Laudacija

GIEDRĖ KAZLAUSKAITĖ

Laudacija Ramunei Brundzaitei

Daug yra svajojančių apie LLTI medalėlį, bet man labai patinka, kai jis kliūva tiems, kurie visai jo netrokšta. Filologijos fakulteto auklėtiniams, kurie ne itin noriai užsiima savo kūrybos sklaida – neturi plėšrumo instinkto. Tekstas yra ir kontekstas: jis išreiškia ne puikavimąsi socialiniuose tinkluose, bet socialumą pačioje poezijoje.

GIEDRĖ KAZLAUSKAITĖ

Laudacija „Pirmam sakiniui“

Sveikinu Mindaugą Nastaravičių ir Tomą Vaisetą, gavusius Vytauto Kubiliaus premiją. „Pirmas sakinys“ yra ta radijo laida, kurios visi (turiu omeny profesinę lituanistų, literatų bendruomenę) šventai klausomės. Tai nėra kritika įprastine to žanro prasme; jiedu nerašo tradicinių recenzijų. Bet laidos autoriai gerai išmano literatūros lauką ir paruošia pašnekovams analitiškus klausimus, nuosekliai domisi aptariamais reiškiniais…