POVILAS ŠARMAVIČIUS. Eilės

Diena kaip diena
Ir traukias
Į tulžingą kamuolį paukščiai,

Sustirę nuo šalčio
Grūdasi
Kažkur po smakru,

Kur Adomo obuolys,
Graužiamas
Balto kirmino,

Erdvė
Kaip komikse
Siaurėja,

Sienai
Artėjant
Į sieną,

Ir spaudžias
Mintys

Į pūškuojančius
Garlaivius

Ir ramybę
Išsunkia
Tyla,

Sprogdindama
Ausų
Būgnelius

Ir miestas
Pasidaro
Charakirį

Kartu su
TavimiO, Madona,
Į tave smelkias
Miestų miestai,

Prisigėrę
Tavo kelnaičių kvapo,

O jis vitražais kolekcionuoja tave
Ir tavo fetišą,

Gal sugrįši dar
Kitą žiemą,

Kai vėl
Šnekėsiuos
Su dievais

Ir vynas baigsis,
Ir tada, kai
Manęs nebebus,

Gal nužengsi,
Nusviedus aureolę
Į apsidirbusį
Dangų,

Gal iškviesi
Mane,

Prisiminus
Mėlynes
Ant kaklo,

Kurias palikau
Tau
Ir tavo
Vaikams,

Prieš
IšeinantTrigubai garsiau
Užsikvėšusį
Valsą,

Kad išūžtų
Ir taip
Pavargusias smegenis,

Piano piano
Dar po vieną
Paukštę

Tupdyk
Ant kelio,

Kad tau
Priperėtų
Į širdį,

Ir tada bus
Lengviau
Nors akimirkai

Prisiminus

Beprotį
Rutulį
Po
SauleAš nepalaidojau
Nė vieno
Draugo,

Aš tik turėjau
Vieną
Draugą
Savyje,

Kuris
Palaidos
ManeNorėtųsi išlaisvinti
Savo galvą

Iš koncentracijos
Stovyklos,

Kur murzini vaikai
Žaidžia balose,

Gal norėtųsi
Pripildyti

Tuščią šulinį
Ir aptingusį
Kibirą,

Besitrankantį
Į dugną,

Dugną gebėjimų,
Genialumo dugną,

Jam nebūnant
Norisi išsrėbti
Visą arbatą,

Litrais,

Kad nuramintų
Degančius plaučius,

Atvėsink galvą,
O visa kita
Išmušk

Lyg futbolo kamuolį
Už vartų,

Tu žaidėjas

Be numerio,
Be pavardės,

Pasitinki švilpesį,
Einant
Vyrui į vyrą,

Savo koliziejui,
Kitiems rodant

Nykštį
Žemyn
GalvaTariu sudie ir viskas viskas,
Telieka tik beprasmis minčių tikas,
Užstrigęs ten nežinomybių liftuos,
Tada girdi kažkur vaizduotės rifuos,
Nirvanos būsenos tablečių primaitintos,
Maldauju, vaike, tik neverk dėl Krišnos,
Tariu sudie ir viskas, viskas…Aš netrukus gimsiu,
O gal netrukus
Gimdysiu,

Kažką naujo
Tau
Ir tavo
Pilvui,

Dviem rėžiais,
Sepuku,

Mano
Žydinti
VyšniaNuo to tik geriau,
Tik geriau nuo to kvaitulio,

Nuo siautulio,
Svaigulio

Tirtančios žemės,

Cunamiais,
Brainstormais,

Visokiais
Skilusiais
Atomais,

Nuo to tik geriau,

Virš ledo
Tirpsmo

Ir vaiko
Verksmo

Išsivirsim arbatos
Ir nutilsim

Prieš tai
Pagalvoję:

,,Čia
Turbūt
Trūksta
Veiksmo“Yra rasė
Tokių
Neišrašytų,

Kurie
Ima
Ir kanda,

Sulindę
Į mūsų
Galvas

Po tūkstantį,

Ir plinta
Nelyginant
Metastazės,

Kol pavirsti

Į persmeigtą
Drugelį

Po kažkieno
Stiklu

KOLEKCIJAIO galėtum
Taip berti ir berti
Kasdien

Į niekur
Tam, kad nuo pečių
Nukristų
Juodos gervės,

O po to
Kitą rytą
Vėl išdygtų
Nagais
Įaugusios į odą,

Plaktų sparnais
Ir taip
Iš gėdos
Raudonas
Ausis,

Niekada neturėsiu
Angelo sparnų,

Nes per anksti išgirdau,
Kas
Yra
AngelasNorėtum tėkšti medinį Dievą žemėn,
Užmiršęs, kad pats
Niekada nebuvai
Papa Carlo,

Gal vinis
Į riešus
Susmeigsi,

Kaip vienoj
Didelėj
Dievo pasakoj,

Praskambėjusioj
Tau
Lyg gašlus
Anekdotas,

Prašau,
Netvirkink
Savo proto,

Tu nesi
Pavojingas

Rašyti komentarą

Turite prisijungti, jei norite komentuoti.