Jurgiui Baltrušaičiui – 150

GIEDRĖ KAZLAUSKAITĖ

Eilėraščiai tarsi sidabro juvelyrika

Kuo rašytojams šiandien aktualus Jurgis Baltrušaitis? Daug kuo – filologine savimone, diplomatija, etine laikysena, socialumu, apsisprendimu nebegerti, atlaidumu kitų silpnybėms, atsakomybe. Keista, bet nėra jis mums toks „įaugęs į kraują“ kaip Maironis ar Vincas Mykolaitis-Putinas.