SANDRA PETRAŠKAITĖ-PABST

Auksavabalis

 

Verbų sekmadienį

 

Sekmadienį verbų

ant Nekaro upės krantų

žaliuojančių pievų

ėriukai laibom kojom,

smalsiais snukučiais

glaustės viens prie kito,

tipeno paskui piemenį,

neišsilaikę virto –

 

širdys daužės baugščiai,

bangos biro nebyliai,

lietė nuleistus meilės

inkarus tyruos.

 

 

 

 

Šnekučiavomės,

pritilome,

tolome,

artumu užsiklojome

ir buvo

lyg krosny ugnelei spragsint –

skalsu ir aišku,

šilta, šilta.

 

Šešupės vandenin įbridusi

ištirpusi jaunystė,

trapi – trumpa,

negrįžtanti.

 

Jaučiau, jog esu,

esu – begalinė,

amžinybę pratęsianti,

burna į burną alsuodama

nešiau saulės kūdikį

su rytmečio ašara.

 

Švelniai bučiavau į

viršugalvį,

pasaka, pasaka, pasaka.

 

 

Urtės Bimbaitės piešinys

Urtės Bimbaitės piešinys

 

Tik pradžia

 

Pakirdęs rytmetis

trinkt durelėmis,

suinkščia šuo,

švelniai motoras suburzgia

užvedamas,

 

radijas transliuoja reportažą

iš Žuvinto ežero rezervato:

sugrįžę jau klykuolės antys,

gandrai, rudagalviai kirai

ir baltakaktės žąsys,

nykstančios, retos –

 

dvi kalbos, dvi kultūros

mano sieloje

lyg ilgakojės stirnos

laukų platybėse

prigludusios prie žemės

              tūno,

 

pabaidytos pasileidžia

į dvi skirtingas

pasaulio puses,

 

einu ir einu,

bet niekaip neprieinu,

 

neapeinu savęs

nė iš vienos pusės,

 

pagaliau patikiu,

jog esu

 

ir visada

liksiu

tik

pradžia.

 

 

Laukiant kiaunės

 

Šmėsteli –

dingsta.

Ne, ne mintis,

ne miražas

pro langą.

Tai kiaunė, tai kiaunė

laukinė,

prisijaukintoji draugė.

 

Kasdien, vos tik sutemus,

patyliukais,

kad tik neišbaidyčiau,

kaip šventės

jos laukiu

nuo stogo vienišo kaimyno

apdairiai

nusileidžiant –

kai šikšnosparniai

sklendžia.

 

Eilėraščio skiautėj

Velykų laukiu,

pavasarį mintis

varinėdama,

įkinkau jas

gyvenimą

arti,

akėti,

purenti,

            purenti,

                        purenti.

 

 

 

 

Taip sninga,

kad, rodosi, balčiau

nebuvo ir nebus jau niekad,

 

balčiau

už staltiesę vestuvinę,

giliai lentynoje paslėptą,

 

ant iškiliausios

seno graikinio

riešutmedžio

šakos,

vainiko pačiame

smaigalyje –

gieda

nutūpęs paukštis

raudona krūtine –

 

aš žvilgt į jį –

o jis

pakyla,

palietęs

              giją

        jautrią,

dar snyguriuoja

tyliai.

 

 

Pasikartojantis epizodas

 

Pernykštis šiaudas

gelsvučiam strazdo snape

šmėsteli, praskrendant, dingsta,

bet

nukreipia mintį ir žvilgsnį –

į niekur,

net keista,

 

jautiesi savimi,

nors ir

egzotiškam lizde,

 

be duriančių

išsikišimų,

aštrokų briaunų,

be šiurkštumo,

 

koks epizodiškas šis

jausmas,

bet ima ir pasikartoja,

kai tu visai nelauki,

nenutuoki.

 

 

Kiekvienas savaip

 

Kai skaidrūs lašai

atkakliai, pratisai

kužda, šiugžda,

tuščia, tuščia,

toks metas –

 

žvelgiu į sraigę baltą

popierinę,

sūnus penktokas

dailės pamokai

ją klijavo, kirpo,

prijaukino.

 

Tėvas tekina sulą iš beržo,

tveria tvorą,

kala,

         sulenkia,

                      ištiesina vinį.

 

Man šventos vietos,

kur avietės

palinkę nuo šakelių

lietės, lietės –

brūzgynuose

blauzdas nusidilginus

rinkau jas

po uogą

į stiklainiukus

ir į kibirą.

 

Mes kiekvienas savaip

įprasminam laiką.

 

 

 

Skaidrumo

 

Gyvenimas turėtų būti skaidrus.

Irena Veisaitė

 

Kaip kėkšto

mėlyna plunksna

šmėstelėjo

man laikinumas

tvirtovėj akimirkos –

žybsnis

 

saldžiojoj, dar neišsprogusioj

vyšnioj,

linguojamoj vėtros,

 

nepasigedau, rodos, nieko,

tik dangus

kažkur buvo išėjęs –

 

jis turi būti,

 

turi būti

              skaidrus,

nors ir nepasiekiamas.

 

 

Auksavabalis

(Cetonia aurata)

 

Kažin, ar vėjas atpūtė,

ar pats įskrido

pro atlapotą langą –

radau ant rašomojo stalo

birželio rytą vaiskų,

šarvais metalo

žvilgantį,

žavingą

žalsvo aukso

vabalą,

 

lyg angelą

ant lapo popieriaus

į sodą palydėjau

retai svečiuosna užklystantį

sutvėrimą,

įkėliau į sedulėlės

žiedą skaistų,

tegu apsiramina.

 

 

 

 

Mazgoju

keraminę

plokščią lėkštę,

 

jos pakraščiuose –

išsikerojusį

citrinmedžių sodą,

žiedus ir šakeles su vaisiais,

 

staiga sužiūri į mane

du rojaus paukščiai,

sustingstu,

kad neišbaidyčiau jų,

 

smiliumi atkrapštau

pridžiūvusią

obuolio odelę,

pūste nupučiu

kavos tirščių gruzuliukus

nuo blyksinčių

fazanų laibų kaklų ir plunksnų,

 

krūpteliu

ne nuo

švytuoklinio

laikrodžio

monotoniškų

dūžių,

Švarcvaldo stiliaus,

ne nuo

angelo balso

liepsnojančiam

krūme,

bet nuo degte degančios

tylos,

jos smilkstančio

švarumo

               gūsio.

 

 

Per požeminę perėją

 

Žiūriu tik

į priekį – į šviesą,

kiekvieną centimetrą

po kojom

išmatuoju,

 

praeities

nė krislelio,

tik poezijos

pulsavimas

gyslotais

būties

kapiliarais,

 

vedu už parankės

tėvą

per požeminę

perėją:

dabar štai laiptai,

kelk aukščiau koją,

tėveli,

atsargiai.

 

 

Rašyti komentarą

Turite prisijungti, jei norite komentuoti.