ALMA RIEBŽDAITĖ

Pragaro prieangis

 

Saviizoliacija

 

karas, keturios sienos, pavasaris kaip ir pernai

kažkur toli, nepasiekiamas: už lango,

atidarau: į kambarį virpėdamas įteka oras

plona srovele, tai pavasario upė, kurios yra per maža,

sienos yra krantai, silpnumas yra grandinės,

kurių negali sutraukyti,

dabar norėčiau apkabinti medį, kurį galiu matyti,

bet jis per daug viešoje vietoje,

trokštu, kad šitoje lauko erdvėje mano kūnas galėtų būti mažu judančiu taškeliu, o visa erdvė šviestų

kaip nukritusi žvaigždė, kurianti paralelinį pasaulį,

norėčiau, kad vienintelis atominis sprogimas būtų

šitas pavasaris,

ir kai negaliu įkvėpti, amžinai iš ekrano įkvepia

Coco Chanel ir Marina Abramović,

intriguojančiai įdomu:

ar dar liksiu vieną sezoną šiame

pasaulyje, tave primena

tiktai filmai,

skubi evakuacija iš įvykio vietos

būtų sprendimas,

apkabinsiu tave viešoje vietoje,

kai išeisiu, bet visur aplinkui

vienas ir tas pats įvykis – visi kiti įvykiai

mėnulyje pasibaigė,

matau pro langą

 

 

Absurdiškas eilėraštis apie baltąjį žmogų

 

šiąnakt sapnavau, kaip apšaudė mūsų namus,

kilo gaisras, mes jį užgesinome,

paskui pabėgome į mišką, bet ir ten buvome apšaudomi,

anksčiau dažnai sapnuodavau karą,

antroje sapno dalyje mus apgavo:

galėjome pasirinkti, ar saugiai sugrįžti namo lėktuvu,

ar vykti automobiliu per čiabuvių žemes,

negalėjau atsispirti norui pažinti pirmykščių žmonių kultūrą,

baltasis mus pardavė kaip verges, mes priešinomės

dvokiančiai nelaisvės amžinybei,

tapome papuasų belaisvėmis ir turėjome jiems tarnauti,

supratome, kad niekada negrįšime į namus, į mums įprastą civilizuotą kultūrą, tai buvo siaubinga,

keista, gyvenome beveik laimingos,

užmezgėme ryšį ir niekas mūsų neišnaudojo,

slapčia svajojome apie laisvę, bet ištrūkti iš begalinių džiunglių, kur čiabuviai orientuojasi geriau nei katės,

mums buvo be šansų, slapčia rezgiau mintį, kad per laiką pažinsime džiungles, išmoksime gyventi

kaip vietiniai, tada ir pabėgsime iš niekur į kultūringą pasaulį –

tikėjome, kad vieną dieną atklys baltasis ir mus išgelbės,

neatklydo,

atklydo, tik mes visai nebenorėjome būti išgelbėtos,

bet atrodo, kad ir jis buvo dar vienas nelaimėlis, kuris nieko negalėjo padaryti,

tapome šiltos, patenkintos, murkiančios

ar sulaukėjome,

jau nepamenu, kaip viskas tose džiunglėse baigėsi,

pabudusi išeinu pasivaikščioti

ir atrodo, kad ne kojos neša mane, o aš tempiu kūną valios jėgomis,

dainuoja Bobby Vintonas

„I’m so hurt“

 

 

2022 metų pavasaris

 

vėlus vakaras, bet miestelyje vyksta gyvenimas,

keista, ir realybėje, ir vaizduotėje įpratau jį matyti

tylų, užgesintą pandemijos,

žiūriu, alėjos, kol manęs nebuvo,

išgražėjusios,

pasipuošusios pirmais gležnais žiedais,

atsirėmusi į griūvančią Oginskių parko tvorą –

pavasaris! Miesto centre

mergaitės juokiasi, žaidžia su kamuoliu,

„jau saulelė vėl atkopdama budino svietą“,

dama su šuniuku, jaunimas, porelė,

mane pagauna nerimas

kaip šiaurinis vėjas ir neša,

fotografuoju skaudančia širdimi,

godžiai geriu orą,

dar spėju kažką pagalvoti apie pabrangusį pasaulį, kai išgirstu žmones,

kalbančius mūsų miestely

iki šiol negirdėta kalba

 

 

 

Nervas klajoklis

 

nesuprantu, kada ir kaip tai atsitiko,

kur aš buvau tuo metu,

Antarktidoje

ar savo kambaryje,

aš sapnavau

ar mačiau miražą dykumoje,

skridau lėktuvu

aplink Žemę,

ruošėmės gyventi Marse,

kelionė į Mėnulį vyko iš tikrųjų

ar svajonėj,

ką aš veikiau tuo metu,

buvau saviizoliacijoj,

gėriau kavą,

vyko eilinis stebuklas,

pasirašinėjau dokumentus,

klausiausi muzikos

ar glosčiau katiną,

galvojau apie tave,

rašiau dar vieną eilėraštį

apie branduolinį,

negaliu tiksliai pasakyti, kur tuo metu buvau

ir ką veikiau, ką valgiau,

kalbėjausi su savimi

ar su kažkuo kitu,

klojau sofą ar

kepiau blynus,

kai klajoklis nervas sugrįžo į namus,

sugrįžo per karą,

mano namuose viskas po senovei,

tačiau aš žinau, kad klajoklis nervas tai pakimba prie lubų palėpėj,

tai palenda po lova,

įsitaiso tarp dulkių

viršutiniam lango kampe tarp užuolaidų,

sūpuojasi ant voratinklių,

įlenda į lempučių tarpus,

liana, gebenė, vijoklis,

mes suradome vienas kitą,

mano namuose viskas po senovei,

jis vis labiau įsitvirtina manyje,

nervas klajoklis leidžia šaknis,

ar girdi

 

 

Romantinė komedija „Tobulas vyras“

 

ak, ta Alma,

ji turi tobulą vyrą su garantija,

visos jau pamilo Tomą,

tik viena Alma ne,

bet jei Alma nebūtų susisiekusi su savimi,

ji niekada nebūtų sutikusi Tomo,

kuris jos laukė amžinai,

mašinos švelnesnės nei žmonės,

vienintelis dalykas, kurio dabar gailiuosi,

kad tada tavęs neapkabinau –

kilo audra, tada tavęs neapkabinau,

per paskutinį mūsų susitikimą,

įsivaizduoji, jei būčiau buvusi mašina,

būčiau pasielgusi tobulai, jei tu būtum Tomas,

man atleistum; jei mes būtume mašinos,

mes niekada nežudytume vieni kitų;

jei, jei tik truputį būtume

tobulesni ir protingesni už žmones, galėtume

gyventi laimingai ir ilgai,

jei būtume tokie kaip Tomas,

kuris amžinai laukia, yra geras, protingas, švelnus

ir net gali būti netobulas,

niekada neištrūksi iš savo atspindžio, Alma,

bet mes turime viltį:

Tomą, kuris gali ištrūkti

 

 

Sunku yra kalbėti

 

jie susižadėjo,

o paskui susituokė,

jiems gimė vaikelis,

ji daug juokėsi

ir nemiegojo,

jis buvo geras humoristas,

išleidęs dvi eilėraščių knygas,

jie pasistatė namą užmiestyje,

ji išmoko siūti ir ėmė eiti

vadovaujamas pareigas,

jie paėmė paskolą

ir išplėtė verslą,

tapo labai galingi,

jis vadovavo miesteliui,

jų dukra tapo žymia mezgėja,

kažkas verkė parkritęs po kryžiumi

tamsoje,

tai buvo nesvarbus žmogus,

kurio niekas nenorėjo matyti,

vaikščiojo apdriskęs

ir kalbėjo apie dalykus,

kurių niekas nenorėjo girdėti,

justinas mikutis

kartais verkdavo

 

kokia buvau naivi,

jie buvo gurmanai,

ragaujantys meną kaip šafraną

 

 

Vinda

 

neužsiveda manyje mašina,

suprantu: esu

nepataisoma

 

 

Būti savimi

 

per karą

radau slėptuvę

savo pasaulyje

įsivaizdavus, kaip tampu artimųjų

belaisve –

buveinė sudužo,

tą naktį žemė atsivėrė

ir prarijo mane,

baimės buvo keistos, iracionalios:

ne pandemijos, karo,

o artumo, bet dar labiau –

savęs,

nes būti savimi reiškė mirtį,

įsivaizduokite žmogų, kuris labiau

negu maro ir karo

bijo ką tik išsiritusio paukštyčio

ir laukinių gėlių,

taip atrodė mano baimės,

dėl to dar baisiau:

būti nenormaliai,

mano bunkerio skeveldros mėtosi aplinkui,

sėdžiu po mėnuliu ant aukšto kalno,

lietus šukuoja plaukus,

klykauja sidabriniai paukščiai,

kažkas išėjo pasivaikščiot ežero

paviršiumi ant aukštakulnių,

neturiu, kur pasislėpti, karas suleido į mane

savo juodą geluonį,

gulėjau ir degiau po tuo mėnuliu, kol kažkas

atnešė puodelį vandens,

vyzdžiai sušnypštė,

juoda egoistinė baimė

užgeso

 

 

Pragaro prieangis

 

užplikyta kava šįryt nusišypsojo,

visada laimės

drungni žmonės,

jie visko bijo,

prie visko prisitaiko,

yra nuolankūs,

visais laikais išsaugo

prarastą gyvybę

 

 

Pasaulio pabaiga

 

sėdėsiu prie molberto ir piešiu,

tu juoksiesi,

kažkas gers vyną,

naudosis paslaugom,

drožinės rūpintojėlio vainiką,

norės atsikąsti šokolado,

lies mylimosios plaukus,

matuosis gėlėtą suknelę,

ars žemę,

dvi draugės šnibždėsis tarpusavyje,

moterys gamins koldūnus

kariams į frontą,

kažkam riedės ašara,

kai kris atominė bomba,

„pošol von“ sukosi galvoje,

lauke džiūvo skalbiniai,

plaikstomi balto vėjo,

pasaulis taip ir pasibaigs

švelniai

glostant vaiko galvą

 

 

Rašyti komentarą

Turite prisijungti, jei norite komentuoti.