OLAV H. HAUGE

Žodis

 

Olavas Håkonsonas Haugė (1908–1994) – vienas žymiausių ir plačiausiai skaitomų norvegų poezijos klasikų. Haugė visą gyvenimą gyveno mažame Olviko miestelyje, pačioje Hardangerio fjordo gilumoje, ten pakrantės šlaituose vertėsi sodininkyste. Nors dėl sunkios psichikos ligos nebaigė jokių formalių mokslų, buvo vienas didžiausių literatūros eruditų Norvegijoje, išvertė į norvegų kalbą nemažai didžiųjų vokiečių, anglų, prancūzų poetų modernistų. Debiutavo rinkiniu „Žarijos pelenuos“ (Glør i oska, 1946), pripažinimą pelnė knyga „Erelio gūžtoje“ (På ørnetuva, 1961), o kūrybos viršūne laikomas eilėraščių rinkinys „Lašai rytų vėjyje“ (Dropar i austavind, 1996). Pastarajame gausu poetą itin išgarsinusių vadinamųjų „daiktų-eilėraščių“ (tingdikt), tokių kaip „Pjūklas“ (Sagi), „Katinas“ (Katten), „Dalgis“ (Ljåen), „Kasdienybė“ (Kvardag).

Čia taip pat skelbiama vertimų iš poezijos knygų „Kalno paskardėj“ (Under bergfallet, 1951), „Paklausk vėjo“ (Spør vinden, 1971) ir „Stiebų siūravimas“ (Janglestrå, 1980).

 

 

Kalno paskardėj

 

Gyveni kalno paskardėj.

Ir tai žinai.

Bet sėji savo laukus,

saugus vaikštai po kiemą

ir vaikams leidi žaist,

ir gult eini

lyg niekur nieko.

 

Juk būna,

berymant ant dalgio

vasaros vakarą

žvilgsnis nuslysta spėriai

kalno šlaitu

ten, kur, sako,

esanti

properša,

ir, būna juk,

nakčia gulėdamas

klausais įtempęs ausį,

ar neatskils kur

uola.

 

Ir jei griūtis,

ji nebus netikėta.

Bet imies ir tvarkai

tą žemės lopą

kalno paskardėj

– jei vis dar gyvas.

 

[1951]

 

 

Atitraukiu užuolaidą

 

Aš atitraukiu užuolaidą prieš guldamas,

norėsiu prabudęs regėti gyvą tamsą

ir mišką, ir dangų. Žinau, kad kape

nebus lango į žvaigždes žiūrėti.

Orionas jau vakaruos, visad medžiojantis –

vis nepralenkia manęs.

Vyšnia už lango nuoga ir juoda.

Svaiginančiai žydram skliauto varpe

ryto mėnulis smailu nagu kažką rašo.

 

 

Daina, ženk lengvai

 

Daina, ženk lengvai mano širdim,

kaip viržiai lengvi liūliuojančioj pelkėj

ar paukštis ant pernakt užsitraukusio ledo.

Įlauši skausmo trapų luobą –

nuskęsi, daina.

 

 

Sniego vakaras

 

Išdalyk savo tamsą ir tapki turtingas.

Kaip vakaras pasnigus.

Laukai derlingi, viržynės,

skujelių prižirę

ir namai sotūs, saugūs

gyvasčiai ir ugniai.

 

Žemė mieganti žino,

šlovinga ji.

Šerkšnoti dangaus antakiai

svyra pilni žvaigždžių.

 

 

Nenešk man visos tiesos

 

Nenešk man visos tiesos,

nenešk vandenyno manajam troškuliui,

neneški dangaus, kai prašau šviesumos,

tik atnešk progiedrį, rasą, trupinį,

kaip paukščiai nešas vandens lašelius po maudynių

ar vėjas grūdą druskos.

 

 

Ar žinai šaltinį

 

Ar žinai šaltinį įšalusioj girioj,

ar žinai širdį, kuri vienatvėj

nemiega ir tvenkias,

ten galì ilsėt malšindamas troškulį,

žvelgti savo vargan ir glostyt

sudrikusias plunksnas.

 

[1961]

 

 

Kasdiena

 

Tavo dìdžiosios audros

nurimusios jau.

Tuomet neklausei, nei kam esi,

nei iš kur atėjai

ar kur veda kelias,

tiesiog stovėjai audroj,

buvai ugny.

Bet įmanu ir kasdienoj gyvent,

pilkoj, ramioj dienoj, sodinti bulves,

grėbti lapus ir nešti žagarus,

tiek daug apie ką galvoti po saule,

nepakaks ir žmogaus amželio.

Po sunkaus darbo gali čirškint lašinius

ir skaityti kiniškus posmus.

Senasis Laertas retino erškėčius

ir pureno dirvą aplink savo figmedžius,

palikdamas didvyriams kautis dėl Trojos.

 

 

Pjūklas

 

Brūkšt,

sako pjūklas.

Tvirtas medis!

Jis sako,

ką mano, tas pjūklas.

 

 

Žodis

 

Žodis

– akmuo

šaltoj upėj.

Ir dar vienas –

prireiks nemažai akmenų,

jeigu jau brisiu.

 

 

Tu buvai vėjas

 

Aš esu laivas

be vėjo.

Tu buvai vėjas.

Kuria kryptim pasukti?

Kam klausi krypties,

kai turi šitokį vėją!

 

[1996]

 

 

Lapinės ir sniego nameliai

 

Menkniekis tėr šios

eilutės, tiesiog

keli žodžiai, sumesti krūvon

bet kaip.

O man vis vien

smagu

jas dėlioti, išeina,

lyg būtų namas pasibūt

trumpą valandėlę.

Pamenu lapines,

kurias maži

statydavomės:

įlįst į jas, sėdėti

ir klausyt lietaus,

žinot, kad esi vienas tyrlaukiuos,

jausti lašus ant nosies

ir plaukuose –

ar sniego namelius

kalėdmečiu,

šmurkštelt vidun ir

užsidengt maišu iš lauko,

įžiebt švieselę, būt sau

šaltais vakarais.

 

 

Šiąnakt sužaliavo žolė

 

Šiąnakt sužaliavo žolė.

Kažkur lyg paukštis ulbti drąsinas,

sklaidos rūkai,

ir saulė ateina per kalnų sniegą.

Nuo pirmų paryčių, iš seno

tykiai daužos džiaugsmas vario skydan.

 

 

Nukirtau didžiąją obelį anapus lango

 

Nukirtau didžiąją obelį anapus lango.

Užstojo ji vaizdą, tai viena, tamsoka

buvo vasarą svetainėj, be to,

sodžių turguj daugiau nebeperka

sultinių obuolių.

Galvojau, ką mano tėvas

būtų pasakęs, jis mėgo

tą obelį.

Bet aš ją nukirtau.

 

Pasidarė šviesiau, jau galiu

žiūrėt į fjordą ir šiaip

į visas puses

geriau žvalgytis,

namą lengviau

užmatyt ir

gražiau jis atrodo.

 

Sunku man pripažinti, bet ilgiuos obelies.

Čia nebe taip, kaip būta. Ji atgydavo vėjy ir

švelniai vėsindavo, saulė pro šakas mirgėdavo

ant stalo, o aš dažną naktį gulėjau klausydamas

lapų ošimo. O jau tie sultinginiai, nerasi pavasarėjant

niekur geresnių, jų skonis lyg švelnių prieskonių.

Kaskart nudiegia vos išvydus kelmą; kai ims trūnyt,

išversiu lauk ir sukaposiu malkoms.

 

 

Senas poetas sukūrė posmą

 

Senas poetas sukūrė posmą.

Ir džiaugiasi, džiaugias lyg sidro butelis

pavasarį aukštyn paleidęs

smagų burbulėlį angliarūgštės.

Ir tuoj iššausiąs kamštį.

 

[1971]

 

 

Nauja staltiesė

 

Nauja geltona staltiesė ant stalo.

Ir nauji balti lapai!

Tai čia turi ateiti žodžiai,

čia, kur tokia daili staltiesė

ir gražus popierius!

Ledas aptraukė fjordą

ir nutūpė atskridę paukščiai.

 

[1980]

 

Vertė Indrė Larssen

 

Rašyti komentarą

Turite prisijungti, jei norite komentuoti.