Vytautui Mačerniui – 100

Juozas Jurkus: „…aš pažinau didį poetą“

Šių prisiminimų apie Vytautą Mačernį (1921–1944) autorius kalbininkas Juozas Jurkus (1915–1954) buvo poeto draugas. Jie buvo žemaičiai. Abu draugus siejo tėviškių kaimynystė, lituanistikos studijos Vytauto Didžiojo universitete Kaune ir Vilniaus universitete, jiedu vasarą susitikdavo vieno ar kito gimtinėje. Jų draugystė tęsėsi iki pat tragiškos Vytauto Mačernio žūties.