Skelbiami tekstai iš Nr. 7 (1311) 2019-04-12
Andreas H. Bitesnich. Paukščiai. 2013

OSCAR WILDE
Eilėraščiai proza

Ir kai Jis ėjo pro vartus, tai pamatė jaunuolį, sėdintį šalikelėje ir graudžiai verkiantį.
Ir priėjo Jis prie jaunuolio, ir palietė jo garbanas, ir paklausė: „Kodėl tu verki?“
Ir atsigręžė jaunuolis, ir pažino Jį, ir atsakė: „Kadaise aš buvau miręs, o tu prikėlei mane. Ką gi man beveikti, jei ne sielvartauti ir raudoti?“

Šis žmogus skyrė du procentus, ir jo gyvenimas pasikeitė negrįžtamai… Sužinok, kaip!

2 %
2 proc.
2 procentai
Du procentai – tai ne vien skaičius!
MARIJA SAJEKAITĖ

Moralinės dilemos ir įstatymų spragos

Dauguma su grįžtančių buvusių IS narių problema susiduriančių šalių jų toli gražu nesutinka išskėstomis rankomis. Tiesa, kelios valstybės – Rusija, Indonezija, Sudanas ir Libanas – įsileidžia buvusius radikalus be didesnių problemų.

PIRET KARRO

Elektroniniai balsai kraštutiniams dešiniesiems

  Kraštutinių dešiniųjų partija EKRE patrigubino gautų balsų skaičių šį mėnesį (straipsnis paskelbtas kovo 24 dieną – red. past.) Estijoje vykusiuose rinkimuose. Greitai ji gali tapti koalicinės vyriausybės dalimi, o…

LESZEK KOŁAKOWSKI

Gilumos balsas

Vakarų kultūra išsikvėpė, o gal jau ir baigėsi, savimonė pasiekė savo ribą, o po Joyceʼo epas jau nebeįmanomas. Jo skatologija ir piktžodžiavimas reiškia išsivadavimą iš religinės veidmainystės, kosmosas ir chaosas yra tas pat, Šėtonas ir Išganytojas yra tas pat, krikščionybė baigėsi, prasideda prisikėlimas iš mirusiųjų, Antikristas jį šventina.

SIMONAS BERNOTAS

Eilės

mane apima baimė
ji įkalina kaip kokią supistą princesę babelio bokšte
užkariautos valdos nesibaigia čia
jos plečiasi
JONAS VALONIS

Eilės

Duok pauostysiu tavo knygą
pasakysiu kas esi
GIEDRĖ KAZLAUSKAITĖ

Gyvenimas kaip festivalis

  Pavasariais apninka godulys – reikia apsivartoti filmų, jei jau festivalis. Vartoti ligi nusilpimo – gerų juk atvežama tik du kartus per metus. Po to jau visas gyvenimas virsta festivaliu…

PAULINA DRĖGVAITĖ

Varda

Agnès Varda ir kinas – sinonimai. Vienas negali egzistuoti be kito. O kovo 29 d. trenkė žaibas: eidama 90-uosius, ji išėjo. Slapčia tikėjausi, kad su mumis ji bus amžinai, kaip įkvėpimas ir kelrodis.

ANDREA KLEINE

Apie Agnès Varda „Bastūnę“

  Paauglystėje apie pasaulį žinojau nedaug. Vienintelė iš negausaus nepritapėlių draugų rato palikau namus ir išvykau studijuoti koledže. Tuomet ir pamačiau Agnès Varda filmą „Bastūnė“. Nebeprisimenu, ar žiūrėjau jį vietiniame…

THOMAS HOOD

Atodūsių tiltas

Dar viena dingusi
Taip nelauktai,
Mirty sustingusi
Guli antai.
VITALIJ BINEVIČ

Laiko paradoksai Sašos Sokolovo durnių mokykloje

S. Sokolovas pateikia literatūrinę nesuvokiamo kūrinio versiją. Čia nėra vietos objektyviam pasakotojui ar aiškiam siužetui, o rašytojas paneigia stabilaus ego galimybę ir priverčia skaitytoją klejoti kartu su pagrindiniu knygos veikėju. Romanas tampa sąmonės srautu, nes sakinių forma ir minties dėstymas atkartoja kasdienį mąstymą.

 

MIGLĖ ANUŠAUSKAITĖ

Paskolintų knygų kapinės


KOSTAS POŠKUS

Musės istorija

Praėjusių metų ruduo, kaip ir kiti laikotarpiai, man nesukėlė didelio entuziazmo ar dvasinio pakilimo – žinojau, kad dienos tik trumpės, o naktys dar ilgės, todėl ilgesingai laukiau, kada praeis žaižaruojančių fejerverkų…

RŪTA KAPOČIŪTĖ

Kraitis

  Studijuoti išvažiavau septyniolikos metų, pašalinta iš aukštosios mokyklos neturėjau jokių atsarginių variantų, nebrandinau svajonių, nepuoselėjau planų. „Baigsi aukštąją – išeisi į žmones“, – sakė mama. Mūsų giminės moterys buvo…

VILMA LOSYTĖ

Senovės graikų šventyklų kraštovaizdis

  Didingos kolonos vis dar išdidžiai stovi Viduržemio jūros kraštuose. Jos mena laikus, kai žmonės tikėjo, kad dievai juos seka kiekviename žingsnyje. Jos mena aukas, ritualus, atnašavimus, maldas, prašymus, visa,…

EGLUTĖ TRINKAUSKAITĖ

Pirminė taika kyla iš Motinos Žemės

Dangaus moters mito ekologinės vertybės buvo nuslopintos Amerikos kolonizacijos procese. Viso pasaulio prigimtinės kultūros nukentėjo nuo kolonizacijos ir imperializmo. Ekologinis imperializmas tebegyvuoja ir mūsų laikais.

ANDRIUS MARTINKUS

„Baltijos tragediją“ prisimenant

Prieš šimtą metų – 1919 m. vasario 8 d. – prie Kėdainių kautynėse su Kauno kryptimi puolančia Raudonąja armija žuvo savanoris Povilas Lukšys, jis tapo pirmąja Lietuvos kariuomenės auka Lietuvos nepriklausomybės kovose.

JUSTINA TRILUPAITYTĖ

Virsmas

  Tai buvo srutomis ir šlapimu atsiduodanti skylė, pavadinta tardymo izoliatoriumi. Tame pačiame cokoliniame aukšte buvo ir sulaikytųjų vienutės. Galėtumei pasakyti, tikra belangė: saulės spinduliai retai kada patekdavo vidun pro…