JAROSŁAW MIKOŁAJEWSKI

Poezijos vertimai

 

Jarosławas Mikołajewskis gimė 1960 m. Varšuvoje. Poetas, vaikų rašytojas, eseistas, italų literatūros vertėjas, žurnalistas. Dėstė Varšuvos universiteto Italistikos katedroje, dirbo dienraštyje „Gazeta Wyborcza“, vadovavo Lenkijos institutui Romoje. Penkiolikos poezijos rinkinių autorius, apdovanotas K. Iłłakowiczównos, K. I. Gałczyńskio ir daugeliu kitų lenkų literatūros premijų, pelnė ir Italijos valstybinių apdovanojimų. Parašė keletą knygų vaikams, esė apie italų kultūrą, reportažų. Jo eilėraščių išversta į daugiau kaip dešimt kalbų. Išvertė Dantės, Petrarcos, G. Leopardi, E. Montalės, G. Ungaretti, C. Pavesės, P. P. Pasolini ir kitų italų autorių poezijos, C. Collodi ir G. Rodari knygų vaikams. 2016 m. „Panevėžio literatūrinės žiemos“ ir 2019 m. „Poetinio Druskininkų rudens“ svečias.

 

 

puta

 

kažkas dvokia

pasakiau kai parėjom namo

 

kažkas tikrai dvokia

pritarė dukra kai likome trise

(jaunėlė nuėjo į virtuvę)

 

nagi kažkas neįtikėtinai dvokia

patvirtinau kai dviese užlipom aukštyn

(vidurinioji liko svetainėje)

 

bet ir imk tu taip pamaniau

likęs vienas

 

apsiuosčiau rankas

apsižvalgiau kojas

iššniukštinėjau kertes

 

niekas kita negalėjo dvokti tik aš

 

išsiprausiau po dušu

liko geltona puta

 

išsimaudžiau vonioje

vėl puta

 

venera buvo iš putos

tiršta puta iš manęs

 

nusiskalaudamas

stovėjau vonioje virš putos

 

prisisunkė vandens ir plyšo

tada pamačiau kad stoviu virš savęs

 

sunkdamasi į vamzdį vartė akis

šiepė burną

nenorėjo nutekėti

 

skysti mano griaučiai buvo prie mano kojų

 

 

 

Labai senas poetas

 

Ėjau susitikti

su labai senu poetu

 

tokiu senu kad jei būtų ąžuolas

dabar jam būtų tūkstantis metų

 

atsimintų brolius

virtusius staklių šaudykle

 

prisimintų

kad galėjo tapti spinta

 

arba šventuoju Sebastijonu

viduriniame arba šoniniame altoriuje

 

kad apatinė jo dalis

galėjo tapti kirvio kalade

(šiandien viduramžių kankinimų muziejuje)

o viršutinė

šimtais tūkstančių degtukų

(šiandien laužų pelenuose po Beščadų šlaitus)

 

Ėjau pas labai seną poetą

 

turėjau tai skaitytis su tuo kad irzlus

tai kad išsiblaškęs

 

būčiau nė nepastebėjęs

o jo jau nebebūtų

būčiau nė nesusizgribęs

o jau būtų nuleidęs mane nuo laiptų

 

turėjau būti lyg tas žvejys

apglėbęs sireną

 

Ėjau pas poetą

galėjusį būti ąžuolu

per parką pro medžius

jie buvo lyg kaukės

 

žvalgiausi po dreves

be voverių ir paukščių

 

liečiau žievę lyg akių vokus

sulipintus akmeninių sakų srovelių

 

Ėjau pas labai seną poetą

tarp medžių lyg tarp šarvų

nuleistais antveidžiais

 

Kai atėjau į namus pas labai seną poetą

laiptai kuriais būtų galėjęs tapti

jei būtų ąžuolas

atsiliepė matiniu, negyvu girgždesiu

 

Kai užėjau į butą

pasitiko mane stovėdamas

 

tūkstantmečiais pirštais gniaužė lazdelę kuri

galėjo būti jis pats jei būtų ąžuolas

 

ir sverdamas delne likimą ąžuolo kuriuo

galėjo būti nors ir nebuvo

padarė tai ko joks ąžuolas nepadarytų

net būdamas tūkstančio ar dviejų tūkstančių metų

 

žengė žingsnį

paklusdamas savajai ąžuolo valiai

 

ir sušlamėjo lapais

jaunais tarsi žemė

 

 

 

Betliejus

 

ne tai kad save pamilčiau

 

tačiau laikui bėgant matau

kad mano žvėriškumas

ir gyvuliškumas mano

atranda sau vietą

 

savo orumą ir rangą

 

kai julka ateina

naktį pasišildyti

 

kaip kadaise marysia sakydama

krosnelė tu

 

o zosia subesdama šaltus pirštus į kaklą

 

tad manausi nesąs

vien tiktai kiaulė

 

nes esu savo dukroms

tai kas jėzui buvo

jaučio alsavimas

avinėlio juokas

dvelksmas iš asilo šnervių

 

o berniūkščiams ant šieno melžiamos karvės šiltumas

arba iš didelio jos pasturgalio šiltas mėšlas

 

 

 

nerimas

 

kiekviena greitoji važiuoja pas mano dukras

kiekvienam telkiny vanduo siekia joms gerklę

kiekvienas žandaras daužo jų duris

 

kiekvienas šernas atknisa begalę kūnų

kiekvienas piktadarys tyko mano brolio

kiekviena osteoporozė kiurdo mamos kaulus

 

kiekviena kulka nušauna schulzą

kiekvienas trombas nupjauna rysiekui koją

kiekvienas niežulys išgraužia mano kalės kailį

 

kiekviena ranka šauna hemingwayui į galvą

niekas netyko manęs

 

Vertė Vytas Dekšnys

 

 

Rašyti komentarą

Turite prisijungti, jei norite komentuoti.