var
veklius ir varvėjimus nerei
kia net užuominų apdengti
ir galop išvarvėti baltais dr
ugeliais vien tam kad vaika
s sušuktų ei sninga o gal pe
lenai krenta

įaugti į sąnarius arba su g
įauggti didėti stebėti naivų
sniego kritimą o gal tik žv
ilgsnis naivus naivus na už
sikrėsti visais laukimais r
ankioti kiekvieną lapuką
džiovinti tarp lapų kad ti
ai prisimintum cha juk iš
tikro netikro būsimojo sn
igimo tik
s pelenai

Rašyti komentarą

Turite prisijungti, jei norite komentuoti.