ALBERTO BLANCO

Poezijos vertimai

 

Alberto Blanco (g. 1951) – Meksikos poetas, eseistas, vertėjas, už kūrybą įvertintas Octavio Pazo prizu, Rockefellerių, Guggenheimo fondų, Fulbrighto stipendijomis ir kitais svarbiais apdovanojimais. Didelę įtaką itin savitai Blanco poezijai padarė dailė ir džiazas (pats tapo ir kuria koliažus, 7–9 deš. grojo grupėse „La Comuna“, „Las Plumas Atómicas“), dzenbudizmas, filosofijos, chemijos ir kinų kultūros studijos. Amerikiečių poetas W. S. Merwinas teigė, kad Blanco eilėraščiai tiksliai ir preciziškai atskleidžia be galo savitą vaizduotės kraštovaizdį, intymia kalba ir erdvia vaizdinija įsišaknijusį turtinguose meksikiečių poezijos kloduose.

 

 

Nyksmo taškas

 

Švintant mėlyni

šerkšno kristalai

 

Medžiai įmigę

žiemos gelmėj

 

Šešėliai tai ašarų

sklidini kibirai

 

Šarmotos blakstienos

rausvi žandai

 

Medinės kaladėlės

paprasti žaislai

 

Traukiniai mėnuliniai

ar marmuro traukiniai

 

Tūkstantįkart mažesni

už cukraus krislelį

 

Paslaptingosios

gelžkelių sankirtos

 

Tūkstantįkart stambesnės

nei saulėtos akys

 

Traukiniai veria

lygumų tylą

 

Tūkstantįkart aštriau

nei pažirusios adatos

 

Palėpėje, kur vienatvė

vis dar reiškia šį tą

 

Ryškūs vagonai

rieda sąmonės vilkstinėj

 

Kur meilė

vis dar reiškia šį tą

 

Garo variklis

stumia į priekį

 

Juda po klonius

nykiais trafaretais

 

Tolsta nebyliai

atskiros žodžių dalys

 

Laisvų skiemenų traukinys

brėkštančioj lapo tyloj

 

Jo kibirkštys pažiro

sniege it daugtaškiai

 

Jie ir išblizgino

bėgių kreives

 

Todėl vis dar veriasi mums

neįprasto grožio peizažai

 

Kai toliai nuaidi

dangui ištirpstant

 

Susiriša gelžkeliai

nyksmo taške

 

 

Mano gentis

 

Žemė ta pati,

        dangus kitas.

Dangus tas pats,

        žemė kita.

 

Nuo ežero prie ežero,

nuo miško prie miško:

kur yra mano gentis?

– savęs klausiu –

kurgi mano vieta?

 

Galbūt priklausau genčiai

tų, kurie nepriklauso jokiai genčiai;

arba juodų avių genčiai;

arba genčiai, kurios protėviai

        kilę iš ateities:

genčiai, dar neužgimusiai.

 

Bet jei jau teks priklausyti genčiai,

– sau sakau –

tebus tai didi gentis,

tebus tai stipri gentis,

tokia, kurią

apleisti draudžiama,

kur kiekvienas sau

atranda šventovę

kartą ir visiems laikams.

 

Nekalbu apie žmogišką gentį.

Nekalbu apie dangišką gentį.

Nekalbu nė apie visatos gentį.

 

Kalbu apie gentį, apie kurią nevalia kalbėti.

 

Gentį, kuri visuomet gyvavo,

nors jos gyvavimą vis dar reikia įrodyti.

 

Gentį, kurios niekad nebuvo,

nors jos buvimą

galėtum įrodyti tuojau pat.

 

 

Ko poetui pakanka ir ko jam stinga

 

Jam stinga Kristaus skurdo

Jam stinga dzeno greičio

Jam stinga jogos jėgos

Jam stinga budistinės atjautos

Jam stinga dao rafinuotumo

Jam stinga hinduizmo sudėtingumo

Jam stinga indėniškų iškilmių

Jam stinga sufijų humoro jausmo

 

Jam pakanka buržujiško skurdo

Jam pakanka įsiūčio greičio

Jam pakanka mechaniko jėgos

Jam pakanka atjautos iš išmaldos

Jam pakanka aktoriaus rafinuotumo

Jam pakanka laikraščių sudėtingumo

Jam pakanka iškilmių penkiolikmečiams

Jam pakanka traktoriaus humoro jausmo

 

 

Aukštesnio pažinimo krašte

 

akmuo giesme šlovinantis savo svorį

rožė paryčiais išverkianti savo rasą

gaidys nutviekstas viduj plieskiančios saulės

ir žmogus susitaikęs su savimi

 

aukštesnio pažinimo krašte

        kur lagūna pilna perregimų undinių

        kur valtis švyti vidurnaktį

        kur kalva apmąsto nuostabius dalykus

        kur langas atdaras jūros dugne

        kur nesuskaitomų rankų pusiausvyra

        kur cirkas po dangaus palapine

        kur šuo pats sau šeimininkas

        kur šachmatų partijos be priešininko

        kur bokštas stūkso vėjuose

        kur staltiesė prie pat upės

        kur skrybėlė sparnuota

 

tarpeklis atsiveria ir užsiveria                 pelikanas išnyra staiga

priklausomai kaip svaigsta galva            žvilgsniams dviem susidūrus

 

tropinis vaisius kartais subręsta              ir pušies viršūnė nuo skardžio

brangakmeniuose                                                    kutena mėnulį

 

meilės laiškai užrašyti                             ir priekalas atremia apskritus

ant kiekvieno augalo lapo                        krištolinių minučių dūžius

 

ir spalvotais debesimis karūnuotas         ir aušra perauga

didžiulis medis styro vidur vandenyno    į saulėlydį nesibaigiantį

 

aukštesnio pažinimo krašte

        už visų vardų ir visų formų esti Kūrėjas

        ir gyvena senoliai kaip vaikai išmintingi

yra kelias nuvesiantis kur tik nori

        ir keturi eilėraščiai širdyje

pelnyta meilė ten egzistuoja

        kur tobula idėja

        kur tyla

 

 

Reliatyvumo teorija

 

Problemos neišsisprendžia,

tiesiog užima vis mažiau ir mažiau vietos.

Problemos tikros, bet itin mažos.

Problemos neišauga,

išauga nebent sąmoningumas,

įžvalgos.

 

Problemos nuolat keičia savo formą.

Įžvalgos – ne; jų forma visad išlieka

vienoda, bet keičiasi dydis.

 

Todėl teisinga sakyti,

kad keičias vien klaidos,

dargi tiesa ir tai,

kad įžvalgos visai nepastovios

ir kad už jų siaučia vėjas,

ir jo gebėjimas mainytis pribloškia.

 

 

Gravitacijos teorija

 

Jei eisiu keliu,

kilsiu ir leisiuos, nes keisis žemės paviršius;

pasuksiu dešinėn,

paskui kairėn.

 

Buvo įprasta kartoti:

jei kyli, tave traukia dangus.

Jei leidies, tave traukia pragaras.

Jei suki dešinėn,

vadinas, mėgaujiesi išnaudodamas sistemą.

Jei suki kairėn,

vadinas, suvokei proletariato revoliucijos esmę.

Juk viską galima pagrįsti.

 

Dabar įprasta kartoti:

visai ne dėl traukos jėgų

nenutolsta vieni nuo kitų

žemė ir mėnuo,

žemė ir saulė.

 

Juos jungia erdvės forma,

ne trauka, ne masė, ne atstumas.

 

Tik erdvės forma,

nors tai ir nelengva pagrįsti.

 

Tik erdvės forma,

ir tiek.

 

 

Augalas

 

Daugiau neturiu dėl ko stengtis,

tik dėl šio žemės grumsto.

 

Daugiau neturiu ką veikti,

tik siurbti vandenį ir ieškoti šviesos.

 

Aš tik užimu man duotą vietą

ir niekuo daugiau nesirūpinu.

 

Nesudėtingas tasai gyvenimas,

tinkamas kūnas, ir nieko daugiau.

 

 

Geri norai

 

Už lango kyla pilki dūmai:

aprūdijusi saulė išsklaido likusias abejones.

 

        Norėčiau palikti šį miestą –

        pasiieškoti gaivesnio oro.

 

Vėjas iš pat kalnų

užmerkia gėles ant šakų,

ir nukrinta keli nudžiūvę žiedai…

 

        Tik tiek – to gaivesnio oro –

        ne amžinybės.

 

 

Vertė Greta Ambrazaitė

 

 

Rašyti komentarą

Turite prisijungti, jei norite komentuoti.