GAIĶU MĀRIS

Iš „Pasiutusios lapės per kelią“

 

Latvių poetas Gaikių Maris (g. 1973, tikr. Māris Rozentāls) gimtojoje šalyje vadinamas klajūnu, hipiu, bliuzo gerbėju, netipišku poezijos skaitovu. Išleido tris poezijos rinkinius: „Kuprinė“ (Mugursoma, 2006; Literatūros metų premija už debiutą), „Noriu valgyti“ (Gribu ēst, 2011) ir „Pasiutusi lapė per kelią“ (Traka lapsa pār ceļu, 2022). Šįmet pastarasis rinkinys buvo nominuotas Literatūros metų premijai kaip geriausia poezijos knyga.

 

ryt vėjas kils ir šakos links

paukščiai į landas suskris

medžiuosna lapės sulips

drėgnam pernykščiam lape

drovos filosofas pražys

aš eisiu pasivaikščioti

ir stebėsiu kaip dievas praeina prošal

taip bus taip nenutiks neateis

ryt diena užgims

palinkę šakos kils ir vėjas silps

juk galėjai pasakyti, kad taip nebuvo

galėjai tylėti, lūpą prikąsti

filologines nešvankybes niūniuodamas

bet tu norėjai

matyt, nebuvo pasirinkimo

pats atrankai atrinktas esi

„nes“ tiesa dievo lūpose

tu vogei ją, aš mačiau

tu niekad nesi buvęs

tyrą vietą atidavus poezijai

sielos ramybė viską užvaldo

aš, vienintelis stoikas, tai žinau

nesuprantu iš kur tokia ramybė

nejaugi vėl audra artėja

nemiga – ne tas skambesys

mąstau kiek toli aš nuėjau

ar mano šešėlis ištįso iki jūsų

matau priesagos tupi kleve

pernykščiai kirčiai šnara

o aplink tokia ramybė

slieko šliūžės per kelią

kryžium ženklina kelią

tu eini į parduotuvę į paštą

gal tenai bus naujienų

galbūt kažką nusiperki

kur tu esi kai savo eilėraštį rašai

tos nežinios migloj

na taip… tarsi būtų laikas

gerai pabandome užmigti

kol nelyja

liko kelios šviesios valandėlės

aš tikrai pajausiu

kai ims caksėti ant skruosto

žiū koks gražus vabalėlis

per tavo nugarą ropoja

užmik nejudėk nebaidyk jo

įsikasu giliau į apkasus

randu tėvą su šautuvu rankose

jo kauleliai balti balti

taip didingai jisai atgulęs

įsikasu giliau į apkasus

ir motina man sako bus šilta

čia po velėna visados taip esti

įsikasu giliau į apkasus

zvimbia kulkos virš galvos

ir mintys it slaptos antenos kaukia

žemiau laikyk pakaušį

nebijok purvo

tavo gyvybė tranšėjų kapas

rauskis dar giliau

parodyk špygą akiračiams dantytiems

tetrenkia į tave pašaipėlių salvės

jau žemėje esu

tokia gelmė o kaip dega

ar dar didesnės liepsnos gali būti

hm. mano tėtis nebuvo poetas. kurgi aš jam pasirodžiau kaip juokingas ir keistas sapnas? kai jis dar ateidavo permiegoti, manęs tarsi dar nebuvo. o kai jį pabudusį užvaldė išėjimo baimė, kažkas mane jau šaukė vardu. taip susitikome baimėje ir šypsojomės.

kartą su sniegu ištirpo ir mano tėčio pėdos. jos, kaip ir jo žvilgsnis, dar ilgai liks manyje tarsi senų seniausi neiššifruoti rašto ženklai. įrašyti dangaus žydrynėje, takelio pakrašty. tuomet, kai manęs dar tarsi nebuvo, žmonės sekė meilės pasakas ir minkė tešlą pyragėliui. daugelį kasdienių darbų nudirbo tylėdami. taip lengvai ir taip rimtai. taip gimė keista daina, kurią kažkas tarsi dainuotų manyje. mano tėčio išėjimas irgi buvo kažkokia melodija ir mano jausmas tarsi aidas joje. kas ją išgirdo, tas ją girdės. vėliau daugelis regėjo, kaip ore kūlversčiu vertėsi vėjas ir švelniai paglostė mano skruostą. rytai jau aušrojo, tik klonyje prie upės iš lėto kilo nakties rūkas. tai galėjai tik pajausti, bet ne papasakoti, kaip giliai manyje buvo diena. akimirkai, tik trumpam mirksniui suspindėjo jos šviesa ir kelios ašaros ant išeinančio vyro skruosto.

na taip

kai panorau lengvumo krūtinėj

aš pakilau eiti pas ją

nuojautų kryptimi tarsi čia pat bet toli

kur kas valandėlę užuolaidos praplyšta

ir aš į tą tuštumą žvelgiu žvelgiu

kaip jojon lekia paukščiai dulkės

išvystu kelią pagaliau pėdų liniją matau

ir tuštuma nori kad aš eičiau

kad eičiau į tą man visad uždarytą vietą

sutrikęs niurnu niurnu – ar išties kelias veda tuštumon

tenai aš sutinku panašius į save

kaip panašiai jie sutiko mane

gal net mylėjomės ko gero taip

taip stipriai jog nebesuradome bendros kalbos

kiekvienas likome savyje be skausmo be skausmo

ir tuštuma nuo kelio nuo dulkių paukščių neša žinią

neskausmingą taip neskausmingą jums

ir mes ieškojome rankų akių ilgesio ir žodžių

kaip kalbėsime iš naujo

pačius pirmiausius pirmiausius visų pirmiausius žodžius iš naujo

taip mes nebuvome vieningi bet darna buvo su mumis

ji paėmė už parankių vedė ir saugojo mus

šiltame saugiame delne tarsi būtume pažįstami

tai ne kraujas tekantis gyslomis ne pyktis išgynė mus į tuščią vietą

aš net atsigręždavau atgal iš tiesų žvelgiau

ieškojau kur prieš tai buvau

kur maldoj rankas iškėlęs verkiau ir vėl į kelią

su tais kurie dabar šalia manęs

kai kurių žingsniai drąsesni nei mano

dieną naktį maldose jie plėšė skausmą iš krūtinės

laukan it dagius it degančius drabužius

tai nebuvo gražios naujos dainos kurias dainuojame dabar

pati daina buvo apie mus teliko nemeluoti jai

žodžiams kurie kas mirksnį ritmiškai nuaidi

dažnai atrodė tuojau baigsis kelias

vis dažniau mes pakeldavom akis

vis labiau jaučiausi pavargęs ėjau lėtai lėtai

atsigręžęs žvelgdavau į tą vietą kur pradžia

pagaliau sustojau kiti nutolo

ar jūs prisiminsite mane

ar pakelsite pasiimsite kartu jei aš eiti toliau nebegaliu

jei liksiu gulįs ir verkiąs

ne maldoj kaip anksčiau rankom iškeltom

pone padėk parašyti eilėraštį

mano droviai širdžiai trūksta žodžių

aš norėčiau kurti kiekvienam

bet skaitysi tik tu

dar turiu mažumėlę laiko

tu būsi manoji viltis

aš jau nepagydomai ligotas

būki manoji viltis

pelniau patyčias pagyrimus

viską gavau iš tavęs

net kai šypsodamasis trenkiau tau į veidą

o nuo vaidų aš bėgau dažniausia

mano pone kur tavoji ranka

tas griežtas ir teisingas ženklas

su kuriuo rašei manyje

viską viską aš pamiršau

prašau įduok man tą paskutinį eilėraštį

paprastą tylų ir ramų

tarsi nebūčiau jį rašęs

taip jaukiai ir netramdomai

ir šįryt tu neišvykai į sirakūzus

nuovargio konvojus atšaukė reisą

teks laukti atlydžio ir kovo

nusipirkti balalaiką ir nešdinti iš čia

ramią latgalos krašto širdį

bet apie tai pakalbėsime vėliau

juk aš galėčiau keliauti pas tave

žinoma pajuokavau

tik taip deja nenutiks bijau

o kur kas juokingiau yra tai

kad ir tu gyveni saloje

toj pačioj jūroj tik kitur

tai glumina bet niekis

atleisk dar noriu paklausti

kaip iš tikrųjų su tavo metais

bet man patikai kad rengiesi juodai

ir tokia tyli tarsi iš mafijos

gal tu gedi o gal ir ne

apie tai kas įvyko

taip slėpiningai ir akivaizdžiai

apie visa tai kas čionai atvedė tave

kol kas nė vienas eilėraštis neparašytas

ir kyla baimė kad pamiršiu

kaip jį parašyti dabar

galvoju ar tu supratai mano kalbą

ko gero taip nes tu tylėjai

pala kur mes dingome atleisk

tokia keista ta viduržemio jūra

kur tu žvelgi jinai tolyn banguoja

oi aš tik klausiu mokausi kalbos

kuria nepasakysiu kas taip baugina

net sapne tu man atsukai nugarą

ir visas miestas įžambiai pasviro

gatvės susimazgė tarsi siūlų raizgalynė

o skverai formavo apžavią begalybę

aš tau jau niekuo nebeįtikau

kaip ta tyla po rugpjūčio nakties

ar žvaigždė kuri nekrenta tau panorus

sapne virš miesto dar

buvo žalias dangus

o jame klykė staugė paskutinis eilėraštis tau

panašiai kaip osvencimo žydas

kol mano draugai užspaudė jam burną

ateis posmas ateis rytas lapas ateis visas pasaulėlis ateis o tavęs jau seniai nebėra katinas ateis augs sparnai šiluma įeis į namus o tavęs jau seniai nebėra sapnas atplauks kvapai šypsosimės šypsosimės gims diena o tavęs jau seniai nebėra

Vertė Arvydas Valionis

 

Rašyti komentarą

Turite prisijungti, jei norite komentuoti.