Nuo ko žuvo Simas?

VIJŪKĖ KOJALAVIČĖ

Pradėję nuo delikačių R. Demeniškio eilėraščių (XI.12), „Šiaurės Atėnai“ ėmėsi visai suprantamos ir reikalingos akcijos. Neduok tu Dieve, kad tokius tekstus ir samprotavimus spausdintų kitas savaitraštis. O „Šiaurės Atėnams“ viskas tinka, manykime, ir šiuo atveju savaitraštis nepraras skaitytojų; išskyrus gal vieną kitą cypdavatkį.

Ir nereikia manyti, kad obsceno kūrimas, kaip tvirtina V. V. Daujotė („Š. A.“, XI.26), nutrūko kažkur ties K. Binkiu. Net gūdokais socrealizmo laikais to buvo. Pamenu, kaip 1968 metų žiemą „Neringos“ kavinėje, pritardamas gitara, dainavo B. Okudžava: „Kultura, bliad’, kultura…“ Ir niekas dėl tokio vis kartojamo priedainio nesipiktino, nors „Neringos“ publika buvo gana rafinuota. O kokių eilių priskaitydavo mūsuose svečiuodamiesi M. Svetlovas, R. Roždestvenskis ir kiti. Nors nepėsti buvo ir mūsų anų laikų poezijos meistrai. Net švelniasielis P. Širvys, dirbdamas „Genyje“, sukūrė vaikams va tokį šedevriuką:

Ir mergaitės ieško Simo,
Ir berniukai ieško Simo,
Kurgi Simas? – nėra Simo,
Simas žuvo nuo pisimo.

Sūnus, kuriam ką tik sukako 40 metų, šias eiles iš autoriaus lūpų sako išgirdęs, P. Širviui viešint mūsų namuose, būdamas maždaug septynerių. Ir nieko neatsitiko, negirdėjau, kad jis pats kada nusikeiktų, nors žino (taip pat iš poeto lūpų) tą baisųjį Pauliaus trenksmą – „Pyyyzdu granatu!“ Galiu paliudyti, kad tą granatą poetas paprastai tardavo tada, kai prie stalo kompanija imdavo elgtis neprideramai ar nešvankiai. Tada Paulius sviesdavo tą keiksmažodį, mosteldavo ranka ir atsikėlęs nueidavo.

Dabartinėje poezijoje obsceno yra parašę nebent G. Patackas ar T. A. Rudokas; postmodernizmas nėra palankus obscenui tarpti, nes jis pats – žemiau šito daikto. Be to, ir šiaip tikrovė, ypač virtualioji, pernelyg nešvanki, kad dar ir obsceno reikėtų.

Tuose pačiuose Dzūkijos miškuose, kur gyvena R. Demeniškis, stovi antkapis su užrašu: „Šioje vietoje tragiškai krito mergaitė, gindama nekaltybę.“ Stovėjome andai su drauge prie šito kapelio ir svarstėme: ar būtų prasmė šiandien ginti nekaltybę, kai ją įsiūlyti taip nelengva? Nebent ankstyvoje vaikystėje, kol neišaugai iš darželio ir tebeaudi „mergelės svajas“.

Komentarai / 1

  1. Mendes.

    Tai sakot, postmodernizmas žemiau?..:))

Rašyti komentarą

Turite prisijungti, jei norite komentuoti.