Skelbiami tekstai iš Nr. 13 (1365) 2021-07-09
Marc Riboud. Akra. Gana. 1960

ANDRIJ LIUBKA
Karbidas

Nuo tosyk būsimas meras nebekrovė turguje dėžių, o tūnojo pasislėpęs už medinio tualeto ir reikiamu metu siūlė pagalbą. Dirbdamas fizinį darbą gaudavo dešimt grivinų per dieną, o dabar, atlikdamas intelektinį ir stačiai humanitarinį darbą, lengvai pasidarydavo dvidešimt ar net trisdešimt grivinų. Verslas nesiplėtė, tačiau buvo stabilus. Tiesa, ne visiems nauja veikla lipo prie širdies, ypač piktinosi turgaus prekiautojai. Kas mėnesį jie rinko pinigus bendroms išlaidoms, taip pat ir tualetiniam popieriui, o tas dingdavo, vos sargas pakabindavo naują ritinėlį ant vinies.

Poetės Snieguolė Žibuoklė ir Kęstutė reikalauja leisti jų pirmąsias knygas!

Protestas Lietuvos rašytojų sąjungos kieme — poetės Snieguolė Žibuoklė ir Kęstutė reikalauja leisti jų pirmąsias knygas! Kas apkaltino leidyklą „eidžizmu“, kokia turi būti „tikroji poezija“ — videoreportaže iš įvykio vietos.…

-js-

Iš širdies į širdį

O ir kas dabar ramiai stebėtų, kaip varva dieviško kraujo lašai! Gėlės, žvakės, žalumynai, baltos staltiesėlės tam, kad būtų mažiau mūsų kaltės ir siaubo. Suaugusiųjų darbas. Pavykęs. Užtat ir norisi fotografuoti lyg saulėlydį Palangoje.

VYTAUTAS JURŠĖNAS

Racija migracijos akivaizdoje

Dėl kokių dalykų galėtume sutarti? Pirma, dėl padoraus elgesio su atvykėliais – bent jau kol jie patys neduoda pagrindo elgtis kitaip. Antra, dėl betarpiškesnio santykio kūrimo, kontakto su mažesnėmis grupėmis, padedančio į atvykusius, tegu ir laikinai, žmones žiūrėti ne kaip į beveidę masę ar statistiką „Microsoft Excel“ programos eilutėje…

JOKŪBAS SĄLYGA

Nepažintas Karlas Marxas

Ankstyvas pramoninis kapitalizmas buvo paremtas ekonominiu išnaudojimu darbo klasę skaldant ir tautiniu (ir būtų galima teigti – rasiniu) pagrindu. Anuomet tai buvo aiškiausiai matoma tarp anglų ir airių darbininkų. Tiek Marxui, tiek Engelsui vadinamasis airių klausimas buvo ypač opus.

EDGARAS BOLŠAKOVAS

Kinas, kurį pažįstame, bet ne visi

Pirmoji pandeminių metų lietuvių vaidybinio ilgametražio filmo premjera – Tomo Smulkio debiutas „Žmonės, kuriuos pažįstam“ (2020). Tai filmas, kuris prisideda prie seniai puoselėjamos vaisingos socialinę tikrovę besistengiančio suvokti Lietuvos kino tradicijos. Kartu tai aiškus skirtingų režisierių kartų atspindys.

VILMA LOSYTĖ

Svetingumo ritualai senovės Graikijoje

O koks gi tas šiandieninis svetingumas, kontroliuojamas valstybės institucijų? 1951 m. buvo priimta Ženevos konvencija dėl pabėgėlių statuso, ją pasirašiusios 145 šalys įsipareigoja priimti karo pabėgėlius, persekiojamus dėl religijos, išvaizdos, tautybės, politinių pažiūrų ar priklausymo tam tikrai socialinei grupei.

DAVID ROBSON

Priklausomybė nuo fikcijos: kam žmonėms reikia istorijų

Gali atrodyti, kad žmonių interesas bendradarbiauti sumenko dėl vis didėjančio pramonės revoliucijos nulemto individualizmo, tačiau Krugeris ir Carrollas nustatė, kad šios temos tebevyrauja kai kuriuose pačiuose mėgstamiausiuose XIX ir XX a. pr. britų romanuose.

-gk-

Visi tie patys, išsiilgti

„Poezijos pavasario“ per metus truputį pasiilgsti. Ne taip smarkiai, kad veržtumeisi važiuoti į skaitymus regionuose. Neseniai bičiulė pasakojo, kaip vienas klausytojas, vietinis literatas, jos eilėraščius pavadino proza, o po renginio dovanojo dvi eiliuotas savo kūrybos knygas. Bet net ne dėl to.

IEVA RUDŽIANSKAITĖ

Ilgieji nuotoliai

Pirmąkart Reginą Katinaitę-Lumpickienę, skaitančią savo eilėraščius aukštaičių uteniškių tarme, išgirdau prieš kokius dešimt metų. Teigiamą įspūdį paliko poetės pasitikėjimas savo žodžiais, plūstančiais gimtąja tarme. [...] šiame, jau dvyliktame, rinkinyje neeliminuodamas egzistencinių, religinių ieškojimų V. Kaziela ypač atviras ir atidus pasaulio įvykiams, visuomenės problemoms.

Nemeluoju, kad paversiu juos didžiais rašytojais

Su lektorėmis X ir Y kalbasi Giedrė Kazlauskaitė

MIGLĖ ANUŠAUSKAITĖ

Skaitymų sezonas!

 

 

Tai kažkoks žiemos reliktas…

JUOZAS ŠORYS

Dviračiu po Krikštonis

Kaip ir Krikštonių pavadinimas – juk jis kilęs ne nuo „krikšto“ ar kitokios su krikščionybe susijusios kalbinės lyties, o nuo didelės prieš kelis šimtmečius netoli Nemuno telkšojusios pelkės, kurioje krykštė daugybė vandens paukščių.

VOSYLIUS SEZEMANAS

Apie tobulumą

Tobulumas yra visko, kas yra, buvo ir bus, pilnatis. Tobulumo negali nebūti, jis ne tik idėja (subjektyvi būtis), bet ir objektyvi. Ontologinis įrodymas nėra išvedimas iš subjektyvios būties link objektyvios. Savojo netobulumo pažinimas yra esminis žmogaus santykis su tobulumu. Subjektyvi būtis nėra atskirta nuo objektyvios. Netobulumas remiasi tobulumu.

MARIUS PLEČKAITIS

oranžinė joga,

tai buvo pirmas nesumeluotas metimas
akimis sekei painią parabolę
kaip ji tįsta ore, koks lengvas, tikras judėjimas
kamuolys buvai tu, oras – gyvenimas
viskas gerai ir gražu
TERENCE WINCH

Paslaptys

Visą praeitą naktį šnekėjau šita
archajiška kalba, mat skaičiau
Po ir galvojau apie jį. Skaičiau „Žmogžudystę
Morgo gatvėje“, kuri laikoma pirmąja
detektyvine istorija. Kas tai padarė? Spėliojau.

Iš moldavų ir rumunų poezijos

regiu jaunuolius su Če Gevara ant krūtinės
tatuiruotus Če Gevara
politikus su Če Gevara ant marškinėlių
oligarchus su Če Gevara portfelyje
Če Gevaros dainius
LIDIJA DEDUŠ

Poezijos vertimai

mačiau mudu praėjusiais metais
mažoj įlankėlėj po uola ant jūros kranto,
įsispraudusioj tarp jūros ir tako, kuriuo vaikščiojo turistai.
būtų lyg liaudies dainoj, jei nevyktų viskas iš tikro…
MICHAEL KIMT

Baigtinis Alfredo gyvenimas

Šiandien Alfredas nusprendė mirti. Prieš tris mėnesius jis paliko ilgametį darbą, nenorėdamas užkrauti gedėjimo ir skausmo naštos bendradarbiams. Artimų draugų jis neturėjo, tačiau tiems, su kuriais kiek bendravo, palaipsniui nustojo atsakinėti į laiškus ir skambučius. Ir tai puikiai suveikė: užteko vos pusės metų ir Alfredas buvo paliktas ramybėje.

IVANA ŠOJAT

Bedugnės

Nežinai, kas tai yra. Tai ne žodžiai. Su žodžiais lengva. Žodžiai yra dekoratyvinis popierius, pigus arba prabangus, į kurį nepatogiai ar dailiai, lyg Trojos arklį, suvynioji, ką nori įsiūlyti. Reikia klausyti ir girdėti, įdėmiai sekti, uostyti kaip Reksas, kuris kas rytą, išėjęs į lauką, išuosto visą pievą.

MICHAIL BULGAKOV

Feljetonai

Viskas buvo ramu, viskas labai gera, ir staiga mūsų gerbiamoje geležinkelio S.–K. Gudermeso stotyje kažkas paleido gandą, atseit 18.00 traukiniu Nr. 12 iš Maskvos nuogi atvažiuos visi draugijos „Šalin gėdą“ nariai…

ROSANA LUKAUSKAITĖ

Paskutiniai čingischanai

Pasaulyje yra be galo daug objektų. Vis gausėjant materialinių vertybių ir paslaugų sukuriama pertekliaus visuomenė, geidžianti įsigyti vis naujų prietaisų ir niekučių. Neapsakoma daugybė dalykų kuria daiktiškąjį mitą be mums…

GEDIMINAS JASINSKAS

Čiabuviškas laikas su savimi

Galerijoje AV17 iki liepos 8 dienos veikia estų menininkės Kristel Saan paroda „Rojus – aš jau išėjau ir grįžau“. Skulptūrinių objektų parodoje menininkė minimalistinėmis priemonėmis sukūrė kontempliatyvią ir poetišką erdvę.…