Feminizmas

Laiškai feministėms

Antrojo tomo pirmame skyriuje „Vaikystė“ Jūs aptariate mergaitės „tapimą moterimi“ – menstruacijų pradžią. Teigiate, jog, prasidėjus šiam procesui, mergaitė automatiškai priskiriama prie moterų, o jokio išsigelbėjimo nebėra.

Laisvosios vargšės

Publicisto, visuomenės kritiko DONATO PAULAUSKO ir rašytojos SAROS POISSON pokalbis Donatas Paulauskas: Keista ir įdomu mūsų pokalbį apie feminizmą perkelti iš praeities į dabartį, iš vienos vietos į kitą. Galima įsivaizduoti tai kaip kokį išsitęsusį diskursą, nes per tą laiką mąsčiau apie tavo išsakytas mintis, mąstei turbūt ir tu.