Švietimas

-d-

Kelios pastabos paraštėse

Ir prisireikė man atsiversti šiuo metu galiojančius Valstybinio lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino reikalavimus. Ir nepatikėjau aš savo akelėmis. Ogi, žinokit, ir po visų reformų viskas labai panašiai, kaip kad buvo, kai studijavau pedagoginiame universitete, tik dar blogiau, nes amžius tai jau XXI. Gaila dabartinių abiturientų.