MenaiDailėKomiksai

ASTIJUS KRAULEIDIS-VERMONTAS

Gyvenimiški (ko)miksai

Nuo to laiko, kai spaudoje pasirodė pirmieji komiksai, praėjo amžius. Tai savotiška kultūros refleksija, talpus tekstas, kuris pasakoja istorijas, vizualiai jas pateikia. Neretai kaip tik formos strategija parodo, kad piešinys gali pasakyti daugiau negu tekstas. Atvaizdas žadina žiūrovo sąmonę, įtraukia į fragmentiškų vaizdų žaidimą, kuris nėra vien tik kelių sakinių perskaitymas komikso laukeliuose. Žaidimo kategoriją pasirenka Miglė Anušauskaitė, kuri šią…

Ko­mik­sų pa­ro­da „MickeyMaus“

PAU­LIUS AN­DRIUŠ­KE­VI­ČIUS Ei­da­mas į Mo­der­naus me­no cen­tre vyks­tan­čią ko­mik­sų pa­ro­dą „MickeyMaus“ gal­vo­jau, kad kol kas jis pa­na­šes­nis į ma­žo­jo me­no cen­trą – kuo la­biau ar­tė­ji link to me­no, tuo la­biau vis­kas trau­kia­si ap­link ta­ve: ei­ni gan erd­via Pi­lies gat­ve, tuo­met pa­su­ki į Li­te­ra­tų gat­vę

Krevetės nuotykiai

VAREVA IŠ ANYCOUNTRY

Krevetės nuotykiai

VAREVA IŠ ANYCOUNTRY

Krevetės nuotykiai

Kaip pasiekti mėnulį. II dalis

MILDA DAUBARĖ https://baji-live.powerappsportals.com https://baji999.animate.style/ Live Casino Online

Kaip pasiekti mėnulį

MILDA DAUBARĖ https://baji-live.powerappsportals.com https://baji999.animate.style/ Live Casino Online

Frustracija