satenai.ltSeni bambekliai

Prekijo gundymai

Seni bambekliai KLAIDAS POŽĖLA Dabar, redaktoriau, į lauką geriau nelįsti. O kada tas „dabar“, tai pats spręsk: per prieššventį, o gal ir apskritai per visą mūsų epochą, kuri nežinia kada prasidėjo ir juo labiau neaišku, ar kada nors baigsis. O jei vis dėlto išlįsi (o tu juk išlįsi), kaipmat būsi meistriškai panardintas į apžavus

Du proginiai net nežinau kas

Seni bambekliai KĘSTUTIS NAVAKAS 1. Kadaise „Šiaurės Atėnai“ turėjo nemažą komentatorių bendruomenę, sukūrusią savitą kultūrinę terpę

Pamažu ir staigiai

Seni bambekliai JUSTAS GINEVIČIUS Brangus redaktoriau, kodėl aš taip noriu pasenti anksčiau laiko ir kodėl tai taip sunku įgyvendinti? Jūs vis tiek turite daugiau patirties, esate vyresnis, vadinasi, Jums geriau sekasi senti, tai gal ką patarsite?

Nebėr kas daryt, vaikeli

Seni bambekliai GRAŽINA BALTRIENĖ Redaktoriau (-e), pagailėkit mūsų, vargo pelių, ir nesusidėkit su Zigmu Miškiniu… Nemeluosiu tamstai, nesu mačius, kas per laikraštis tie „Šiaurės Atėnai“, neskaičiau ir jau, matyt, niekada neskaitysiu, čia, vaikeli, kur pievos žalios, o karvutės margos, nėra tam laiko.

Vilniaus laidotuvės ir kiti sąskaitų suvedinėjimai

Seni bambekliai ZIGMAS MIŠKINIS O redaktoriau, nebyliai mielas bičiuli, rašau jums be užuolankų: Vilnius yra miręs ir visuomet toks liks. Vakar mąsčiau apie tai su karčiu grauduliu minty, šiandien – kone pašaipiai: o ko gi aš tikėjausi?

Dėl „Šiaurės Atėnų“ stipendijos ir kitko

Seni bambekliai MOTIEJUS GOŠTAUTAS Pirmiausia turiu prisipažinti patiriantis neprilygstamą kaltę ir svilinančią gėdą rašydamas čia ir taip. Kadangi nėra ir negali būti jokių išimčių ar pateisinimų, aš drąsiai prisiimu visą atsakomybės naštą

Laiškas padėkos

Seni bambekliai VYTAUTAS BRONIUS Jaučiuosi kaip niekad pamalonintas ir esu begal dėkingas „Šiaurės Atėnams“ už man paskirtą stipendiją. Žemai lenkiu galvą prieš JAV gyvenančius lietuvius, kurie dosniai parėmė josios įsteigimą.

Literatūrinis staugsmas ar kaip ten jį velniai

Seni bambekliai ZIGMAS MIŠKINIS Gerbiamas redaktoriau! Privalau jums šį tą papasakoti, nes nebeišmanau, kur dėtis! Mačiau ir girdėjau tokių keistų dalykų…