Žvilgsnis

ELISA AALTOLA

Vilkai

Filosofė Cora Diamond teigė, kad gyvūnai yra verti nuostabos. Jie neįtikėtinai panašūs į mus ir vis tiek kiekvienas savaip smarkiai skiriasi nuo mūsų. Pernelyg dažnai žmogus ignoruoja abi aplinkybes. Jis nepastebi, kiek daug kitos rūšys su juo dalijasi, ir retai stabteli pasigėrėti jų išskirtinumu.

IEVA ŠILEIKAITĖ

Zuikio gaudymas: kokius įsitikinimus ugdo Vilniaus viešojo transporto edukacinis filmukas

Tiesa, filmuke yra vienintelis kadras, kuriame žiūrovams leidžiama užmiršti, kad vaizduojami veikėjai yra gyvūnai, o ne žmonės.

ANDRIUS ROMAŠKA

Matematika kaip absoliutus meno ir kultūros pagrindas

Nors matematika yra viena iš kertinių mano gyvenimo aistrų, publikacijos pavadinime esančią mintį man įkvėpė režisieriaus Karolio Kaupinio atsiųsta žinutė. Karolis teiravosi, kaip į lietuvių kalbą turėtų būti verčiamas angliškas matematinis terminas semilattice.

GIEDRĖ KAUKAITĖ

Mūsų Julius

Norisi nuoširdžiai pasveikinti Vilniaus savivaldybės vadovus, išmintingai nutarusius suteikti kunigui Juliui Sasnauskui prasmingą apdovanojimą – Vilniaus miesto garbės piliečio vardą. Šis titulas Juliui ypač tinka ir su Bernardinų bažnyčios konsekracijos 500 metų jubiliejaus švente prasmingai sutampa.

Kos­minio humoro zo­na

VYTAUTAS KINČINAITIS Lap­kri­tį Sankt Pe­ter­bur­ge mi­rė gar­sus moks­li­nės fan­tas­ti­kos kū­rė­jas Bo­ri­sas Stru­gac­kis. Su bro­liu Ar­ka­di­ju­mi (šis mi­rė 1991 me­tais) kar­tu ra­šy­tos kny­gos so­viet­me­čiu ėjo iš ran­kų į ran­kas, bu­vo ver­čia­mos į už­sie­nio kal­bas, pa­gal jas ku­ria­mi fil­mai.