JOLANTA JONYNAITĖ-KAIRIENĖ

Karas Ukrainoje: klausimai Dangui

 

Dangau be žvaigždžių, ar dar gyvas?..

kaip šiandien be ginklų laikais?.. – 

tu – mūsų kančios objektyvas,

vis dūmais apėjęs pilkais… – 

 

Kam rūstauji šitaip be galo?..

kam skausmą mums kurstai širdy?.. –

Aukštybių šviesaus idealo

ilgu mums… – Dangau, ar girdi?.. –

 

Ar dar negriuvai prie Chersono?..

prie Kijevo – miesto brangaus?..

banditų sprogdinamoj zonoj?.. –

kiek mylių lig švento Dangaus?!. –

 

Ko gedi šakas nusvarinus

apšaudytoji obelis?.. –

tai vaizdas liūdnos Ukrainos…

ji – Didvyrių Dvasios Pilis!.. –

 

Ten ginasi miestai ir stepės,

ten – skausmas tėvų ir vaikų!.. –

kur dieviška pergalė slepias?.. –

nuo pragaro suodžių tvanku!.. –

 

Dangau, ar tu kurčias, ar aklas?.. –

Europos pačiam vidury

palaimink!.. – mes būsim atkaklūs!..

tu lemiamą Žodį turi!.. – – –

 

 

Rašyti komentarą

Turite prisijungti, jei norite komentuoti.