JUOZAS ŽITKAUSKAS

Eilės

 

 

Iš tolo…

 

iš arci – nemožna

iš toli – nepasieksi

šitep slanka ir barstos

delnuosna baltos pieskės

po tracu žamės sluoksniu

vis kavojami žmonės

o po juodžamio sluoksniu –

visos blyškios malonės

ar iš tolo žūrεsi

ar akies myrksnio lygin

gal’ ir kų pamacysi

gal’ ir kų inskaicysi

nor akysa cik žodzai

o nuo lūpų upukės

garma pabalio kloniais

girdėc cykiai širdzysa

 

 

Miškais, laukais, arimais, paupiais

 

ajom

ir ajom

miškais,

laukais,

paupiais

ir arimais

sausų šyčkų

parsʼnešč

kiaułėm pakloc,

sau užsikloc

kad būtų

šilcau,

kad sulauktūm

pavasaro

kap upukėn

po verbu

ragūlʼkos

neršč –

jas ėda

cik kiaułės

tvartan

kiaułės ėda,

ne miškan

miškan

pacas kiaulas

kirmėłės

grauža

graicau už

žmogų

su kašałi

cik paslanki

ir kiaułės

kotukas

tau per

pirštus

peraina

kap ragūlʼkos

bliūdukan

palaistos

sau plauko

ir plauko,

alʼ cik čiupterk

ir peraina

per pirštus

skausmas

kraujas

merlium

nusunkiamas

ir ne tep jis

jau aina,

ne tep

kap mes ajom

miškais,

laukais,

paupiais

ir arimais

sausų šyčkų

parsʼnešč

 

Necinkamas

 

per dzidelis nuog žamės,

per mažas nuog dangaus,

pilna galva sausų šyčkų,

ventrobosa nesuvirškyci čirščiai,

bezdzi ir bezdzi,

smyrda ir smyrda,

cik pukšč ir palaidzi

dzidelį debesį dvoko,

nei łėkc, nei pasdėc – – –

tupėk netupėjis,

žūrεk nežūrεjis,

nieko nepamacysi –

pilka migla an akių,

ausys užspaustos –

dangų perrεža straublys:

mėgini pasiekc jo kraštus,

inžūrεc varlukės lyžtelėjimų – – –

kad ir kiek žūrεtai,

kad ir kiek mislytai,

iš po debesio Dzievulis

nekyšters piršto,

nepašauks tavį –

tramu ir an žamės,

ir palei dangų

anei Dzievulio,

anei baltų aniuolukų –

ausys vėtrom užglūšytos,

akys ledvu ledvu ragi

cik ligi arcausio daikto,

an katro atsisėstai

ir ramiai užmigtai

ligi sapno, ligi kito sapno

prieangio vartų – – –

 

Kanapių strokas

 

an palangės

insitaisɛ

kanapių strokas

prieg žalio alijošaus,

jaunamartės palergonijos

dzyrsc per langų –

atvėsį beržai,

nužydėjį jazminai,

bėzai saniai nukūrį – – –

dzyrsc in kitų šonų –

o tį tokis maliukas

mašinukas stovi raudonas,

prisrakinis prieg camno kišaniaus

nepatogu kanapių stroku,

alijošus nedraugiškas,

palangė per placi,

jaunamartė palergonija

navet visai nežūro

nuspalangino kanapių strokas,

nusdangino palovin

ir dartės kožnų nakcį

kabinėjas prieg gulinco

mano ramybės auto

Rašyti komentarą

Turite prisijungti, jei norite komentuoti.