Red aktorės skiltis

Mieli šatėniečiai,

būkime radikalūs, tačiau sąžiningi.

Jau daugiau negu dvidešimt metų valstybiniu mastu (o ir tautos mentalitete, savimonėje) menininkai laikomi tinginiais, veltėdžiais, girtuokliais. Jiems vis pasiūloma papildomai uždarbiauti, „sąžiningai“ plušant, pavyzdžiui, kepant bandeles. Pradėjus dirbti „Šiaurės Atėnuose“ atrodė, kad padėtį galėtų gelbėti mecenatai, kurių, nors Lietuvoje ir nėra, juk galima išsiugdyti. Tačiau lazda turi du galus. Geradarys, paaukojęs pinigų sumą, gali staiga panorėti laikraštyje, kaip padėkos ženklą, matyti savo tetos Antosės rašomus eilėraščius. Tiesa, teta Antosė dar nelabai didelė blogybė.

Nikodemas ir kunigaikštis Vilgaudas. Agnė Juškaitė. 2011

Jis gali staiga pats užsimanyti „pasisakyti“, ypač politikos ar ideologijos klausimais. Kaip tik todėl kultūrinę spaudą privalo remti valstybė, o ne pradedantieji verslininkai, siekiantys iš to patys sau išpešti naudos. Man gėda, kad žmonės, norintys ir galintys būti su „Šiaurės Atėnais“ – rašantys, redaguojantys, atliekantys techninį darbą – turi dirbti papildomus darbus. Gėda, kad už net labai gerą poeziją nemokame honorarų – tiesiog neišgalime. Gėda, kad akademikams, parašantiems analitinius straipsnius, išmokame pasityčiojimu dvelkiančius skatikus. Dauguma kultūros žmonių (esu mačiusi) į Kultūros ministeriją įžengia su tam tikru nusižeminimu, parodo nuolankumą ir pagarbą ten sėdintiems valdininkams, prašydami kokio nors parašo. O turėtume išeiti iš savo studijų, dirbtuvių bei redakcijų su akmenimis rankose ir išdaužyti ministerijos langus; arba, kaip Prancūzijoje, nuniokoti jų leksusus, kuriais jie kasdien atvažiuoja į darbą. Nes padėtis yra kritinė, groteskiška.

Tegyvuoja revoliucija.

GIEDRĖ KAZLAUSKAITĖ

Mes nesteigiame premijų (neturime iš ko) ir jų neteikiame. Tačiau verčiausi šiais metais (grynai šatėniškais kriterijais matuojant – už nemirtingumą) buvo:

1. Už metodišką pasaulio gelbėjimą ir savęs bei visos žmonijos perauklėjimo triūsą – Algirdas Davidavičius.

2. Už nepragmatišką, nenuperkamą, kūrybiškesnį už pačią literatūrą http://virginijusg.blogspot.com – Virginijus Gasiliūnas.

3. Už nesusireikšminimą Seimo koridoriuose pardavinėjant senus „Šatėnus“ – Nikodemas.

Nominantai redakcijoje gali atsiimti vyr. redaktorės numegztus šalikus ir autorinį rankų darbo kaklaraištį.

Sąskaitą, į kurią vis dėlto galima pervesti paramą, rasite metrikoje.

_________________________________________________________

SUJUNK TAŠKUS

___________________________________________________________

RASK PAVEIKSLĖLIUOSE 10 SKIRTUMŲ

Komentarai / 8

 1. Phantomkinas.

  he he, manrods, atpažinau tą veikėją, pardon, artistą, ir nesudėjęs taškų ant “i”. Valinsko statytinis?
  Tegyvuoja revoliucija — kada gi pagaliau visai mum nakapos galvą, 10 metų atšipusiu pjūklu džirinę

 2. katė.

  Žaisminga: Red aktorės.

 3. nepatikimoszinios.

  “Jau daugiau negu dvidešimt metų valstybiniu mastu (o ir tautos mentalitete, savimonėje) menininkai laikomi tinginiais, veltėdžiais, girtuokliais.” Nors nereikėtų suabsoliutinti, bet ar nebe pagrindo?

  “O turėtume išeiti iš savo studijų, dirbtuvių bei redakcijų su akmenimis rankose ir išdaužyti ministerijos langus; arba, kaip Prancūzijoje, nuniokoti jų leksusus, kuriais jie kasdien atvažiuoja į darbą. Nes padėtis yra kritinė, groteskiška.
  Tegyvuoja revoliucija.”
  Jokios čia ironijos nesijaučia, atrodo, it rimtai rašytumėt. Beje, jeigu iš tiesų taip manote, tada jums ne į kultūros aukštumas reikėtų lygiuotis…

  P.S. Kas pavaizduota 2-ame paveikslėlyje? Būtų įdomu sužinoti, autorių, objektą, kūrinio sukūrimo apytikslę(o dar geriau tikslią) datą.

 4. Genta.

  Labai gerai, kad jums išėjo taip, kaip ir visiems Lietuvos žmonėms. Kėlėt revoliucijas, kaip rašė Šorys savo penkiasdešimtmečio proga, norėjot kitokios valstybės, dabar turit – nesuprantu, ko verkiat. Tokia valstybė, kuri nenustato ką spausdinti, tiek ir teremia :) Norit išlikti patys sau? Neberandat, kas palaikytų šitą idėją materialiai? Tai va, tai va………Reikės perlipti per savo mandrumą ir ką nors naujo sugalvot! Ar galėtumėt apsakyti, kam šis laikraštis reikalingas LT? TIK JUMS PATIEMS AR DAR KAM NORS? KUO JIS SKIRIASI NUO ŠALIA ESANČIOS REDAKCIJOS GAMINIO? Vadinatės gana pretenzingai, paspausdintumėt naujųjų tremtinių, naujosios išeivijos kūrybos, atrodo, jus ją ignoruojate kaip ir visi LT leidiniai, o kodėl, jei jau ATĖNAI? Gal tada kas iš tų, kurie gyvena ne čia :)ir paremtų, ir leistų būti kokie tik norit…………
  Išnaudokit savo kiemelio erdvę kultūros politikai ir
  baikit varginti žmones su tokia sudėtinga komentarų registracija.

 5. trumpaiva.

  “Ar galėtumėt apsakyti, kam šis laikraštis reikalingas LT? TIK JUMS PATIEMS AR DAR KAM NORS? KUO JIS SKIRIASI NUO ŠALIA ESANČIOS REDAKCIJOS GAMINIO?”
  Šis laikraštis reikalingas mums, gyvenantiems Lietuvoje ir jis yra vienintelis kurį norisi perskaityti nuo pirmo iki paskutinio puslapio. Nespausdinkit naujosios išeivijos kūrybos, ji bus nesąmoningai persunkta kaltės jausmo dėl paliktos tėvynės, susigundžius “gardesniu duonos kąsniu”, juk ne nuo priešų bėgo.
  Ir komentarų registracija visai nesudėtinga, čia juk ne komentarų puslapis.

 6. Phantomkinas.

  Tai ko čia tie tamsuoliai, vos sugebantys prisiregistruot, išvis skaito ir rašinėja komentarus apie tokius atseit nevykusius Šatėnus? Melas, kad juose nėra spausdinama vad. išeivių ar tremtinių tekstų. Taip gali sakyt tik tas, kuris skaitė tik šį, balandžio 1-osios, numerį, o skelbiasi dideliu žinovu.
  O skandalinga yra tai, kad dešimtys milijonų yra švaistoma visokiems muliažiniams Valdovų rūmams ir jo administracijai, kuri tik žodžiais deklaruojamu sunkmečiu mokasi sau ne tik tūkstantinius atlyginimus, bet ir neaišku kokius ir už ką keliatūkstantinius priedus. Ir tai yra patikrinta tiesa. Kur, taip sakant, žiūri Valstybės kontrolė? O štai kultūrinei spaudai sugebama nurėžti ir taip mizerinius paramos pinigus. Valio Gelūnui ir chebrai!

 7. nzn.

  Papildant Phantomkina, i tema:

  Valstybinėse įstaigose – priemokos ir išmokos

  http://lrt.lt/news.php?strid=5082&id=5718604

 8. nepatikimoszinios.

  Ech , ko gi jūs čia lojat ant tų Valdovų rūmų? Idėja super, erdvė menui,kultūrai, muziejui, Lietuvos istorijai… Viskas puiku, reikia tik kontroliuot normaliai visus ten besisukančius pinigus, o problemma buvo jau nuo AMB, kaip galima buvo leisti buvusio premjerio pusbrolio firmai dirbti prie tokio grandiozinio projekto? Kur viešųjų ir privačiųjų interesų sargai? Kaip dirba prokuratūra, jei sukišta neįtikėtina suma, o rūmai iki šiol nebaigti? O juk tikslas buvo jau 2009m(vardo tūkstantmečiui(dabar žinomo),įdomu kas bus jei atras dar seniau paminėtą Lietuvos vardą?) Beto, jūs, ponai, manot, jog čia viskas nuo vieno Gelūno priklauso???

Rašyti komentarą

Turite prisijungti, jei norite komentuoti.