JONAS KALINAUSKAS

Eilės

 

 

Šiaurinis vakaras rugsėjo

tai mums be reikalo kaltiems

užkliuvusiems voratinkliuos, tik jiems

bus leista peržiemoti vėją

 

 

 

Mažas toks

esu žvirblelis

akmenų kely

klūpantis ant kelių

 

man parodyk šviesą

nors akimirką iš tolo

nusilenksiu žemei

ir – namolio

 

 

 

Vis lipu į smilgą

toks gražus švytėjimas

nukeliavus ilgą

kelią tėviškėn

 

želia žydi usnys

varnalėšos kvapas

kaip man nepamiršti

savo gimto kapo

 

 

 

– – man nepažįstami

tie medžiai naktyje

o šviesoj aš nematau

                             tų yrančių gumbuotų

šakų su vėžiniais augliais ir spuogais

 

topolių vėjyje šauksmas

 

                             greitai auga

ir tęžta lėkdami pažemėmis

                             šaknyse kažkas įdėjo

po mažą kurkiančią rupūžę

                             tik blizga lapeliai

sukdamiesi saulėje

aplink savo ašį

                             be šakų jau yra

be jokio laiko

                             be gailesčio

sužvėrėjusi griūna tiesiog ant takų

kuriais turėtume praeiti

gal kada nors ateity

                             jeigu būtų kitaip atsitikę

 

bet taip nebus

mes neisime anais keliais

                             nepravažiuosim limuzinais

nei 19 nei 20 amžiuje

                             esu iš akmens tarp žolių

pasiklydusio vėjo

                             nesuklupkite

eidami pro šalį

                             po kupliais topoliais

kurie yra laikini ir teisingi – – –

 

 

 

                             – – – susirankioti juodų raištelių

iš kraujo klanų

nuo suvarstomų batų

                             nereikia nieko sakyt

mes nemiegame ne

                             nežinomų kareivių

saldus mirtinas tingulys

                             per jaunus kūnus

mes tik apsimetam, o už to vaizdelio

dar yra kiti baisesni, bet vis tiek

traukia parodos su atlapotais

                             mirusių kūnais, taigi

kodėl tokia trauka

                             prie sudarkyto ir apipuvusio –

ar neužtenka baisumo paprastam

sumautam gyvenime

jums dar reikia mergikės jaudulio

baimės ir nerimo, jis ateina

iš paskos, kai nuogos

                             bėgat į upę

šventiniam nekaltybės apsiplovimui

                             ką besakytum

esam keistesni už mirusius

įkalintus surūdijusioj geležyje – – –

 

 

pokalbiai su gervazu egipto smėliuose

 

1.

 

– Tas kvapas pajudina tamsiąsias šaknis ir pabudina

svarbų angelą libijos dykumų?

buvo tikrai malonu naktį vaikščioti su faraonienėm

nuvogti vieną kitą bučkį, nors ir gresiant būti išromytam

durnelis, čia galėjai gaudyti karkvabalius ir bučiuotis

su siūlų vyniotojomis kiek panorėjęs, o dabar turi šlubuoti

ir apsimesti iš nežinia kur esantis

kaltas berbliūdas, gervazai, jis pažvairavo į mano šešėlį

ir pasipurtė

– gyvuliai jaučia, gal skaitė tavo mintis, andai

persimečiau su vienu iš ramzių pastabomis apie jų viešpačių

ypatybes ir paprastumą, pasirodo, labai mėgęs raugintus

agurkus ir vaikus darydavo ne jis pats, o patarėjai su seserimis

mat nenorėję suvimdyti svarbaus angelo

gervazai, man smalsu, kodėl vyksta

voriukų lenktynės, voratinklių valtys paleistos upe žemyn sau

nuplaukia nusinešdamos mūsų valandas, gervazai

o dėl atidaryto kraujo esi teisus, pats taip pat neabejingas gviešiesi

svetimo, žinoma, toks tavo darbas

– tavęs jau neištiesinsi, tie kritimai nuo kupranugarių tam kartui

priimsiu ant

kampo, bet turėsi kas dieną laistyti mano nemiržoles, kurių tąkart

buvau išsiprašęs iš kapų prižiūrėtojo

man įdomu, kodėl niekas negali prisiminti, iš kur bus

atskridęs, tiek to, pievos jau prisipildo nasturtų kvapų lyg debesys

pieno, ką tik pamelžto iš dangaus karvių, o angelas

pražūties iš akimirkų liepsnos

tas angelas iš besarabijos

atidavė savo kraują

perdažyti povo plunksnas, kvaily!

 

 

2.

 

– Mirtis ir yra tikroji būtis išlindus iš rankovės beduinui

besimainančiais pavidalais vis kitokiu kampu, o

viename kampe plumpsi tavo mažutė širdelė, prirakinta prie

prisiminimų skrynelės, tas vis dar atsiprašinėja, kad mane nusipurtė

daviau jam dinarą, kaip čia dabar yra, atsikeli skaudančiais kaulais

persismelkęs amžina dulke berberų ar beduinų kvaptim

jų sustirusių drabužių ir vaikelių, kurių pilvukai mažesni

už akeles, ir tai berbliūdui niekis, drauguži, padarei man paslaugą

– še tau saldainį raudonoji aguona, bet ramzio akis išsikuičia iš

pelenim virtusių rūmų ir rieda sau pagaudama saulės spindulių lūžius

galop virsdama daugiabriauniu ledo kristalu, kuris saujoj

virsta amžinųjų ašara, pone berbliūdai, šitą matei ir prieš keturis tūkstančius

metų, kol mane nusipurtei it skruzdėliuką, kad pajusčiau realų laužytųkaulų skausmą, buvau nebe pirmas iš tolimų šiaurinių laikų, išbraukęs tavo vaišingumą

matai, aš seniai galėjau pereiti skersai laikus ir perskirdavau rankos mostu

kariaujančias puses, bet praradau galias gerdamas bočių alų, bet čia, juk žinai, seniai nebėra tų, kurie

galėjo judinti uolienų slenksčius, o tave tuoj padurs patyręs skerdikas ir tavo dar virpančias mėsas iškabins ant kablių musių džiaugsmui, ir pratęsim smėlių pokalbį apie amžinybę

 

 

 

– – tada turėjau vilties

žaisti gyvenimą (seno sugriuvusio dvaro

kvapai, nutriušusi smuklė, vijokliai

suardę senąsias raudonas plytas)

pavasariui ūžaujant lietuje

                             ji sėdėjo

nugara į mane

apsigobus tamsia skraiste

                             bet supratau

kad mane bus pastebėjus

veržiantis geležiniam žiedui

jau praradus viltį (gal buvo

kokia kunigaikštytė su knyga rankoje)

                             žiemos tarpuvartėj

geležinis žiedas veržėsi

nesigailintis buvusių ano amžiaus žaidimų

                             nėra kur statyti kojos

                                           netyčia užmynus

ant gudriai paslėptos minos

                             jau vėlesnių laikų

pakelti kojos jau negalėsiu

nusilenkti kunigaikštytei, gal tolimai giminei?

                             ūmai juoda skraistė

atskrido (ko tu verki, jonuk,

žiemą yra smagiau…)

ir mane susupo

į debesį smagių verpetų

                             durų velkė

pati atsistūmė

atsidarė durys naktin

ir galėjau pagaliau

                             nuausti sapno pabaigą

šiek tiek laimingesnę (kur tu pradingai

mano vienintele sėdinti ant griuvėsių) – – –

 

 

 

Matau baltai apsitaisiusius

                             savo gentainius

gal savo artimuosius, netekusius pastogės

gyvenančius anapus gyvatvorės

kai kurie jau pavirtę juodaisiais strazdais (tai kodėl

man taip mieli

šie paslaptingi paukščiai, striksintys pažeme

tarp nugenėtų krūmų)

 

                             užgesusios žvakelės

jų rankose dar smilksta (tas kvapas

užgesusios žvakės!), vėjas surankioja

nuodėgulius

įriša į krakmolytą nosinaitę

                             ir atkiša man

 

koks, Gervazai*, tai ženklas

atpažinti gyvenimo žybtelėjimui?

 

tau yra taip buvę nubundant

                             nesapnavus

                                           net neužmigus?

 

nėrinių kvepėjimas

nežinau, su kuo palyginti –

buvusių negyvenimų

neužmirštuolės

gal pernokusių rugių

 

                             bet tegirdžiu

vien einančių bevardžių šnarėjimą

šitoj pusėj gyvatvorės

Palangoje, išpupsintoj vasarvietėj

trep trep trep

geriau būtų bla bla bla

bet nuvalkiota

pasmaguriavus absento – – –

 

 

 

* Gervazas – mano tolimas giminaitis iš Juodkojų, daug jų buvo, senaisiais laikais plati giminė. Gervazas gyveno gal XIX amžiaus pabaigoj, gal vėliau, buvo „velnių priėdęs“, taip girdėjau pasakojant tėvus. Tai jis dabar yra tarsi mano antrasis „aš“, tamsiosios pusės. Nežinau, kodėl taip atsitiko.

 

 

 

Slasteliai

 

Slastai sugirgžda, seniai netepti

                             seniau nebuvo reikalingi

                                           tik šešėliams gaudyti

apsiverčia, kurį laiką daužosi

                             verčiuosi ant kito šono

jaučiu, kaip tolsta gyvenimas

                             darosi nereikalingas, tik šuniui

nutrenktam į pakelę, šuns kvapas

šuns baimės kvapas stipresnis nei mano

                             apsivožiu pagalve

 

tarp daugelio stebuklų šuo išgyvena

                             tai ne tie slastai

pažįstami praeina pro šalį

nė vienas manęs nepastebi

                             pasilenkusio virš šuns

iškirpto iš juodai baltų fotografijų

 

o tik slasteliai

mažai kambario pelytei

kurios tykau jau daugelį metų

ji susigalvojo paragauti mano senų mokasinų

ne iš tikros odos

 

ką tu man pasakysi, Gervazai

tavęs negaliu iškirpti, padedi įkelti į bagažinę

dejuojančią Blanšą, slasteliai seni

tai ir pabėgai nusigraužęs uodegą

važiuojam į Jakovo kliniką

ten sulopo nutolusio gyvenimo puslapius

 

 

Rašyti komentarą

Turite prisijungti, jei norite komentuoti.