Graikijos Nepriklausomybės diena

ROLANDAS KAČINSKAS

„Graikiška“ recepcija ir transformacija lietuvių tautiniame atgimime

Žinoma, kad 1821 m. prasidėjusio Graikijos nepriklausomybės karo aidas pasiekė ir Vilnių. Graikijos revoliucija buvo populiari, suvokiama ne tik kaip tautinis judėjimas, bet ir kaip sukilimas prieš konservatyviąją Europą ir autoritarinį valdymą.