Stasio Stacevičiaus 60-mečiui

ONUTĖ BRADŪNIENĖ

Keletas stabtelėjimų prie savojo krašto poeto

  Stasys Stacevičius man – tiesiog savojo krašto poetas, publicistas, eseistas, giliai įsišaknijęs į gimtąjį Merkinės vienkiemį netoli Gudakiemio ir į senosios Merkinės, Subartonių istorinį, kultūrinį kontekstą. Kad ir kiek nutoldavęs, giliai panirdavęs, bet vis čia, netoli to, kas jam buvę labai brangu ir sava. Puikiai menu keletą ryškių stabtelėjimų prie jo. Pirmasis – studijų metais įsigijus Stasio Stacevičiaus ką…