PublicistikaPolis

GINTAUTAS MAŽEIKIS

Lietuvos universitetai Baltarusijos opozicijos veidrodyje

57 žymūs Baltarusijos visuomenės veikėjai, iš jų dauguma – disidentai, pasirašė kreipimąsi dėl Vilniuje esančio Europos humanitarinio universiteto (EHU), dėl neskaidrių rektoriaus rinkimų. Kreipimąsi pasirašė…

JULIUS SASNAUSKAS

Saldus jungas

Prisikėlimo žmonėms, kaip pagarbiai tituluojama krikščionių bendruomenė, buvo ir tebėra daug nepatogumų su savo Viešpačiu. Kitas žmogus, kad ir labai garsus, baigia gyvenimą, ir visiems daugiau ar mažiau ramu. Jėzus irgi būtų galėjęs panašiai palikti savo mokinius ramybėje. Net po paties prisikėlimo dar nebuvo vėlu. Keturiasdešimtąją dieną jis, gražiai atsisveikinęs, žengė aukštyn ir išnyko debesyse. Apaštalams, aišku, buvo graudu, jie…

VYTAUTAS JUODIS

Apie teises ir pareigas

Airija tapo pirmąja šalimi pasaulyje, užtikrinusia teisę į santuoką tos pačios lyties asmenims visuotiniu referendumu, o ne politikų sprendimu. Nors Lietuvoje beveik neabejotinai buvo žmonių, kurie žegnodamiesi klausėsi šios žinios, jų baimę ilgainiui išsklaidys ten dirbančių ir „Eurovizijoje“ balsuojančių tėvynainių pasakojimai, kaip niekas jų gyvenime nepasikeitė. Žinoma, jeigu nepabėgs pirmuoju po „Air Lituanica“ žlugimo pabrangusiu lėktuvu į Tėvynę, kad išvengtų…

ARNAS LIAUKSMINAS

Kintantys iššūkiai saviraiškos laisvei

Žurnalo „Intelligent Life“ skiltyje „Big Question“ (lietuviškoje versijoje – „Atradimai“) aktualios temos aptariamos kiek netikėtu rakursu – mėginama atsakyti į klausimą, pavyzdžiui, kuris paros laikas yra geriausias arba kuri iš nuodėmių didžiausia etc. Panašios diskusijos nusipelno ir žmogaus teisės. Dažnai apie žmogaus teises kalbame kaip apie vientisą reiškinį, tačiau norint geriau suprasti šios sąvokos turinį verta pasvarstyti, kuri iš žmogaus…

RASA BALOČKAITĖ

Nematoma totalitarizmo prievarta ir klastingas sovietmečio žavesys

Sovietinis laikotarpis Lietuvoje lig šiol lieka atviras klausimas ir prieštaringai vertinama tema. Sisteminė politinio režimo prievarta prieš žmones – areštai, deportacijos, tremtys, ginkluota rezistencija ir kt. – siejama išskirtinai su stalinizmo laikotarpiu, kuris įvardijamas kaip smurtingas, prievartinis ir traumuojantis. Postalinistinis vėlyvojo socializmo laikotarpis, nors traktuojamas kaip „gyvenimo mele“ ir neišvengiamo apsimetinėjimo periodas, prisimenamas kaip sąlyginio socialinio ir ekonominio stabilumo, lygybės…

AGNĖ RIMKUTĖ

Dezintegracija per integraciją

Kitaip nei metų laikų kaita ir stichinės nelaimės, Europa, tarptautiniai finansai, net patys rinkos santykiai neatsiranda savaime. Šie mūsų gyvenimą organizuojantys principai ir institucijos atsiranda ir kinta dėl konkrečių žmonių veiksmų, sprendimo ir nežinojimo, kavos aparatų, krūvų popierių, dokumentų formų ir informacinių laikmenų. Negana to, Europa į Lietuvą neateina iš išorės, ji Lietuvos nei apglėbia, nei puola: ji yra kuriama…

GINTAUTAS MAŽEIKIS

Socialiniai prieštaravimai kaip kita propagandos pusė

Socialiniai prieštaravimai ir net antagonizmai yra simptomas, kad pagaliau pradėjome kalbėti apie kažką tikra, nors sunkiai paaiškinama. Priešingai, paprastai tai, kas yra uždengta valstybinės, korporacinės propagandos skraiste, atrodo aišku, skaidru, priimtina ir realu. Jau XX amžiaus pradžioje filosofas E. Cassireris, išsamiai tyrinėjęs mitinę mąstymo formą, o vėliau nacizmo valstybės mitą, teigė, kad propaganda, pasitelkdama mitus ir ideologiją, formuoja naują realybę,…

ALEKSANDER RADCZENKO

Lenkiškumas turi tapti patrauklus

„Sumuštas, nes kalbėjo lenkiškai“, „dar vienas smūgis lenkų mokykloms, dar viena pralaimėta byla teisme“ – vietinių lenkų veikėjų pasakymai, straipsniai vietinėje lenkakalbėje žiniasklaidoje kartais primena pranešimus iš fronto. Jie formuoja Lietuvos lenko kaip nuolat diskriminuojamo, mušamo, engiamo antrarūšio piliečio, neturinčio galimybių padaryti karjerą, gauti gerai mokamą darbą arba sulaukti pripažinimo, įvaizdį. Dar blogiau, kad tokį įvaizdį savo pareiškimais stiprina ir…

GINTAUTAS MAŽEIKIS

Debesų teisuoliai: neatleisime!

Šiandien prievartiniam instituciniam įtikinėjimui yra priešinamos politinės derybos ir diplomatija, kuri daro visa, kad įveiktų masinį smegenų plovimo efektą, ką matėme Minsko derybų metu. Viena iš šiuolaikinės propagandos analizės temų yra būtinybė atskirti politinio mito, ideologijos ir informacinio debesies pasakojimus, kas padeda racionalizuoti derybas. Mitas yra kolektyvinis, nepriklausomas pasakojimas, kuris tariamai pats tautos dvasia sakosi; ideologija yra daugelio, tačiau vieno…