Skelbiami tekstai iš Nr. 5 (1285) 2018-03-02
Thomas Hoepker. Pagyvenusi moteris pūgoje. 1954

JOSIF BRODSKIJ
Rašytojas – vienišas keliautojas…

Rašytojo patriotizmas matuojamas tuo, kaip jis rašo žmonių, tarp kurių gyvena, kalba. Pavyzdžiui, bloga literatūra yra išdavystės forma. Šiaip ar taip, kalbos negalima niekinti, negalima jai jausti nuoskaudos, neįmanoma jos kaltinti. Todėl galiu pasakyti, kad niekada nejaučiau nuoskaudos savo tėvynei.

EGLĖ MARIJA FRANK

Knygų mugė

  Kažkurią dieną, vėlų vakarą vėdindama kambarį prieš miegą, girdėjau, kaip po langais kažkas aiškių aiškiausiai pasakė: „Eik tu na****.“ Girdėjosi puikiai dėl akustikos, dėl kurios dažnai girdžiu pavienes praeinančiųjų…

JULIUS SASNAUSKAS

Pro graudžius verksmus

Paradoksas, bet religinė kalba, kurią išgirsta mūsų laikų žmogus, vis labiau tolsta nuo šio pasaulio gudrybių ir joms giminingų bažnytinių praktikų. Tai nėra polinkis į radikalizmą ar fundamentalizmą, bet tikras dvasinių dalykų alkis ir dvasinė nuojauta, paslaptingasis sensus fidei.

LIDIJA ŠIMKUTĖ

* * *

apglėbi mane akimis
susimąstę išsiskiriam
apsikabinę mintyse

Spragos dominavimo logikoje

Man „demokratija“ yra „disensuso“ forma. Šią disensuso galią ir siekiu atgaivinti: „žmonių galia“ yra paradoksali tų, kurie neturi galios, kurie nėra įgalioti ja naudotis, galia; todėl ji niekuomet nėra duotybė ir visuomet turi būti atsiimta iš tų, kurie yra „įgalioti“ valdyti.

Marius Burokas: „Kartais lietuvių poezijoje pasigendu politinio ir socialinio sąmoningumo“

Versdamas išmoksti be galo daug: naujų technikų, kalbos ekonomijos, dėmesingumo, išradingumo.

LINA BUIVIDAVIČIŪTĖ

Oda, kurioje gyvenu, arba Nesiurreali anoreksija

  Rašyti apie kūną. Anoreksijos patirtis. Taip labai norėjau, taip ilgai delsiau. Į rankas užklydo recenzuoti pasirinkta knyga – „Iššvaistytas gyvenimas“. Apie moterį, sutvėrusią namus iš neapykantos sau rąstigalių. Ilgi…

AUDRONĖ URBONAITĖ

Pasakojimai apie moteris (3)

Juokdarys Viešpats drėbtelėjo scenarijų: parinko uošvius iš Konservatorijos. Arogantiškas patėvis ėste ėdė mano vyrą: neleido vairuoti „Žigulių“ (tokio automobilio, pagaminto iš rusiškų skardinių). Vyras laižėsi ir leido seiles prie mašinos užpakalio, tačiau nė pūkuota pirštinaite nedrįsdavo nuglostinėti dulkių nuo žibintų.

UGNĖ RAŽINSKAITĖ

Įprotis

  Balose po karklais žydi geltoni vilkdalgiai, ir pro retučius krūmus šmėžuoja baltos stirnų uodegos. Ganosi bandomis arba po dvi, iš tolo matyti, kaip skuodžia per lauką. Keliavau rudeniop giliomis,…

NIDA TIMINSKAITĖ

Eilės

brendu per smėlį –
skaitau vėjo runas
pamesta paukščio plunksna –
ženklas
kad kažkas užrašys
pustomą vėjo istoriją
nutikusią vienišai pušiai
baltos kopos viršūnėje –
romanas su šiaurės vėju
LIDA JUSUPOVA

Poezijos vertimai

mirusio Rono Muecko tėčio bybys rodo
     4 valandas
savo tėvo bybį mačiau tik kartą
– tėte, kiek valandų?
– bbž!
SAULIUS VASILIAUSKAS

Nuorūka

Ėmiau šaukti it skerdžiamas, maldavau pasigailėjimo, pabandžiau pakelti kojas, kurios irgi buvo sukaustytos geležimi. Tada pajutau keistą perštėjimą krūtinėje, stebėjau, kaip ji traukiasi tamsiais rudais gaurais, kaip iki pat grindų nutįsta akyse ilgėjanti mano barzda, o kojų ir rankų pirštai suauga į pilkšvas grubias letenas…

MIGLĖ ANUŠAUSKAITĖ

Po visko

VIDAS DUSEVIČIUS

Kelios recenzijos

Tyliai vakaras atėjo, dega žiburį pelėda. Brakšt, išgirdo, trakšt. Žybt, veidrodėlis pabaisoms gąsdinti. Rytas penktame balkono aukšte. Bebrai irgi namą statė. Po darbymečio – linksmybės. Mėnulis keliauja, saulė ežeran įkrito. Kiškių karalius ir pelikanas su tulpe lydekos gimtadienyje, dar kaliausė, kiek daug klausimų: kas, kodėl, kaip?

RŪTA KAPOČIŪTĖ

Kiaulytė, avitaminozė ir kitos aistros

Böllio kūryboje traukė švelnus ir dėmesingas autoriaus žvilgsnis, taikli ironija, kartais perauganti į satyrą, ypač pasakojant apie „reikšminguosius“, kurie kvailumą slepia po rimties kaukėmis, – rašytojas bjaurėjosi veidmainyste. 

BIRUTĖ AVIŽINIENĖ

Viešpaties Dievo vieversys

„Šventojo Pranciškaus arfa“ – hagiografinis romanas. Į 15 dalių suskirstytas chronologinis pasakojimas perteikia turtingo Asyžiaus pirklio sūnaus gyvenimo istoriją, išryškinančią šventojo dvasinės brandos kelią: apsisprendimą gyvenimą paskirti Dievui, mažųjų brolių ordino įsteigimą, atliktus stebuklus ir mirtį.

SERGEJ FUDEL

Apie bažnytinį giedojimą

Atėję į bažnyčią melstis, mes tikimės ten rasti būtent maldą, o ne vokalinę pramogą ar nemokamą koncertą. Besimelsdami namie mes įsijautę nepradedame šiurkščiai rėkti, nenutaisome saldaus veidelio, kad pasirodytume (patiems sau) itin jautrūs.

ROLANDAS KAUŠAS

Jūs eikit tiesiai, o mes eisim kur reikia

Ar manot, kad Holivudo mėšlas būtų išplaukęs paviršiun, jei ir toliau būtumėm gyvenę kaip pripratę: viena sakyt, kita daryt. Juk „New York Times“ seniai turėjo visą informaciją apie Weinsteiną, juk visa Los Andželo grietinėlė puikiai žinojo, kas dedas ant casting couch.

-vu-

Fragmentai (I)

Londono autobusų vairuotojai pastaruoju metu klaiksta – vis išgirstu, kaip nesidrovėdami siunčia keleivius velniop ar mandagiai paprašo atsipisti. Tačiau vienas 10-ojo autobuso vairuotojas ypač įstrigo į atmintį. Vairuotojas juk tas asmuo, kuris valdo autobusą, bet jeigu jis autobusą valdo, tačiau liaujasi valdytis pats?