MONTĖ. Eilės

Rangus oranžų tango

ji sako
Peterburge per metus tėra
vos keturiasdešimt saulėtų dienų
ir Ali Baba

tada
sudėjus lūpas vamzdeliu
vėl pučia

kavą lengvame it popierius puodely
vė-pūtiniai

graži
kaip musmirė
plisuotas sijonėlis
varpinė
saldžiausias gulbės
cukrau! siūbuoja
tilindžiuoja gaudžia
kai šokame oranžų
tango tarp
rašaluotų
kvepiančių kava dantų
vėl vėl
sublyksi sukąsti
meilužio raudonų akių
sunokę putinai

Kraujuoja jau
Kraujuoja jau
Kraujuoja jau
sminga
mylinti širdis
apkvaitus
musė
-s-
kalbiniais
čia-tan-go-čia
orgazmo kult
ūra!


Simbiozė

A. Kaziliūnaitei

Nemigos tuneliu
rieda kaitrūs
skruzdžių automobiliai

trūkinėjanti plento linija
supasi lyg muilu įtrinta kilpa
ša vėlu

1000 ir 1 naktis
suvyniotos į tualetinio
popieriaus ritinius
kakistokratams su mels
vos nuodų prigimties
gėlėmis

tarp šešių
šešėlio kojų

po krutančiu
vidurnakčio pilvu

kinai degina pasakas
sodo žibintuose
nupurškę insekticidais
nuo šventojo amaro karvių

apsaugokonfucijaude
momelžimome
chanizmą


Kosmo etika

šo šo šį
ryt iššo
ko ša
masant
kran
to o ten
nėra dan
gaus
nei že
mės ir man
sako
pernakt
ne migau nes nie
ko ne sapnavai šią
naktį todėl ne
gal ėjau užmigti gul ėjau
gelmėj lyg išgraužtas
o bu o
lys kol mintis
nukirto man galvą va šio
mėnulio kirviu tik
pažvelk
kaip jis sėlina pa
gau gais atsi
lošęs lyg pienu
aplie tas o
žys tar tar tar si
sulestas degančių
tavo jo kiemo vištų
a h a
apsidairęs sa
kau kaip gražu o ša ša
masmanvėl
byloja ši ši taip
va šitaip kalbėjau vaikystėje ma
žas gi šį ryt man mielas žmo
gau paieškok gerklėje tarp dan
tų dar dar blyk
sinčių
druskos plombelių



Spalvingos moterys
siūbuoja gatvės šešėliuose,
lyg džiūstantys skalbiniai.

Nešinos išsigimusiais
santuokose
šuneliais.

Šių padarėlių širdys
įtvertos į žiedus
ant moterų pirštų.

Lojančios
rubinų akys blykčioja
langų versmėse.

Stiklai tykšta
po trypčiojančiais karveliais,
atspindėdami.

Gatvės rožyne
išsipūtusias toreadorų žvakes
priešais jaučius.


Šventas Jurgis Žemaičių Kalvarijoje

Išsirenki Ieva būk balta lyg pieva
suksiuosi kaip uodas zysiu nesimiega
kauks mėnulio smakas spenį nelaižytą
žįsiu žįsiu ugnį degančią garstyčią
trinsiu į krūtinę saulės užtemimą
Ieva man įtrintų šarvą sidabrinį
kvapnų žiedo stiklą iš mėnulio nago
geria pieno elniai kraujo šunes laka


Sumišęs

Debesys
tebūnie išsidraikę
vilna gelsva tebūnie
sumelsvėję paskliautėje
debesys išsidraikę
lai būva
kalavartas
ant kranto verpėja
su varnalėšos lapu
lai būva
vėjas į debesis
į vakarus išsipūtę
žandai tebūnie
sūrymas burnoje
nelyginant jūra žalia
tebūnie kaip pelėsinis sūris
jūra žalia tebūnie
moters krūtys
kaip tešmenys ožkų
pienas kartus ir baltas
lai būva
besiganančių ožkų pienas
išlietas ant kranto
lyg mėlynas kraujas
ir kičas
sumišę


Voras sumezga delno linijas

kibios
jo
akys
ki
birkš
čiuoja

žiū
kaip
jis
laksto
žarijomis

pilvelyje
karštas
gyvsidabris
tviska
teliu
š
kuoja


Burundajus atjoja terioti Lietuvos ir Nalšios žemių*

joja mongolas, atjoja, ta je joooh
aštrios jo akys, mogolo, ah je joooh
bubija būbną, vy gongą, vy
didi, vy didi, ta je joooh, ta je joooh
ja! tai gerklingas mongolas, joooh
dainuoja je joooh, je jaaah
bunčiuk, bunčiuk, te bunčiuk!
joooh
griuvėsiai! dilgynų kvapai! už joooh
nugaros, už joooh, tik už jo
smilksta erškėtrožės, tik dėl joooh
je jąh nuodingą jo sielą, jąh
juodieji strazdai, ta je joooh
geria lyg žemuoges: gurkt
je joooh
jam! Danila, Vasilkai, ta je joooh
jam! terioti karaliaus, ta je joooh
dangaus, kas jį gaus, bus joooh
jam! vai šėlas šėliosim, ta je joooh
melšim kumelę, va je joooh
šėlo žaltys, je joooh
laka kumysą, jaaahm
jahmmm

___________________

* giedoti balsiai gerkliniu balsu

Rašyti komentarą

Turite prisijungti, jei norite komentuoti.