ULADZISLAŬ HARBACKI

Už mūsų ir jūsų laisvę!

 

Gerbiamieji lietuviai ir lietuvės, rašau jums dėl ilgos, turtingos bendros istorijos, vienijančios lietuvius ir gudus. Mes nesame svetimi, ilgai gyvenome kartu, nors dabar mus vėl skiria siena. Tačiau istorija ir atmintis nebijo ribų. Sienos niekada nesustabdė abipusio politinio, kalbinio ir kultūrinio lietuvių ir gudų kontakto. Naujausi smurtiniai įvykiai Gudijoje parodė, kokie lietuviai artimi gudams, kovojantiems už demokratiją. Lietuviai pirmieji palaikė gudų kovą su Lukašenkos diktatūra ir vis dar stipria Rusijos imperializmo įtaka, kuri slypi už Lukašenkos. Seniai žinomas šūkis „Už mūsų ir jūsų laisvę!“ vis aktualesnis, įgyja jėgų ir, beje, ne tik nacionaliniu mastu. Milijonai gudų jums dėkingi už pagarbą laisvei, jūs suprantate jos vertę ir svarbą gudams, kurių laisvė dar kartą oficialiai buvo klastingai pavogta 2020 m. rugpjūčio 9 d. Jūs suprantate situaciją iš esmės kaip niekas kitas ir ištikimai palaikote Gudijos demokratiją, skirtingai nei kitos ES šalys, kurios tiesiog reiškia susirūpinimą.

Bet, reikšdamas dėkingumą kaip Lietuvos gudas, kreipiuosi į jus ir kaip lyčių tyrėjas. Garsusis šūkis „Už mūsų ir jūsų laisvę!“ 2021 m. įgyja naują lyčių lygybės atspalvį. Ne tik sąjungininkų tautos padeda viena kitai, bet ir šiuolaikinėse demokratinėse šalyse vyrai ateina į pagalbą moterims ir atvirkščiai, taip pat heteroseksuali visuomenės dalis padeda homoseksualiai daliai. Demokratijos logika yra ta, kad politika nemarginalizuoja savo piliečių, bet visaip juos integruoja ir skatina maksimalią jų apsaugą. Artėjant diskusijoms dėl gėjų ir lesbiečių partnerystės pripažinimo Seime, jūsų ir mūsų laisvės principas galioja iki šiol neapsaugotiems vietiniams gėjams ir lesbietėms. Lietuvos demokratija išlieka išskirtinė ir marginalizuoja kai kuriuos savo piliečius. Kaimyninės diktatūros – Gudija, Rusija – tai daro natūraliai, dėl visuomenės priklausomybės nuo autoritarinės Bažnyčios konservatyvioji Lenkija tai sau leidžia, tačiau Lietuvos demokratija negali eiti šių vienašališkų režimų keliu. Lietuva turi išlikti demokratijos pavyzdžiu visame regione, kaip buvo seniau. Prisimenu seną patirtį, kai dėl demokratijos Lietuvoje Japonijos konsulas Sugihara išgelbėjo daugelio žydų gyvybes – tai įvyko pirmiausia dėl drąsios japonų pilietinės pozicijos, bet ir dėl Lietuvos demokratijos egzistavimo autoritarizmo jūroje. Ir ne tik geopolitiškai Lietuva negali sau leisti stovėti tamsių kaimynų, įstrigusių diktatūroje, kelyje, bet visų pirma savo piliečių lygybės ir gerovės labui. Kadangi Lietuvos gėjai ir lesbietės vis dar yra bejėgiai, nematomi, kai kurie Lietuvos piliečiai yra mažiau visaverčiai nei daugelis heteroseksualių užsieniečių. Keista, kad Lietuvos demokratija nori apsaugoti ne tik savo heteroseksualius piliečius, bet ir heteroseksualius užsieniečius ir noriai marginalizuoja savo piliečius, priklausančius LGBTQ+ bendruomenei.

Taip, daugelis iš jūsų gali nežinoti, kad heteroseksuali užsieniečių pora arba heteroseksuali pora, susidedanti iš lietuvio ir užsieniečio, gali laisviau spręsti reikalus, susijusius su gyvenimu ir darbu Lietuvoje, – įstatymai skatina juos, jų susijungimą ir t. t. Įstatymai suteikia daugiau galimybių ir stabilumo heteroseksualiems piliečiams ir poroms. O homoseksualūs Lietuvos piliečiai yra pasmerkti ne tik dėl vienatvės, bet ir dėl teisinio bei socialinio neteisingumo. Laikas ištaisyti šį Lietuvos demokratijos paradoksą, padėti savo piliečiams ir nušluostyti nosį kaimynams, kurie moka didžiuotis savo istorija, praeitimi, bet negali suteikti kokybiško vienodo gyvenimo moterims (Lenkijoje) ar daugumai kitų gyventojų (Gudijoje ir Rusijoje).

Todėl jūsų sprendimas ir įstatymo dėl gėjų ir lesbiečių partnerystės priėmimas nėra Briuselio mada ar primetimas, tai nėra Lietuvos visuomenės sunaikinimas, kaip dažnai pateikia vidiniai tradicionalistai ir išoriniai piktadariai, tai laiko poreikis ir Lietuvos demokratijos brandos ženklas. Jūsų sprendimas gali panaikinti veidmainystę visuomenėje ir nesibaigiančius išpuolius prieš piliečius, kurių laisvės ir teisės dar nėra apsaugotos.

 

 

Rašyti komentarą

Turite prisijungti, jei norite komentuoti.