ADOMAS RAZMUS

Eilės

 

 

oras skamba nuo balandžių plunksnų

tiesių lyg adatos kurios

įkaitintos nuo tekančios saulės

vėsumos leidžiasi ir padengia žemę

 

oras skamba nuo skardaus švilpimo

kuris kaip pašaipi kvailystė

maga mano gerklės angoje

atidengti užvertus šulinius

 

ir kai moterys iš netoliese esančio priemiesčio

ateis pasisemti vandens

kuriuo skalautų nerangų troškimą

jos atras gerai įsitaisiusią piktadarystę

 

ir tegu šaižus kaip žaibas garsas

perveria apylinkes

tegu senė aprengta vakarykščiais rūbais

ir nuolat lakstančiomis akimis apeina visas

paslaugias duris ir palytėdama per petį

 

perduoda sparnuotą gandą

kurio užuomazgas brandinu

jautriausiam savo kaktos taške

numatydamas galėdamas pamiršdamas

 

koks tyras ir aštrus jausmas

įkaitinto oro tankumas

suspaudžia ir praplečia dienos bambagyslę

ir pažadais lyg dovanomis aptekęs

 

aš turiu čia vieną tokį stebuklą

dėl kurio nieko nejausčiau

nei to nei šito

bet tik vienai minčiai apsėdus

 

kuri gal panaši į tai

jog žmogus miesto aikštėje

nuo kelių prekystalių iš karto

prekiauja savo sielomis

 

tik šiai vienai smagiai minčiai

pritariant aš galiu prunkšti į delną

kaip suglumsta žmonės

kai esi vienu stebuklu priekyje

 

ir mano stebuklas toks menkas

jog popiečio saulei braškant skardiniais stogais

aš įsidedu jį po oda tam kad ten kirbėtų

kaip vis iš naujo brėžiama lygtis

 

ir mano stebuklas toks menkas

jog naujos dienos išvakarių laukimas

išsilieja kuklioj religinėj ekstazėj

budi kambario tylos dugne

 

bet oras šlapias nuo balandžio plunksnų

atsainia ranka išbarstytų

lyg pelenai leidžiasi

ant minios tankus švilpimas

 

arši kvailystė ir adatos smailumas

įkaitę lyg pavasarinis vėjas ar

nerangiai bundanti gamta

papiktinti palaiminti

 

galų gale apsunkusi nuo minties

kurią nešiojau ant smilkinio daug metų

ir atvirumo minutę atidaviau

ji nukreipusi kursą

 

kurį žinau esant tiek ir težinau

nuskries nenuspėjama trajektorija

lyg moteris iš priemiesčio

kuri čia buvo pasisemt vandens

 

 

Epika. Paradigmatika

 

ilgai nelaukus kritus Tisifonė

pačiupo deglą, kraujuose įmirkusį,

apsijuosė savo baisų rūbą,

kuriuo lėtai sroveno šiltas kraujas

ir laistė sausą Tito gruntą,

baisingai besirangančia angim,

kurios žibėjo akys klaikios

ir kyščiojo smailus liežuvis.

ir pasišaukusi draugijon Sielvartą,

Siaubą ir Pamišimą – šis nulenkęs galvą

ėjo, kad nuslėptų virpantį savo veidą

ir išsklaidytus veido bruožus,

bepročio juoką išdegusioj akiduobėj,

kur kitados ten būta žvilgsnio,

žingsniu, nelaimę nešančiu,

pas Kadmą ji išsiruošė,

kurio namai nuodėguliais jau virtę

ateinančioms kartoms bylos

nelaimę savo.

Rašyti komentarą

Turite prisijungti, jei norite komentuoti.