IVAN BUNIN

Eilės

 

Pirmasis Nobelio literatūros premija (1933) apdovanotas rusų autorius Ivanas Buninas gimė 1870 m. Voroneže, 1920 m. emigravo iš sovietų Rusijos ir iki pat mirties (1953) gyveno Prancūzijoje. Pirmuosius du savo kūrybinės veiklos dešimtmečius literatūros bendruomenei jis buvo žinomas kaip poetas. Vėliau buvo sukurti vienas už kitą puikesni prozos kūriniai. Ir Nobelio premija jis apdovanotas būtent už klasikinės rusų prozos tradicijų puoselėjimą. Tačiau Buninas niekada nesiliovė savęs laikęs poetu, eiles kūrė visą gyvenimą. Ankstyvojoje autoriaus lyrikoje daug dėmesio skiriama subtiliam tėvynės gamtos grožiui.

 

 

 

Pražilo virš manęs dangus,

Giria plačiai atsilapojus

Ir purvas proskynoj glitus

Geltony lapų vėl juoduoja.

 

Viršūnės ūžauja šalčiu,

Prie žemės – žolės tykiai glemba…

Kol jaunas, man klajoti lemta

Ir guostis draugija minčių!

 

1889

 

 

 

Lyg šydas, gaubęs tolius pusę valandos,

Staigus lietus stipriom srovelėm žemę čaižė, –

Bet plyti vėl beribės jūros žydrumos

              Virš atjaunėjusių giraičių.

 

Taip žvilga, malonu. Pakvipo medumi,

Siūruoja saulėje kviečiai lyg aksominiai.

Žaliuojančiuos beržuos, kur auga pabary,

              Vėl čiauška volungės kaimynės.

 

Suklego ir giria. Vėjelis tarp beržų

Meilingai dvelkteli, ir nuo liaunų šakelių

Pažyra deimantai jų ašarų tylių,

              Kai nusišypso mums medeliai.

 

1889

 

 

 

Jau balandžio vakaras užgeso.

Užgulė laukus pilka vėsa.

Miega paukščiai; net vandens šniokštimą

Paslaptingai glemžiasi tamsa.

 

Bet gaiviau želmenimis pakvipo

Juodžemis, sužvarbęs naktyje.

Virš laukų ryškiau ligi pat ryto

Žvaigždės lieja šviesą tyloje.

 

Spindesį jų žemės atkartoja

Snaudžiantis duobutėse vanduo,

O aukštybėj plaukia, kleketuoja

Gervės, susirūpinę kažko.

 

Ir klajos Pavasaris po girią,

Vėlei žalią, laukdamas aušros:

Paklausys medelių šlamant tyliai,

Žvelgs į tamsą, plytinčią laukuos.

 

1892

 

Vertė Nora Jazbutytė

 

 

Rašyti komentarą

Turite prisijungti, jei norite komentuoti.