Skelbiami tekstai iš Nr. 1 (1257) 2017-01-13
Pauliaus Normanto nuotrauka

LEONID ANDREJEV
Eleazaras

Kai Eleazaras išėjo iš kapo, kur tris dienas ir tris naktis praleido slaptingoje mirties valdžioje, ir gyvas grįžo į savo būstą, niekas ilgai nepastebėjo tų pikta lemiančių keistenybių, ilgainiui baisiu pavertusių vien jo vardą. Pagauti šviesaus džiaugsmo, kad jis sugrįžo į gyvenimą, draugai ir artimieji be paliovos jį glėbesčiavo, o godų savo dėmesį malšino…

LIUDVIKAS JAKIMAVIČIUS

Dočio iš Alksnynų pamintijimai

„Neužmirštuolė“ – tai popierinė gėlė, kurią prie savo širdies sausio 13 d. įsisegti kviečia akcijos ambasadoriai LR Prezidentė Dalia Grybauskaitė, Krašto apsaugos savanorių pajėgų vadas plk. ltn. Arturas Jasinskas, SEB…

VALDIS KATINAS

Giedančios pelės

Viskas, kas sukurta, kad ir paskutinę minutę, reikalinga, ir pelės. O jos alkanos dvidešimt keturias valandas per parą. Graužia nesaugiai padėtą maistą ir, atrodytų, ne maistą: kramto šaldytuvo durelių gumas, senus laikraščius, plonas skaitytas ir storas neskaitytas knygas, kvapnesnes plastmases.

AUDRONĖ URBONAITĖ

Vagilė

Maklinu vakar pėsčiomis namo Antakalnio gatve ir nupėdinu į tą naująją „Maximą“ netoli Tverečiaus troleibusų stotelės. Nieko man ten nereikia, bet pagalvoju, kad nors iš tolo į saldainius pažiūrėsiu, jeigu…

MEDEINA BLEIZGYTĖ

Gyva

Mano tėtis jau baigia visai nuplikti – beaprašinėdamas tave. Skaitydama jo tekstus ir matydama jo ašaras, pažinau tave visai kitokią. Buvau maža, kai tu mirei. Net nelabai supratau, kad čia…

ELŽBIETA BANYTĖ

Į odą, į paširdžius, į smegenis

Kraujo lašas knygos viršelyje toks tikroviškas, kad beveik norisi paseilinti pirštą ir nuvalyti. Taip dramatiškai nukritęs tarp pieštinių skylučių popieriuje, kad norisi arba iš nejaukumo nusipurtyti, arba įjungti cinizmo režimą…

Nobeliui ne kartą nominuotas…

Japonų rašytojas Haruki Murakami jau seniai yra tapęs kultiniu bestselerių autoriumi, ne kartą nominuotas Nobelio premijai. Jo knygos leidžiamos tūkstantiniais tiražais, išverstos net į 40 kalbų. Jis įtrauktas į 100…

IRENA RAMOŠKAITĖ

Michailo Šiškino logas

Michailas Šiškinas – Šveicarijoje gyvenantis penkiasdešimtmetis rusų rašytojas įstabiai mėlynomis akimis ir įskaudinto dvylikamečio veidu. Mūsų skaitytojams jis pažįstamas iš romanų „Laiškų knyga“ (2011, vertė Sigitas Parulskis) ir „Veneros plaukas“…

IEVA GUDMONAITĖ

Vieno magistro darbo istorija

– Jeigu tu nori per „Erasmus“ važiuoti į Telšius, tai tu to negali daryti.
– Kodėl?
– Nes tai yra ta pati mokykla. Jeigu nori važiuoti per „Erasmus“, turi važiuoti į kitą mokyklą, ir ta mokykla turi būti Europos Sąjungoje. Ir ji turi turėti dvišalę sutartį su mūsų mokykla. Taigi taigi.
IEVA BAUBLYTĖ

Vakaras

Rankos pačios išsitiesė link Maxo Frischo biografijos violetine apačia. Nieko apie jį nežinojau. Vardas irgi nežavėjo. Atsiverčiau. Biografija, fui… tik ne šiandien… sumurmėjau. Viršelyje beveik René Magritte’o pypkę įsikandęs, už…

-gk-

Koučingas

Į spektaklio „Pirmapradis“ premjerą Nacionaliniame dramos teatre labai norėjau, nes apie Karolinos Žernytės teatrą esu girdėjusi, tačiau dar niekada jame nebuvau. Pranešimas spaudai skelbė, kad spektaklis sukurtas pagal šveicarų psichiatro,…

MONIKA FURMANAVIČIŪTĖ, AINĖ JACYTĖ

Du žvilgsniai

Darbe „Meninos“, kuriame aproprijuoju Diego Velázquezo 1656 m. darbą „Las Meninas“, kalbu apie fotografijos vaidmenį tapybos procese. Šis paveikslas – ir mano pačios nevientisos, įvairialypės tapatybės išraiška. Velázquezo nutapytas patarnautojas ir princesę įkūniju savo atvaizdais.

GRETA AMBRAZAITĖ

Eilės

nukarūnuoti šventieji
angelai nukirstom galūnėm
visus mus paliko
už borto
ant šalto kaip grožis paviršiaus
JURGIS VININGAS

Eilės

Mes rašom našlaičių eilėraščius, mes pisam lietuvių poezijos antologiją,
kuri nusipelno būt pisama, nes verkšlenantys dainiai tik tam tinkami.
ROBERTO BOLAÑO

Poezijos vertimai

Klausyk įdėmiai, sūnau mano: bombos krito
ant Meksiko miesto,
bet niekas to nepastebėjo.
Gatvėmis ir pro atvirus langus
vėjas nešė nuodus.
MIGLĖ ANUŠAUSKAITĖ

Kaip susitvarkyti namus

NATALIJA ARLAUSKAITĖ

Siaubo registravimas: penki poetai apie Leningrado blokadą

  Nenorėjusiems ir negalėjusiems įsitvirtinti alkanoje ir šaltoje mirtyje, mudviem su Roza liko vienas paikas noras. [...] Kaip aš vienas [svajojau] apie tėčio paveikslų kolekcijos aplanką, apie jų suskirstymą, apie…

ALFREDAS BUIKO

Šokantis dievas: Friedrichas Nietzsche ir hinduizmas

Pasak filosofijos istoriko Davido Smitho, Nietzsche niekada nedirbo su originaliais sanskrito tekstais – visos jo žinios apie Indiją, jos religiją ir kultūrą buvo gautos iš citatų kitų Vakarų autorių veikaluose arba dažnai gana netikslių vertimų.

Ty Žeimena kap mėlynas abrūsas…

Janiną Vandą Čibirienę, gimusią 1933 m., pažįstu jau daugiau nei penkiasdešimt metų – nuo tada, kai tėvai, gyvenantys Vilniuje, mane atveždavo atostogauti pas senelius į Šakališkės kaimą, kuris yra už…

OLJA SAVIČEVIĆ-IVANČEVIĆ

Alkio grožis

Viskas prasidėjo pirmadienį. Sekmadienis yra mano vandens diena, sekmadieniais nevalgau. O pirmadienį suvalgiau: pusę obuolio, pusę lėkštės makaronų be padažo, žalių lapinių salotų su daug daug acto ir jogurto. Ir,…