Onės Baliukonės 70-mečiui

ONUTĖ BRADŪNIENĖ

Lyg gyvenimo knygą bandyčiau skaityt…

O štai ji jau – Onė. Baigusi studijas su tėvais sėdi tėviškėje prie stalo, o už jų – Onės už pirmąjį savo atlyginimą nupirktas ir jiems padovanotas televizorius. Tokia susimąsčiusi, akys tarsi gilyn žvelgiančios. Čia ji pirmojo savo poezijos rinkinio „Laukinės vaivorykštės“ (1971) išleidimo laikotarpiu.