Klaidos atitaisymas

Praėjusiame „Š. A.“ numeryje skelbtame Agnės Rimkutės straipsnyje buvo klaidingas teiginys: „Į šį skaičių įeina ir 30 000 sovietų valdžios sprendimu ištremtų lietuvių [...].“ Turi būti: „Į šį skaičių įeina ir 30 000 1939–1941 metais represijas patyrusių asmenų, ir 140 000 pabėgėlių iš Mėmelio, ir 200 000 nužudytų žydų.“ Autorė ir redakcija atsiprašo suklaidintų skaitytojų.