ETEL ADNAN

Arabų apokalipsė

 

Etel Adnan (1925–2021) – Libano ir JAV rašytoja, poetė, tapytoja. Studijavo filosofiją Sorbonos (Prancūzija), Kalifornijos ir Berklio (JAV) universitetuose, dėstė Kalifornijos dominikonų universitete San Rafaelyje, grįžusi į Libaną Beirute dirbo prancūzakalbio laikraščio „Al Safa“ kultūros skilties redaktore. Su partnere menininke ir rašytoja Simone Fattal gyveno Sosalite (Kalifornija) ir Paryžiuje. Rašė arabiškai, prancūziškai ir angliškai. Etel Adnan laikoma viena svarbiausių šiuolaikinių arabų kilmės amerikiečių kūrėjų. Pasitelkdama siurrealistines ir eksperimentines technikas, ji tekstuose neretai kalbėjo apie socialinę, politinę ir lyties tapatybe grįstą neteisybę. Čia pateikiamas eilėraštis iš ciklo „Arabų apokalipsė“ (L’Apocalypse arabe), atskira knyga pirmą kartą išleisto Paryžiuje 1980 m.

 

III

Ne-įvykio naktis. Karas neapgyvendintame danguje. Fantomo nesatis.

Laidotuvės. Rožėmis nenuklotas karstas. Populiacija be šautuvo. Ilga.

 

Ilga geltonos saulės procesija nuo mečetės iki neapgyvendintos Vietos. Nebylūs taksi.

Kariuomenė civiliniais rūbais. Tylus katafalkas. Nutildyta muzika. Palestiniečiai be Palestinos

 

 

Didžiojo Inka naktis neįvyko. Bemotoriai lėktuvai. Užgesinta saulė.

Žvejai be valčių žuvys be jūros valtys be žuvų jūra be žvejų

Ginklai su nuvytusiom gėlėm Che Guevara sutrintas į dulkes. Jokio šešėlio.

Vėjas nepakilo ir nenurimo. Žydai ne čia. Nuleistos padangos.

Švieselės neįžiebtos. Nežuvo nė vienas vaikas. Jokio lietaus

Nesakiau, kad pavasaris kvėpuoja. Negyvėlis negrįžo.

 

Mečetė užtraukė maldą, kurios nieks neišgirdo. Pamesta bangose.

Gatvė neteko akmenų. Spindintis asfaltas. Beverčiai keliai. Mirusi kariuomenė.

Gatvė yra užgesinta. Išjungti dujas. Pabėgėliai be priebėgos ir be žvakės.

Procesija net neišsigando. Laikas praėjo šalia. Tylus Fantomas.

 

Sustingusi banga. Netiršta juoduma. Nejudrus šaltis aplink nesančią ugnį.

Mašina be vairuotojo Ašrafijė–Hamra* užrakinti žodžiai. Baimė be turinio.

Užmūrytas belangis miestas. Pėsčiomis priverstas grįžti negyvėlis. Kulka pilve.

 

Malda mečetėje. Juoda už skruzdes mažesnė procesija. Allahu Akbar.

Didžioji nelaimės kibernetika sulaužytas aparatas. Gaivus vėjas bet jokio sodo.

Tiek lauktas priešas neatėjo. Jis surijo geltoną savo saulę ir apsivėmė.

Laikas po ratu sutrinta citrina girgžda per laidotuves.

Tarp Beiruto ir Saidos yra jūra. Ši naktis ne karo.

Tyla nesutrina nieko. Šautuvai nuvysta lagaminuose. Revoliucija.

 

 

Iš: Etel Adnan, L’Apocalypse arabe. Paris: Harmattan, 2006

Vertė Tadas Zaronskis* Du vienas nuo kito nutolę Beiruto rajonai. Vert. past.

Rašyti komentarą

Turite prisijungti, jei norite komentuoti.