Kultūros eskizai

„Kultūros eskizai“ – tai Lietuvoje ir užsienyje vykstančių kultūros reiškinių apžvalgos interneto portale „Satenai.lt“. Čia apžvelgiami ir analizuojami aktualūs kultūros renginiai (festivaliai, konferencijos, mugės ir kt.). 2019 m. atsinaujinusioje rubrikoje siekiama skirti daugiau dėmesio tarpdisciplininiams mokslo, filosofijos ir kultūros tyrinėjimams, aktualijų analizei ir polemikai, įžiebiančiai diskusijas tarp kūrėjų ir skaitytojų.
Rubrikos redaktorė – Agnė Alijauskaitė (agne.alijauskaite@gmail.com).

ALINA ŽVINKLIENĖ

Perskaityk mano geidulį

Artūras Tereškinas. Nesibaigianti vasara. Sociologinis romanas apie meilę ir seksą. Vilnius: Kitos knygos, 2017. 238 p.   Įvadas Artūras Tereškinas priklauso tai kategorijai autorių, kurie paprastai yra apibūdinami kaip „plačiai žinomi siaurame rate“. Tačiau Tereškino „siauras ratas“ neapsiriboja vien humanitarinių ir socialinių mokslų atstovais bei draugais ir pažįstamais. Mokslo biurokratų kalba, Tereškinas nuosekliai vykdo sklaidos tarp įvairių tikslinių grupių veiklą,…

RASA BALOČKAITĖ

„Prieblandos zona“: Varšuvos geto dainininkės Veros Gran išlikimo istorija

Šiuo tekstu toliau tęsiamas straipsnių ciklas, kurio pradžia – 2014 m. gruodžio mėn. publikuotas „Apleistumo zona. Kiek tavyje gulago?“ ir kuriame toliau analizuojama, kaip klostosi gyvenimas po tiesioginio santykio su siaubingu blogiu.   Hannos Arendt totalitarizmo teorijoje teigiama, kad totalitarizmas remiasi ne tik fizine prievarta, bet ir netiesiogine, psichologine prievarta. Ši prievarta reiškiasi greta kitų formų kaip natūralių pasitikėjimu grindžiamų socialinių ryšių…

LINA BUIVIDAVIČIŪTĖ

Mano vardas yra Nemeilė

Sesuo pasidalino anonsu. Laukiau šito filmo. Ir vėl pamiršdama kvėptelėti. Imu įtarti, kad skaitytojus jau „užknisu“, ištisai tapatindamasi su aptariamais filmais, knygomis, spektakliais – ir visada pamiršdama kvėptelėti. „Užknisu“ ir pati save, bet kur dėtis, kai esi pažįstama su mišraus plauko tamsybėm. Nėr čia ko puikuotis, bet sveiki – mano vardas yra Nemeilė. Atpažinti save šiame filme – tai buvo…

RASA BALOČKAITĖ

Trečiojo reicho žlugimas ir naujasis Joachimo Peiperio gyvenimas

Šiuo tekstu toliau tęsiamas straipsnių ciklas, kurio pradžia – 2014 m. gruodžio mėn. publikuotas „Apleistumo zona. Kiek tavyje gulago?“ ir kuriame toliau analizuojama, kaip klostosi gyvenimas po tiesioginio santykio su siaubingu blogiu.   Anne-Marie Roviello, interpretuodama Hannos Arendt totalitarizmo teoriją, teigia, kad totalitarizmas pasireiškia ne tiek fizine prievarta, kiek netiesiogine, moraline prievarta, kuri ardo ir keičia žmogaus asmenybę iš vidaus.…

JURGA JONUTYTĖ

Kairos, arba Priminimas apie amatą

Šis trumpas tekstas – apie audinių audimo ir visokių abstrakčių, tarsi „aukštesnių“ darbų, tokių kaip mąstymas, planavimas, organizavimas, lingvistines sąsajas, smarkiai apgriaunančias bet kokias neva natūralias žmogiškų užsiėmimų hierarchijas. Rašant kultūrinei spaudai apie tokį žemą ir tokį „moterišką“ reikalą kaip audimas, norisi iškart ilgai atsiprašinėti ir aiškintis – bet aš to nedarysiu. Džiaugiuosi, kad yra tų, kurie tiesiog audžia, gamina…

LINA BUIVIDAVIČIŪTĖ

Mūsų gyvenimų kvadratinės lygtys, arba Kam po sekso priklauso prezervatyvas?

Naujausias Rubeno Östlundo filmas „Kvadratas“ sulaukė daug dėmesio oficialioje ir ne tokioje oficialioje kultūrinėje mūsų sriuboje. Nesakau „terpėje“ – mat ten įprastai mėgsta veistis visokie parazitai. O mūsų visuomenei juk mielesnė simbiozė, ar ne? Bet numetus į šoną ekskursus – kur nelauksi „Auksinės palmės šakelės“ laureato, o dar ir režisieriaus pavardė gerokai žinoma, nors aš, profanė, labiausiai Östlundu susidomėjau po…

RASA BALOČKAITĖ

Niurnbergo nuodėmklausiai: Hanso Franko susitaikymas su Dievu

Šiuo tekstu toliau tęsiamas straipsnių ciklas, kurio pradžia – 2014 m. gruodžio mėn. publikuotas „Apleistumo zona. Kiek tavyje gulago?“ ir kuriame toliau analizuojama, kaip klostosi gyvenimas po tiesioginio santykio su siaubingu blogiu.   Anne-Marie Roviello, interpretuodama Hannos Arendt totalitarizmo teoriją, teigia, kad blogis, kuris ištinka žmones, paveikia vienodai tiek budelį, tiek auką – abu, norėdami išgyventi, yra priversti nuslopinti tą…

TATJANA ALEKNIENĖ

„Mažieji Platonai“ Lietuvoje

„Dieviškojo Sokrato mirtis“ (pagal Platono Sokrato apologiją, Kritoną ir Faidoną), papasakojo Jean Paul Mongin, iliustravo Yann Le Bras, iš prancūzų kalbos vertė Daina Habdankaitė. Vilnius: Jonas ir Jokūbas, 2017, 64 p.   Šią vasarą Lietuvos intelektualai susidomėjo Prancūzijos mokyklose privalomojo (sic!) filosofijos egzamino temų sąrašu. Abiturientai turėjo rašyti samprotavimo rašinį viena iš pateiktų trijų temų. Antai tiksliųjų mokslų pakraipos mokiniai…

GINTARAS DAUTARTAS

Neapykantos kalbos kritika anapus „politkorektiškumo“ ir „kalbos laisvės“

…jei filosofiją ir sociologiją laikysime lygiavertėmis kitoms mokslo šakoms (o Jonušys, pats būdamas humanitaras, tam neturėtų prieštarauti), tuomet socialinis konstruktas yra toks pats mokslinis faktas, įrodytas ne kartą…

MARIJA ANTANAVIČIŪTĖ

Bėgantys dalgio ašmenimis: etiudai apie lietuvybės išlikimą

Žurnalistas: [...] Dar prieš 1968-uosius esat sakęs: „Aš myliu Ameriką.“ James Baldwin: Dar ir seniau. Aš vis dar myliu, bet tas jausmas yra iš esmės kitoks. Manau, apsimesti, kad nemylim savo šalies, yra tolygu dvasinei tragedijai. Galima nepritarti, gali tekti prievarta ją palikti, gali visą gyvenimą tekti tokioje kovoje ir pragyventi, ir visgi nemanau, kad galima pabėgti. Nėra kur kitur…