MARIJA MALINOVSKAJA

Poezijos vertimai

 

Marija Malinovskaja (g. 1994) – baltarusių poetė, kritikė, redaktorė, vertėja, kurianti rusų kalba. Išleido du eilėraščių rinkinius „Nematomų kolonijų judėjimas“ (Движение скрытых колоний, 2020) ir „Kaimanija“ (2020). Jos poezija versta į anglų, ispanų, italų, lenkų ir kitas kalbas. Gyvena Maskvoje ir Gomelyje. Šių metų „Poezijos pavasario“ viešnia.

Čia skelbiami eilėraščiai iš dokumentinio poetinio ciklo „Kaimanija“, pagrįsto autentiškais pasakojimais žmonių, kuriuos kamuoja psichikos sutrikimai. Pagrindinis tikslas – suteikti žodį tiems, kas jo neteko dėl psichikos sutrikimų stigmatizavimo ir medikalizacijos diskurso spaudimo. Penkerius metus Malinovskaja bendravo su žmonėmis, turinčiais vienokią ar kitokią psichiatrų diagnozę, ir dokumentavo jų žodžius. Galiausiai radosi dokumentinis poetinis ciklas ir socialinis kultūrinis projektas „Kaimanija“, kurį sudaro per 70 liudijimų, padalytų į tris dalis: „Istorijos“ (pasakojimai apie gyvenimą ligos gniaužtuose), „Apsėdusieji“ (pasakojimai apie apsėdimo fenomeną) ir „Balsai“ (pačių herojų specialiai „Kaimanijos“ projektui užrašyti „balsai“, skambantys jų galvose).

 

Ramunės Pigagaitės nuotrauka

Ramunės Pigagaitės nuotrauka

 

Aida

 

man keturiolika ir aš bijau išprotėti

girdžiu balsus galvoje

galiu kalbėtis su jais ginčytis ir bartis

kartais prakeikia mane sako

kad tu gyva sudegtum

 

jaučiu kad mes dviese

aš ir dar kai kas

bet aš turiu savo gyvenimą

o ji savo

ji gyveno tolimais laikais

viską žinau apie ją ir ji apie mane

aš gyvenu jos gyvenimą o ji manąjį

mes taip susiliejome

drauge sprendžiame problemas

ji gyvena kitoje epochoje

o aš dabar

 

tai man netrukdo bet vis dėlto keista

gyventi kitame žmoguje

ji pati sakė

kad tai nenormalu

gyventi dvidešimt pirmo amžiaus mergaitės gyvenimą

 

man trūkčioja akis ir dreba rankos

kas naktį verkiu

mama draudžia atskleisti emocijas               

jeigu tarkim suges nuotaika arba užpyksiu

todėl viską laikau savy

viduje tarsi ugnį

ji be perstojo degina ir atrodo

kad greitai sudegsiu

 

o kad pasikalbėčiau su kunigu

tiesiog šiaip sau

aš musulmonė

 

 

Galina

 

dar vaikystėje atsiskleidė mano gebėjimai   

sapnuose regėti dalykus kurie turėtų įvykti

ir bendrauti su mirusiais

 

pastaruosius ketverius metus kada einu miegoti

tarsi per prievartą užsimerkia akys

miegas sukausto

tai net ne miegas

o savotiškas astralinis išėjimas

sąmonė atsiskiria nuo kūno

 

tą akimirką kada sukausto

apima stingulys lyg paralyžius

nekrustelsi nei rankos nei kojos nieko

ir pradeda plūsti baimė

 

sulig kiekviena sekunde baisiau

paskui sąmoningai

išeinu iš tokios būsenos

ir atsimerkiu

 

man nėra šizofrenijos

bet vyrui yra

prasidėjo po nesėkmės darbe jam buvo dvidešimt treji

jo močiutei ir tėvui viskas prasidėjo tais pat metais

 

prieš keturias dienas iki vyrui patenkant į ligoninę     jis buvo komandiruotėje

einu miegoti su vaiku

ir mane pradeda kaustyti

dešiniajame kambario kampe regiu

juodą debesį

ir girdžiu vyrišką balsą bjaurų tarsi paauglio

paikos replikos pokvailės

niekur tu neisi nieko nepadarysi nespėsi

 

vos debesiui pranykus aš įstengiau atsikelti

išsigandau     dar niekada šitaip nebijojau

nepajėgiau būti tame kambary ir nuėjau miegoti į kitą pas sesę

po penkių minučių girdžiu verkiant dukrytę     jai treji metukai

lekiu pas ją o ji sako     kažkoks berniukas jai pasakė kad aš išėjau

 

pasklido kvapas lyg po lietaus

panašus į žvakių kvapą cerkvėje

užuosdavau jį ir anksčiau jis manęs nebaugina

 

rytą skambinu vyrui o jis kaip nesavas

nuvykau jo paimti parsivežiau namo

prasidėjo persekiojimo manija paniška baimė

įsakmūs balsai beprotiškos mintys replikos tokios kaip

mane verčia pasakyti kad buvau neištikimas

o aš niekada nebuvau neištikimas

 

paskui priėjo prie manęs ir sako eime iššoksim

pro langą

sakau jam

tu ką durniau

kas tau yra

raminkis

viskas gerai

ir jis paklaũsė

 

staiga pašoko stvėrė ikoną ir kryžių

paskui padėjo ikoną

ir pasakė kad kraustosi iš proto

 

pažvelgiau jam į akis ir nepažinau

jis atrodė apsėstas

jam toptelėjo kad mane ketinama nužudyti

ir jis apkabino mane

ir kas minutę bučiavo

sakydamas kad viskas bus gerai

 

girdžiu     jis karščiuoja ir širdis smarkiai daužosi

pamėginau jį nuraminti

buvo nelengva bet pavyko

įkalbėjau gultis į ligoninę

 

prieš dvi dienas eidama miegoti aš ir vėl apmiriau

išvydau debesį kuris persikėlė iš kampo

ir tapo ne juodas o kur kas šviesesnis

balso nebuvo tik garsas

tarsi paleista kasetė ir eina įrašas

 

rytą nuvykau į ligoninę pasiėmiau bibliją

duodu jam o jis sako kad turi

kad skaito ją ir priima komuniją

 

šėtoniškus balsus jam išstūmė senasis testamentas

jis sveiksta

 

 

Ksenija

 

kartais atrodo kad iš tikrųjų aš negyvenu

o guliu ištikta gilios komos

ir visa kas vyksta aplink

man tik vaidenasi

 

rodos tuoj tuoj pabusiu

ir TEN viskas bus kitaip

taip kaip turi būti

pagrindinė tikrovė

ta kurioje gerai jaučiuosi tikriausiai

 

o čia aš laikinai

visa tai be manęs

bet tuo pat metu ir su mano žinia

tarsi kažkas norėtų išsiaiškinti

kaip elgčiausi tam tikromis aplinkybėmis

 

tiksliau jis tą jau žino

bet mano reakcija būtina

kaip vienas iš milijardo variantų

 

 

Viktoras

 

man trūko oro bet aš bėgau bėgau bėgau bėgau ir sustojau

kaip krenta kūnas jei kulka pervėrė galvą arba širdį

tartum maišas

taip ir aš kritau

ant nuošalaus automobilių kelio piterio pakrašty

kritau ir nustojau kvėpuoti

supratau kad dabar mirsiu

gulėjau nekvėpuodamas ir žiūrėjau į spindinčią liepos saulę

 

ir staiga kažkas išėmė mano širdį ir ją suspaudė

buvo gera iki skausmo gera

svaigulį ar palaimą net nežinau kaip apibūdinti

pakeitė siaubingas kaifas

tos pačios šiltos minkštos šilkinės rankos taip suspaudė širdį

kad užspringau nuo kaifo ir tylutėliai nusijuokiau

 

bet vieną ar dvi sekundes nežinau

šis juokas skambėjo jau dėl neapsakomų kančių

tu juokiesi manai gali mirti nuo šito juoko

apytikriai toks jausmas tiktai be galo stipresnis

paskui praėjo

ėmiau kvėpuoti

lygiai

 

mane apėmė didžiulis silpnumas

kažkodėl buvau nuogas

tikriausiai nusirengiau žiūrėdamas į saulę

kai širdį laikė rankos

rodos nusirengiau pats

kad stočiau prieš dievą koks esu koks atėjau į šį pasaulį be visko

o po dviejų sekundžių juoko sukelto kančių

aš vos galėjau judėti

bet vėl kvėpavau

lygiai

tarsi nebūčiau bėgęs

 

šmėstelėjo mintis kad reikia

kaip nors nušliaužti iki žaidimų aikštelės

kad išgyvenčiau

bet rankos ir kojos neklausė

ir tada ėmiau suktis

pradėjau tiesiog suktis apie savo ašį ir taip judėjau asfaltu

rankos kaip rimbai persimesdavo iš vienos pusės į kitą

 

staiga viena ranka pataikė į balą

nenumaldomai užsimaniau gerti

kaži kaip pavilkau liemenį

kad burna pasiekčiau vandenį

ir ėmiau gerti

ėmiau atgauti jėgas

aš gėriau ir stojausi ant keturių

 

ir tapo taip ramu kad paklausiau savęs

ar ne savęs

tiksliau pasakius klausiau savyje

ką dabar darysiu

ką nori pats atsakiau

 

 

Jekaterina

 

man devyniolika aš studentė gyvenu viena nuomojuosi butą

draugų nedaug bet jų yra tiksliau buvo kol nepradėjau

girdėti

 

pirmąkart išgirdau vasario sekmadienio rytą

aš prabudau ir saulė slinko per kambarį staiga čežėjimas

šnabždesys juokas visa tai vyko mano galvoje

 

nusiraminau įtikinau save kad pasirodė pro miegus bet dieną

praleidau namie ir pavakary prasidėjo

 

vėl šnabždesys čežėjimas galvą tarsi suspaudė švininis

lankas išgirdau balsą jis prašė mėsos galvijų mėsos

ir priminė riaumojimą

 

tai atrodė nesąmonė bet skausmas stiprėjo ir aš nuėjau į parduotuvę

nupirkau du kilogramus jautienos ir nusivilkau namo

neturėjau supratimo ką su ta mėsa veikti

 

skausmas atlėgo likusį vakarą niekas netrikdė bet prieš temstant

vėl galva išgirdau balsą įsakė nunešti į dykvietę ir

mesti į sniegą

 

sveikam žmogui nebūtų nė minties ten eiti vienam

juolab naktį bet aš jau nesijaučiau sveika

tą akimirką netgi nesijaučiau gyva

 

lauke speigas o aš be kepurės bet šalčio nepajutau tik

skausmą vietoje mečiau mėsą ir nubėgau namo krisdama į sniegą

keldamasi neprisimenu kaip pasiekiau butą

 

atsitokėjau rytą ant grindų su atsagstyta striuke ir vienu

auliniu batu antras mėtėsi prie durų visą kūną maudė rankas ir veidą

subraižė sniegas

 

aš įsitikinau kad išėjau iš proto sėdėjau virtuvėje gėriau arbatą

su citrina ir klausiausi jų juoko vėl atėjo jis įsakė

nupirkti artimiausio tiražo loterijos bilietą aš nenorėjau

skausmo nulėkiau į kioską laimėjimas buvo didelis

 

pripirkau maisto ir užsidariau namie laukiau naujų jo įsakymų

suprasdama kad jeigu būsiu klusni išvengsiu skausmo ir netrukus

jis paprašė mėsos vėl jautienos tai tapo mano pareiga

už kurią atlygindavo laimingais bilietais

 

rytą po penkto žygio ryžausi nueiti į dykvietę ten

vedė tik mano pėdos bet dykvietėje matėsi ne tik maniškės

be jų dar didžiulių šuns letenų pėdsakai ir juodos vilnos

kuokštai

 

apėjau dykvietę šuns pėdsakai buvo tik vidury tada

pamaniau kad tai ne liga o tiesiog tapau velnių pasiuntine

 

naktį vėl prašė mintyse atsisakiau ir namie dingo šviesa

išgirdau juoką už nugaros supratau jis užmuš mane jeigu

nepaklusiu

 

vėl nuėjau į dykvietę nunešiau išeidama pastebėjau siluetą

panašų į kaukazo aviganio gal tik didesnį

 

šiandien juokas galvoje vis garsesnis man baisu

 

 

Nina

 

šiomis dienomis buvau pas aiškiaregę ėjau kitu klausimu

o ši kad užkudakuos jog prie manęs stovi mirėsis

ir visus vyrus nuveja

 

ir iš tiesų nuo vyriškių jau senokai bloga

rudenį verste prisiverčiau užmegzti santykius

iš pradžių buvo netgi jausmų

bet gulime lovoje ir mane tiesiog nuo jo pykina

 

bobelė sako kad tas mirėsis tai senas krienas

įsitikinęs kad jis tavo vyriškis ir kad kito tau nereikia

todėl ir daro viską kad tu su niekuo nebūtum

 

o dar turiu moteriškų bėdų

sako kad taip pat jo darbas

ir prasitariau kad aš jį girdėjau ir mačiau

juk maniau tada pasigirdo

 

viskas ką ji patarė tai eiti per cerkves melsti sveikatos

užsakinėti mišias

bet jaučia mano širdis kad viskas ne taip paprasta

 

sako jis prikibo po to

kai antikvarinę knygą apie okultizmą nusipirkau

nurodė knygą apšlakstyti švęstu vandeniu

ir nedelsiant išmesti iš namų

 

paklausiau ar nebūtų geriau ją sudeginti

ji atsakė kad jeigu sudeginsiu

dar labiau į mane įsikibs o gali ir vidun įlįsti

žodžiu išmečiau ir dabar nerandu sau vietos

norėjau upėje nuskandinti bet draugė perkalbėjo

 

 

Artiomas

 

prieš penkerius metus pajutau dieglius apie momenėlį ir ant galvos ėmė krutėti plaukai nekreipiau dėmesio po poros dienų pamačiau kamuoliuką kaip stalo teniso sparčiai tolstantį kambariu guldamasis miegoti jutau šaltis artėja gulasi šalia liečia netrukus kažkas šaltas ėmė įeiti per čakras jutau skausmą ir kaip jis kūnu judėjo aukštyn žemyn ir per kitą čakrą išeidavo tą pačią dieną paslėpsnyje tarpvietėje kaip kabliu pamovė ir energija pakilo ir krūtinės srity pranyko kažkas mažas pabėgo žingsneliai girdėjosi kitą dieną šalia pamačiau siluetus ūgio sulig manim permatomi balti labai greiti skrajojo po kambarį tarytum slėpėsi dar po kelių dienų jau pasiimdavo energiją ir lįsdavo į mane maždaug dešimčiai minučių ir po penkiolikos minučių vėl palikdavo visiškai bejėgį sakiau tėvams pamanė kad išprotėjau ryžausi nusiraminti ir atsiduoti šitoms būtybėms ėmiau ir atsiguliau naktį su tėvu įjungiau šviesą ir tikėsit ar ne kažkas mane nenumarinęs ėmė operuoti tiksliau skrosti mane atverti krūtinės ląstą perskrodė organus prapjovė žarnas netgi jaučiau kaip iš jų viską išspaudžia paryčiais neištvėriau ir kėliausi atsigerti žiūriu ogi aš nesupjaustytas bet aš viską jaučiau nemiegojau buvau apsirengęs ir užsiklojęs manysite aš pamišėlis tada ir aš taip maniau ir iškviečiau greitąją ir mane išvežė į psichuškę mėnesiui tos būtybės neleido užmigti atsisėsdavau ant sofos ir ji imdavo šokinėti ir kūne prasidėdavo skausmai tarsi iš pilvo kažką spaustų eitų lauk kas keisčiausia operuojant ant manęs sėdėjo ir aplink skrajojo objektai smulkūs kaip musės vapsvos laumžirgiai pasitaikė įvairių šviesos reiškinių po psichuškės metus buvo ramu tiktai krutėjimai apie momenėlį bet štai jie ir vėl atsirado vėl šalia juntu šaltuką jų tarsi cheminį kvapą regiu permatomus siluetus ir guldamasis jaučiu kaip liuokteli kažkas katės didumo šokinėja blaškosi ir apie stuburgalį ima skaudėti tvinkčioti sofa virpa taip tarsi kas nors smagiai spardytų baisu žinoma bet skauda

 

Vertė Benediktas Januševičius

 

 

Rašyti komentarą

Turite prisijungti, jei norite komentuoti.