ANAMIKA

Be vietos

 

Anamika (g. 1961) – hindi rašanti žymi indų rašytoja, kritikė, vertėja; šešių poezijos knygų ir septynių romanų autorė. Anamika – autorės slapyvardis, reiškiantis „bevardė“. Delio universitete įgijo anglų kalbos ir literatūros daktaro laipsnį, šiuo metu užsiima moterų įvaizdžių britų ir hindi literatūroje lyginamosiomis studijomis, savo Alma Mater dėsto anglų literatūrą. 2020 m. tapo pirmąja indų poete, gavusia Indijoje prestižinį Sahitya Akademi (Literatūros akademijos) apdovanojimą.

 

Be vietos

 

„Savo vietą palikę

plaukai, nagai bei moterys

yra pasmerkti likti niekur“, –

taip vieną šloką* mums aiškindavo

sanskrito mokytojas.

Iš mirtino išgąsčio

mes, mergaitės, 

sustingdavome savo vietoje!

 

Vieta? Kas yra toji vieta?

Tai mes, beje,

sužinojome dar pirmoje klasėje!

Ryškiai prisimenu kiekvieną šių įvadinių pamokų eilutę:

 

„Ramai, eik į mokyklą!

Radha, pataisyk valgį!

Ramai, suvalgyk batašą**!

Radha, čiupk šluotą!

Brolis tuojau eis miegot,

Paklok jam lovą!“

 

„Oho, nauji namai!

Ramai, pažiūrėk, tai tavo kambarys!

O mano?

Ei, kvailute, mergaitės lygiai kaip vėjas, saulė bei žemė,

jos jokių namų neturi!“

 

Kokia gi vieta yra tųjų,

kurie neturi namų?

Kas yra toji vieta, 

nuo kurios atskirta 

moteris nesiskiria 

nuo nukirptų nagų

bei šukose įsipainiojusių slenkančių plaukų –

pasmerkta sulaukti tokio pat likimo – 

būti visiškai nušluota?

 

Palikti namai, palikti keliai ir palikti žmonės,

ir mus persekioję klausimai, 

jie taip pat buvo palikti!

 

Išsivadavus iš tradicijos, atrodė, 

kad tesu kokio žinomo klasiko eilutė, 

raibuliuojanti bakalauro tarpinio atsiskaitymo lape,

prieš savo norą interpretuojama ir įvedama į kontekstą!

 

Vargais negalais atsiplėšus

atsidūriau kitapus visų kontekstų,

kad nuo dabar būčiau suprantama ir skaitoma

kaip neužbaigta abhanga***…

 

* Religinio, mitologinio teksto posmas (visos pastabos – vertėjo).
** Dažniausiai po religinių apeigų dalinamas baltos spalvos apvalios formos saldainis.
*** Religinės poezijos forma vienai iš indų dievybių – Vithalai garbinti.

 

Moterys 

 

Mus skaitė, 

kaip yra skaitomi 

suplyšę vaikų užrašai,

prieš sulankstant juos 

į karštiems avinžirnių spragėsiams

skirtas kišenėles!

Į mus žiūrėjo apsiblausę, 

kaip ankstyvą rytą,

suskambėjus žadintuvui,

žiūrima į laikrodį ant riešo!

Mūsų klausėsi 

atsainiai,

kaip prigrūstame autobuse klausomasi

iš pigių kasečių 

leidžiamų senų Bolivudo dainų.

 

Mus išgyveno

tarsi labai tolimų giminių skausmą.

Vieną dieną pasakėme:

mes irgi esame žmonės – 

skaitykite mus įdėmiai, 

kreipdami dėmesį į kiekvieną raidę,

tarsi baigę bakalaurą skaitytumėte

pirmąjį darbo skelbimą.

 

Žiūrėkite į mus taip,

tarsi iš šalčio drebėdami

žiūrėtumėte į tolumoje įsiplieskusią ugnį.

 

Klausykitės mūsų įdėmiai

tarsi dar neištarto garso

ir supraskite mus,

kaip yra suprantama

ką tik naujai išmokta kalba.

 

- – -

 

Girdėjosi tik, kaip

nuo nematomos šakos pakilęs 

čirškiantis skėrių spiečius

ėmė skleisti spalvotų gandų tiradą – či, či:

„Netikusio būdo moterys, netikusio būdo moterys –

jos auga apraizgydamos savo globėjus, 

kurių syvus geria,

jos yra stiprios džiunglių lianos!

Tik prisisotinusių, 

nuo paprasto gyvenimo nuobodžiaujančių

arba niekam nereikalingų, neramių, klajojančių

moterų pomėgis

yra šie apsakymai ir poezija…“

Ir – taip – tik mažą dalį jų užrašė pačios.

(Žvilgsniai, gestai, žvilgsnis.)

Likusi istorija tėra žvilgsnis.

O, mūsų protėviai, „didingi vyrai“,

atleiskit mums,

atleiskit mums dabar pat!

 

Pažinti

 

Kitą pažinti –

tai tas pats, kas nusipirkti 

veidrodį dar vieną

ir labai geras ausines,

per kurias aiškiai girdėti,

ką pasislėpusiam dumplainio vaisiui vis dėlto šnabžda gūdi, 

tarsi parduotą pasėlį gaubianti tyla.

Truputį įdėmiau įsiklausius galima išgirsti

lyg lengvus vėjo sklaidomus medvilnės gumulėlius,

iš kažkurio kito amžiaus atsklidusį pagyvenusių kurtizanių 

per metų metus išsivadėjusį juoką,

didžiausiame pasaulio beprotnamy seno pamišėlio

ektara* skambinamą džaidžaivančio** melodiją,

padarytų ir nepadarytų nusikaltimų ritmu

grandines žvanginančio kalinio ūmų kokliušo kosulį,

visų taisyklių paradoksus

ir visus seniai prarastus 

išnykusių kalbų garsus.

Nors jų prasmė seniai pamesta,

tačiau jie vis dar pajėgūs

įtraukti į vandenyje slypinčią 

apgauliąją gyvačių karalystę,

kur šiaudo nesitverdami paskęsta jie,

virsdami gyvačių brangakmeniais.

 

Kitą pažinti 

lygu įkarščio kupinam šuoliui,

pirma už savo ribų,

o vėliau į save,

dėl kurio ežero vanduo 

dar kurį laiką raibuliuoja,

kitą pažinti – tai tapti ežeru, upe, jūra ir lietumi!

Pažinti – tai eiti!

Tik vieną kartą iš debesų nulyja,

o nuo medžio visus tris, – 

po kiekvieno lietaus

purtydami medžio šakas

galvodavome mes.

Kitą pažinti – tai iš lėto prisiminti 

seniai pamirštus dalykus!

Pažinti – tai tapti

lietaus lašelius gaudančiais,

virpančiais lapais! 

 

* Daugiausia klajojančių bardų naudojamas Pietų Azijos vienastygis instrumentas.
** Viena iš klasikinių indų muzikos ritminių melodijų kompozicijų (ragų).

 

 

Pašto ženklas

 

Tarsi vaikai

nuo senų vokų

nulupa pašto ženklus,

taip ir aš įgudusiai ir iš lėto 

kiekvieną kartą atsiplėšiu 

nuo Tavęs!

Mano krašteliai nuplyšta kartais,

juk dalis manęs,

be abejo, 

pasilieka sulipus

su Tavimi!

Dar labiau suplonėja

popierius manasis,

užtiškus vandens lašeliui

išsilieja mano paveikslėliai.

Paskui jau, Vėjų valdove,

nuskraidink mane kur tik nori!

 

 

Druska

 

Druska – tai žemės vargas ir jos skonis!

Tris ketvirtąsias pasaulio sudaro sūrus vanduo.

Žmogaus širdis yra druskos kalnas.

Silpna yra toji druskos širdis,

kaip greitai ji ištirpsta!

Baisiai susinepatogina ji,

kai dėl druskos dale* –

kai jos per mažai ar per daug –

imamos svaidyti lėkštės!

Juk tie stovintys

valstybiniai biurai –

tai karališkos druskinės.

Kaip nepriekaištingai iš jų

kiekvieną kartą 

ant mūsų žaizdų beriama druska!

Paklauskite tų moterų,

kurių veidas druskingas**, – 

kokia tikra jų veide

nešiojamos druskos kaina!

Pavaldiniai,

jie nuolankiai moka už druską,

tačiau tai tik dar labiau

suerzina vandenyną.

Pasigailėdami priešų

jie užkirto kelią revoliucijoms!

Tiek Gandis, tiek ir 

gvajavų prekeivės 

žinojo druskos vertę!

Nors ir žemėje nieko nebeliks,

pasiliks druska. 

Dievo ašaros ir žmogaus prakaitas –

pasaulio pusiausvyrą

užtikrinanti druska.

 

* Dalas – iš lęšių ruošiamas sriubos konsistencijos patiekalas.
** Šis būdvardis (namkeen – sūrus, druskingas) vartojamas ir išvaizdžiai, patrauklių bruožų moteriai apibūdinti.

 

 

Durys

 

Aš buvau durys.

Kiek stipriai mane stumdavo,

tiek atsidarydavau.

Į vidų užėjusieji paliudys:

sukasi vienas didelis ratas –

sustoja girnos, tada sukasi ratelis,

ratelis sustoja, tuomet juda žirklės ir adatos.

Svarbu tai, kad visąlaik kažkas

be atvangos sukasi ir juda!

…ir pabaigoje per viską pereinanti šluota –

nušluoja žvaigždes, 

nušluoja kalnus, medžius, akmenis

ir visus išsibarsčiusius kūrinijos lašelius,

kurie iš lėto pildo

širdies gelmių ąsotį.

 

 

Gėlių girliandos ant šiaudinio stogo

 

Kaminai, šiaudiniai stogai ir viryklės

kartais ateina pažaisti

senelės sapnuose –

dūmai niekur nesitraukia,

susitelkia ir tykiai sklendžia namuose:

po lovomis, tarp žmonių santykių.

 

Sudžiūvę žiedai, prakąstas prasadas*,

gėlių girliandos ir visi kiti dalykai,

kuriuos nušluoti laikoma tabu,

būdavo metami ant stogo,

nusitaikius taip, kad užkibę ten 

ilgainiui sudžiūtų

ir virstų stogo dalimi.

Kai matau senelę, 

prisimenu

ant šiaudinio stogo užmestas,

nebereikalingas gėlių girliandas. 

Galvoju: 

kai ateis manosios 

vytimo ant stogo dienos,

tikrai negulėsiu nuliūdusi!

Su stogo varnomis susidraugausiu,

Kakbhushundžio** istorijų klausysiuos, 

Džajančio*** varnos paklausiu, kaip jai sekas.

O kažkurią dieną

mieliausia varna, 

pasisodinus tarp savo sparnų,

nuskraidins mane – 

virš visų ribų. 

 

Dainuoja ausį rėžiančiu balsu, tai ką?

Užtat ant stogo jos kasdien.

Ir kaip tikri draugai 

nepalieka tavęs

pavasariui pasibaigus!

 

Kas galiausiai lieka

kadaise garsiems 

gegutes primenantiems aktoriams,

jei ne guest appearance,

nusišypsojus,

mažo biudžeto filmuose ir gyvenimuos.

 

* Hinduizmo ritualo metu dievams paaukotas ir šitaip pašventintas maistas, po ceremonijos išsidalinamas tarp tikinčiųjų.
** Dievo Ramos (Višnaus inkarnacijos) sekėjas, dėl prakeiksmo pavirtęs varna.
*** Dievų dievo Indros sūnus. „Ramajanos“ epe, pasivertęs varnu, kėsinosi į Ramos žmoną Sytą.

 

 

Moterys ir laiškai

 

Moterys, sakoma,

lieja srautą laiškų!

Ko tiek jose

per amžius prisikaupę, 

kad jų kalbos neišsenka,

tarsi būtų prisilietusios prie

demono plauko,

o jų žodžiai nesibaigia

tarsi neišvyniojamas

Draupadės garbę

apsaugojęs saris*.

Laišką rašanti moteris – tai

magiškas P. C. Sorkaro**

neišsemiamas ąsotis.

 

Moterys turi talentą,

kad ir kur sėdėdamos,

išnykti.

Iš snaudulio pakirsti ir

ant autobuso sėdynės

arba perono

suoliuko

užsikelti sukryžiuotas kojas

ir ant popierinio maišelio ar apverstos skrajutės

parašyti bet ką,

kad ir tokią banalybę:

„Labai tavęs ilgiuosi, atvažiuok pas mane.“

 

Nežinia kas,

kažkoks mažutis vaikas,

plonai ir nevientisai iškočioja

mano dienas,

kurios krenta per keptuvės kraštus,

bučiuoja

lūpomis ugnį.

 

Nakties širdyje

skamba gili tyla

ir šnaresiai –

nukritusių lapų bei atverstų puslapių.

Laikas

tarsi piktosios dvasios, viliojančios

pažvelgti į jas, sako:

„Pažiūrėk į mane.

Ar tu negirdi, kvaiša? Atsisuk.“

 

Moterys nebijo

nesivaržydamos pasakyti bet ką,

jos nesigėdija minties,

kad jomis

teka vanduo,

kad jose plyti žemė!

Vanduo ir žemė: nei vienas, nei kitas

neturi ribų.

Būtent tai ir yra srautas laiškų

Dievo –

mūsų visų – vardu.

 

* Turimas omeny „Mahabharatos“ epo epizodas, kai dievas Krišna stebuklingu būdu neleidžia niekšingai apnuoginti Draupadės, brolių Pandavų žmonos, kauliukais praloštos Kauravų klanui.
** Garsus praėjusio amžiaus indų magas.

 

Vertė Aleksandras Jankus

 

 

Rašyti komentarą

Turite prisijungti, jei norite komentuoti.