MILDA JANEIKAITĖ

Apie islamo interpretavimo tradicijas ir moterų padėtį

 

Islamo religija yra bene labiausiai apipinta stereotipais, ypač kai kalbama apie musulmonių padėtį. Juk atkreipus dėmesį tiek į internetinių portalų antraštes, tiek į sklandančias istorijas, susiformuoja portretas paklusnios, nuolankios moters, kuri visiškai priklausoma nuo vyro ir kurią sutuoktinis bet kada gali išvaryti iš namų. Tačiau islamo šventraštyje Korane randama ištarų, bylojančių, kad Dievas tiek vyrą, tiek moterį sukūrė iš vienos sielos (39:6) ir visi tikintieji, nepriklausomai nuo lyties, sulauks vienodo atlygio (33:35). Taip pat akcentuojama, kad islamas neįspaudė moteriai ženklo, jog ji yra velnio kūrinys ar velnio sėkla, – islamo istorijoje nebuvo suabejota žmogiškuoju moters statusu, taip pat ar ji turi sielą. Skirtingai nei kitos religijos (krikščionybė, judaizmas), dėl pirmosios nuodėmės islamas nekaltino vien Ievos (Abdalati, 232). Tad ar tikrai religija yra moterų priešas, kaip buvo manoma iki šiol? Galbūt problema kyla dėl kultūrinės aplinkos ar netinkamų, pasenusių šventraščio interpretacijų? Svarbu paminėti, kad egzistuoja kelios islamo interpretavimo tradicijos – tradicionalizmas, fundamentalizmas, modernizmas. Į pastarąsias dvi ir norėčiau pasigilinti.

 

Islamo fundamentalizmas – žmonės lygūs, bet ne identiški

 

Islamo fundamentalistai laikosi įsitikinimo, kad būti tikrais musulmonais jiems reiškia „prisirišti“ prie Korano apreiškimo (Freyer Stowasser, 6). Jie taip pat remiasi chadisais (pasakojimais apie pranašo Mahometo gyvenimą, pranašo pamokymais), nes šie yra detalesni nei Koranas (Hämeen-Anttila, 82–83). Svarbiausia fundamentalizmo idėja – autentiškas islamas kaip tobulas tikėjimas, kurio nereikia nei keisti, nei plėtoti, nes net nekisdami pamatiniai tekstai teikia žmonijos problemų sprendimą (Hämeen-Anttila, 59), todėl fundamentalistai remiasi pažodiniu šventraščio aiškinimu ir Korano tekstą tiesiogiai taiko šiuolaikinei minčiai ir veiksmui (Freyer Stowasser, 6). Fundamentalistai pabrėžia skirtumus, kurie iš prigimties egzistuoja tarp lyčių. Anot jų, moterys ir vyrai visuomenėje turi skirtingas pareigas (Khan, 13). Tai reiškia, kad vis dėlto egzistuoja skirtumas tarp Korane deklaruojamos prigimtinės lygybės ir identiškumo. Žmonės nebuvo sukurti identiški, jie yra tik lygūs. Pažymima, kad lygybė neturėtų būti painiojama su identiškumu. Islamas moko, kad Dievo akyse visi žmonės yra lygūs, nors ir nevienodi (Abdalati, 49, 231). Tokia pozicija yra grindžiama prielaida, kad, nors vyrai ir moterys yra tikintieji, turintys vienodas religines prievoles, jie atlieka iš esmės skirtingas ir viena kitą papildančias funkcijas visuomenėje (Euben, 60). Tai reiškia, kad socialinėje sferoje moteriai numatomas nelygiavertis statusas. Svarbu paminėti, kad Korane moteris matoma daugiausia per šeimos prizmę (Račius, 73). Taip pat daugiausia remiamasi šventraščio ištara (4:34), kurioje nurodoma, kad vyrai yra moterų globėjai, nes jų turtas yra skiriamas moterims išlaikyti. Taigi vyrams užtikrinama teisė būti viršesniems ir vadovauti tiek viešojoje, tiek privačioje srityje. O moters pagrindinis tikslas – būti gera žmona ir motina, taip pat užtikrinti vientisumą šeimos, kuri yra pirmoji doros mokykla. Kadangi tokios funkcijos kyla iš žmogaus prigimties, kuri išreiškia dieviškąją valią, moters nesugebėjimas ar nenoras atlikti savo pareigas rodo nepaklusnumą Dievui ir ardo šeimą iš vidaus (Euben, 60). Tokios nuostatos siejasi su fundamentalistų siekiu išlaikyti patriarchalinę sistemą ir tradicinę šeimą, kai moteris yra subordinuota vyrui, todėl turi būti paklusni ir nuolanki (Hardacre, 138). Be to, fundamentalistai moteriai numato ypatingą vaidmenį – ji yra matoma kaip karė, kovojanti už bendruomeniškumą, atlikdama mylinčios, atsidavusios žmonos ir rūpestingos motinos pareigas. Moters elgesys, buitiškumas ir atitinkama apranga yra gyvybiškai svarbūs komponentai siekiant išsaugoti islamiškąsias vertybes. Laikomasi prielaidos, jog religija, moralė ir kultūra stovi ir krenta kartu su ja (Freyer Stowasser, 7). Tad fundamentalistai tikisi, kad vieną dieną moterys galutinai sugrįš prie „tradicinio“ gyvenimo būdo, atitinkamos aprangos ir paskirs savo gyvenimą vyrui bei vaikų gimdymui (Hardacre, 144).

 

Islamo modernizmas – už lyčių lygybę ir moterų teises

 

Modernistai mano, kad Korano aiškinimas turėtų būti įvertintas iš naujo. Jų manymu, dauguma interpretacijų yra linkusios sumenkinti moters padėtį ir jos negerbia. Todėl jų liberalioji filosofija prasideda nuo pagrindinio įsitikinimo, kad tikroji islamo dvasia yra kelti moters statusą. Modernistai reikalauja idžtihado, individualaus Korano aiškinimo, ir teisinių reformų (Freyer Stowasser, 5), kad pasikeistų moterų padėtis ir jos įgytų daugiau teisių bei nebūtų taip suvaržytos. Modernistai yra linkę pabrėžti Korano ištarą, kurioje teigiama, kad „tikri tikintieji, ir vyrai, ir moterys, yra vieni kitų draugai“ (9:71). Tad ši ištara simbolizuoja lygybę tarp lyčių. Be to, modernistinis požiūris apima moterų teises dirbti, balsuoti ar netgi kandidatuoti rinkimuose – per šiuos dėmenis moteris bus įgalinta įsitraukti į visuomeninį gyvenimą. Vis labiau akcentuojama, kad lyčių lygybės diskursas yra visiškai galiojantis islamo viduje ir šventieji islamo šaltiniai jokiu būdu nėra kliūtis įtvirtinti lygias vyrų ir moterų teises. Svarbu paminėti, kad religiniai tabu neegzistuoja pačiuose tekstuose – juos suformuoja interpretacijos. Reformas palaikantis požiūris atskleidžia, kad tarp 6 232 Korano ajatų yra 6 ištaros, kurios pakenkė ar iškreipė islamo reputaciją, jose kalbama apie poligamiją, kūno dengimą, skyrybas, vyro kontrolę moters atžvilgiu, liudijimus ir nelygią palikimo dalį. Vis dėlto tiesa, kad šios eilutės, kurios buvo pašalintos iš bendro Korano vizijos etinio pagrindo ir skaitomos pažodžiui, buvo išties reikšmingos palaikant niekinančią, žeminančią religijos viziją, kuri slegia moteris ir kurioje lygybės beveik nėra. Per tokius dalykus kaip žmogaus išlaisvinimas, visų žmonių lygybė, tikėjimo laisvė, teisingumo, žinių ir proto imperatyvai reikia suvokti, jog šiandien moters padėtį islame reikėtų aiškinti kitaip, atsisakant anksčiau paminėtų eilučių (Lamrabet, 47).

 

Pokyčiai per įsitraukimą

 

Kad būtų pakeista moterų padėtis, jos privalo turėti teisę reikšti savo nuomonę ir kvestionuoti su religija susijusius principus. Tai reiškia, kad pokyčiai bus sėkmingi tuo atveju, jeigu moterys aktyviai įsitrauks į reformavimo procesą. Tačiau kad reformos veiktų, reikia, jog keistųsi ir aplinkinių požiūris. Tik tokiu būdu bus įveikta moterims priešiška kultūra ir patriarchališkumas. Reikia viltis, kad islamiškuose kraštuose feministinės idėjos įgaus pagreitį ir padės musulmonėms įgyti daugiau teisių bei būti labiau nepriklausomoms nuo sutuoktinių ar vyriškosios lyties globėjų.

 

–  –  –

 

 

Literatūra

 

Abdalati, Hammudah, Žvilgsnis į islamą, Lietuvos musulmonų jaunimo bendrija, 2005.

Euben, Roxanne, „Fundamentalism“, in: Islamic Political Thought: An Introduction, edited by Gerhard Bowering, STU – Student edition ed., Princeton; Oxford: Princeton University Press, 2015, p. 48–67. JSTOR, www.jstor.org/stable/j.ctt1287ksk.6.

Freyer Stowasser, Barbara, Women in the Qur’an, Traditions, and Interpretation, Oxford University Press, 1994.

Hämeen-Anttila, Jaakko, Islamo vadovas, iš suomių kalbos vertė Aida Krilavičienė, Vilnius: Versus aureus, 2009.

Hardacre, Helen, „The Impact of Fundamentalism on Women, the Family, and Interpersonal Relations“, in: Marty, M. E., Appleby, R. S. (sud.), Fundamentalisms and Society: Reclaiming the Sciences, the Family, and Education, University of Chicago Press, 1997.

Khan, Zaynab, Women Rights and Islam: A study of women rights and effects of Islamic fundamentalism and Muslim feminism in the Kurdish area of Iraq, Linköping University, 2005.

Lamrabet, Asma, „Islam and women: the priorities of a reformist approach“, https://ufmsecretariat.org/wp-content/uploads/2017/12/VA-to-promote-gender-equality-in-the-Mediterranean-Web-low.pdf.

Račius, Egdūnas, Kuranas apie… tikėjimą ir žmonių santykius, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2017.

 

Rašyti komentarą

Turite prisijungti, jei norite komentuoti.