Skelbiami tekstai iš Nr. 8 (1360) 2021-04-23
Emil Nolde. Rami jūra. 1936

JÜRG AMANN
Rondo

Šitam keturkampy, rašo jis, tarp tų lentų ji mane pagimdė. Kojomis į priekį. Štai apie ką aš tuo metu pagalvojau. Antklodė buvo atklota, paklodė nešvari. Matėsi gulėjusio kūno įdubimai. Ant pagalvės – kraujo pėdsakai. Kraujo iš nosies likučiai tikriausiai, susimaišę su sudžiūvusiu sekretu. Buvau, rašo jis, priverstas kovoti su atsiradusiu pasišlykštėjimu, kuris, atrodo, darėsi stipresnis už meilę motinai. Su pasibjaurėjimu. Su antipatija, kurią jis tik didelėmis pastangomis galėjęs nuslėpti nuo motinos. Oras buvęs troškus. Slegiantis ir alsus. Pritvinkęs vaistų kvapo.

KOSTAS POŠKUS

Iš mano muziejaus archyvų

  Kažkada seniai, labai seniai, kai Lietuvos žemėje Vytautas Landsbergis dar nebuvo išradęs Sąjūdžio, sėdėjome su Vytautu, bet kitu, prie butelio kažkurio ir sprendėme pasaulinius reikalus. Pašnekovas, visados tikėjęs spausdinto…

AUDRONĖ GIRDZIJAUSKAITĖ

Kur buvo gera dirbti (2)

  Apie Druskininkų sanatorijas – „Dainavą“, „Draugystę“, „Lietuvą“ ar „Eglę“, – kuriose per ilgus gyvenimo dešimtmečius buvau gydoma ne kartą, galėčiau papasakoti daugybę visokių dalykų. Apie dalį jų jau esu…

JOKŪBAS ANDRIJAUSKAS

Tarp identiteto politikos ir konspiracijos teorijų

Susvyravus krikščionybės autoritetui ir žlugus Sovietų Sąjungai, pagrindinius kančią įprasminančius pasakojimus Vakaruose ištiko krizė. Kitaip nei manytų konservatyvūs apokalipsės šaukliai, didžiųjų pasakojimų nuopuolis pažadino ne beprotišką hedonizmą ar moralinį aklumą, o jausmų gležnumą ir iš jo kylantį nesuvaldomą resentimentą.

SAULIUS GRYBKAUSKAS

Ką apie Istorijos institutą pasakoja Antano Tylos dienoraščio įrašai iš sovietmečio

  Balandžio 25 d. sukanka 80 metų, kai 1939 m. įsteigtas Lituanistikos institutas sovietų valdžios buvo paverstas Lietuvos istorijos institutu. Nelaisvės sąlygos jam uždėjo ideologinės įstaigos žymę, nors būta ir…

JULIJA ŠČERBININA

Atlyginkite raštininkui geru vynu: trumpa perrašinėtojų istorija

Su knygų perrašinėtojais buvo elgiamasi griežtai. Skubiems ir stambiems užsakymams atlikti juos uždarydavo dirbtuvėse su nedaug maisto ir vandens. Už klaidas ir savivalę galėjo nukirsti nykštį ir smilių, perpjauti sausgysles.

MIGLĖ ANUŠAUSKAITĖ

Ką veikti, kai klausaisi audioknygos

 

Lakuotis kojų nagus?

VIDAS DUSEVIČIUS

Rasti gydantį žodį

Norisi pasidžiaugti vienos iš Lietuvos biblioterapijos asociacijos steigėjų Daivos Janavičienės knygomis „Biblioterapija: teorija ir praktika“ ir „Biblioterapijos metodika“. Beje, asociacija įkurta 2017 m. lapkričio 30 d. ir vienija kelias dešimtis biblioterapijos metodus taikančių psichologų, psichiatrų, socialinių darbuotojų, rašytojų, bibliotekininkų ir kitų.

JOLANTA SEREIKAITĖ

Eilės

Mūsų herbai snaudžia
Atminties kartušuose,
Mūsų sudaužytais veidrodžiais
Ropoja musės, virtę sidabro taškais.
Mūsų nerestauruoti kūnai
Grimzta lovose.
PATRICIJA ŠMIT

lauramedis

esi atkaklus nepasiduosi žaliuosi –

esi iš tų kur amžinybe

neabejotinai tiki

NERIJUS CIBULSKAS

Arielis Pikaras įvykio vietoje

Tai ne sodinukas.
Mažojo piršto nagas užkastas toliau auga.

Iš vokiečių poezijos

Vokiečių ištikimybė,
Vynas, moterys, giesmė,
Šiam pasauly turi likti
Kaip senų laikų dermė,
Ir kilniems darbams įkvėpti,
Kol gyva mūs giminė.
Vokiečių ištikimybė,
Vynas, moterys, giesmė!
MIKALOJUS VILUTIS

Protingavimai (12)

Didelį meną darė Antikos ir Renesanso menininkai. Gėrėjosi jie žmogum – Dievo opus magnum. Dabar madinga žmogum bjaurėtis. Labai gražiai apsirengę dailininkai paišo negražius žmones: žiūrėkite, kokie jie!

EDWARD CAREY

Mažė

Palėpės kambarėlyje man buvo labai nejauku. Nusisukusi staiga pajusdavau ant gegnių pakibusią mamą pakrypusiu kaklu ir į šoną palenkta galva, bet vos tik atsigręždavau, ji būdavo dingusi. Be to, kybantis žmogus man neatrodė panašus į mamą, veikiau ten galėjo būti tas, kuris iš manęs ją pavogė.

NIKODEM SZCZYGŁOWSKI

Prima Aprilis. Apie ką burba medžiai miške naktį balandžio pirmąją

Sapnavau, kad gyvenu po žeme, kažkokiuose didžiuliuose tuneliuose. Ir ne vien aš, tai atrodė kaip ištisas požeminis miestas ar bent nemaža gyvenvietė.

JURIJ RYTCHEU

Praregėjimas

Dar stovyklos prieigose, sėdėdama geležiniame, šiltu metalu dvelkiančiame visureigyje, Ononau užuodė tirštą, galingą tundros, elninių šiurių, baigiančių nužydėt augalų, grybų, šaknų, kuriuos tundros pelės užslėpė ilgai žiemai, aromatą; seniai palikto, tačiau dar gyvo gimtojo židinio kvapą. Ją užplūdo tokia laimė, kad net pasidingojo, tarsi ji grįžo ne tik į senąsias vietas, bet ir…

AUGMINAS PETRONIS

Mentas inteligentas

  Nesu tikras, kame buvo problema. Tikrai stengėmės nepakliūti policijai – šeštadienį specialiai anksčiau atsikėlėm. Postų nesutikom nei išvažiuodami iš Vilniaus, nei prie Pabradės. Mane buvo apėmęs malonus jaudulys –…

Motinystė ir kūryba

Motinos dienos proga rašytojų ir poečių klausiau apie motinystės ir kūrybos suderinamumą. Ar įmanoma mažo vaiko auginimą ar jau paaugusio priežiūrą suderinti su intensyvia kūrybine dienotvarke, ką tenka aukoti norint…

VYTAUTAS ABROMAITIS

Pokalbis su Natalja Vorožbit: apie gerus ir blogus Ukrainos kelius

Natalja Vorožbit – ukrainiečių scenaristė, dramaturgė, rašytoja, režisierė ir viena sėkmingiausių savo kartos Ukrainos autorių. Jos pjesės pastatytos Ukrainos, Rusijos, Latvijos ir Jungtinės Karalystės teatruose, o kai kurie jos darbai…

MIGLĖ DOMAŠIŪTĖ

East River parkas Niujorke pasmerktas sunaikinimui

Lietuvos didmiesčių gyventojams rašant peticijas ir protestuojant prieš parkų ir žaliųjų zonų naikinimą bei medžių kirtimą, analogiškom nuotaikom gyvena ir Didysis Obuolys. Nepaisydama pandemijos apribojimų, dėl tūkstančio šimtamečių medžių ir…