Metapoezija: 5 amerikiečių poetai

 

BILLY COLLINS 

(g. 1941)

 

Įvadas į poeziją

 

Prašau jų paimti eilėraštį

ir iškelti prieš šviesą

it spalvotą skaidrę

 

arba priglausti ausį prie jo avilio.

 

Sakau, įmeskit į eilėraštį pelę

ir stebėkit, kaip išsišniukštinės kelią atgal,

 

arba įženkit į eilėraščio kambarį

ir apgraibom susiieškokit šviesos jungtuką.

 

Noriu, kad jie perčiuožtų

vandens slidėmis jo paviršiumi,

modami autoriaus vardui krante.

 

Bet jie tetrokšta

pririšti eilėraštį virve prie kėdės

ir kankinimais iškvosti prisipažinimą.

 

Įninka čaižyti eilėraštį žarna,

užsimoję išsiaiškinti, ką jis iš tikrųjų reiškia.

 

 

 

DONALD JUSTICE 

(1925–2004)

 

Eilėraštis

 

Šis eilėraštis neskirtas tau.

Gali trumpam į jį užeiti,

Bet niekas tavęs čia neras, niekas.

Būsi pasikeitęs anksčiau už patį eilėraštį.

 

Net kol sėdi tenai, neišjudinamas,

Jau pradėjai nykti. Bet tai nesvarbu.

Eilėraštis tvers be tavęs.

Jam būdingi tam tikrų tuštumų apgaulingi kerai.

 

Jis neliūdnas, tikrai, tiktai tuščias.

Kadais gal ir liūdėjo, nieks nežino kodėl.

Jis linkęs nieko neprisiminti.

Ilgesiai jau seniai nuo jo nusilupo.

 

Tavo grožio supratimui čia nėra vietos.

Nakties padangtė gaubia šį eilėraštį.

Per daug juoda, kad būtų žvaigždžių.

Todėl neieškok jokių iliuminacijų.

 

Tu nei gali, nei turi suprasti, ką jisai reiškia.

Paklausyk, jame neskamba gitaros,

Jis nei nuvalkiotas, nei išpuoselėtas.

Tavęs jis niekaip nepaguos.

 

Užsimerk, nusižiovauk. Netrukus jis baigsis.

Tu pamirši eilėraštį, bet ne anksčiau

Nei jis tave. Bet tai nesvarbu.

Gražiausias jis ištrintose vietose.

 

O išblukę veidrodžiai! Skenduolių vandenynai!

Nėra ir tylos, tolygios kitai.

Ir visai nesvarbu, ką tu manai.

Šis eilėraštis skirtas ne tau.

 

 

 

RON PADGETT

(g. 1942)

 

Balsas

 

Visad juokdavaus,

jei kas prabildavo apie jauną rašytoją,

„suradusį savo balsą“.

Suprasdavau tai

pažodžiui: negi šis buvo praradęs balsą?

Gal išmetė jį ir tas

nesugrįžo? O gal jie turėdavo omeny

laikraštį „Miestelio balsas“? Jaunasis rašytojas

stengias surast savo „Balsą“.

O nejuokinga

tai, kad tiek daug jaunų rašytojų,

atrodo, yra įtikėję šia nuostata: jie leidžiasi į savojo balso

paieškas, tarsi tas būtų koks

vienetinis daiktas, koks

sunkiai surandamas, bet pastangų vertas

lobis. Aš niekada nemaniau,

kad šitokio daikto esama. Ligi

šiol. Dabar žinau, kad jis egzistuoja.

Savojo viliuosi niekada nesurasti. Kolei

gyvas, nenorėsiu kalbėti vienu balsu.

 

 

 

TED KOOSER

(g. 1939)

 

Skaitytojos rinkimasis

 

Visų pirma ji turėtų būti graži,

o jos plaukai, kai palengva artintųs

prie mano poezijos vienišiausią popietės akimirką,

ties sprandu vis dar būtų drėgni

nuo trinkimo. Ji būtų apsisiautusi

lietpalčiu, tokiu senu, purvinu

dėl pinigų stygiaus nunešt į skalbyklą.

Ji išsitrauktų akinius ir ten pat,

knygyne, perverstų

mano eilėraščius, o paskui padėtų juos

vėl į lentyną. „Už tiek pinigų, –

tartų ji sau, – galiu priduot lietpaltį

skalbyklon.“ Taip ir padarytų.

 

 

Ramunės Pigagaitės nuotrauka

Ramunės Pigagaitės nuotrauka

 

CHARLES BERNSTEIN

(g. 1950)

Vienybe pavadiname tai, ko negalime išturėti

 

Aš – nuogas poetas formalistas, šuoliuojančios sintaksės

poetas, poetas miksuotojas, nuostabos poetas,

poetas socialistas ekspresionistas, baroko poetas,

poetas konstruktyvistas, savakalbis poetas. Aš –

niujorkietis poetas Kalifornijoje, San

Fransisko poetas

Žemutiniam Ist Saide, poetas objektyvistas

Rojomono abatijoj, poetas siurrealistas Džersyje,

poetas dadaistas Harvardo aikštėj,

zaumʼ poetas Brukline, Merz poetas

Ajovoje, poetas kubofuturistas Centriniame parke.

Aš – poetas bafalietis Providense, poetas

londonietis Kembridže, Kutenėjaus rašymo

mokyklos poetas Monrealyje, vietinis poetas

Honolulu.

Aš – kairysis kabinetinis poetas

ir gatvinis poetas egzistencialistas;

savas poetas draugų rate,

poetas pašalietis miesto centre.

Aš – serijinis poetas, parataksinis poetas,

disjunktyvusis poetas, sumišasis poetas,

montažo poetas, koliažo poetas, hipertekstinis

poetas, netiesinis poetas, poetas abstrakcionistas,

nereprezentuojantysis poetas, vyksmo poetas,

polidiskursinis poetas, poetas konceptualistas.

Aš – gimtakalbis poetas, šnektos poetas, tarmiškasis

poetas, daugiabalsiškas poetas, žargono poetas,

liaudies poetas, žodžio žaismo poetas, poetas juokdarys.

Aš esu jambo poetas esu aš,

daktilinis poetas, keturpėdžio metro poetas,

anapestinis poetas.

Aš – kapitalistinis poetas Leningrade

ir socialistinis poetas Sankt Peterburge;

buržuazinis poetas „Zabarʼs parduotuvėj, profsąjunginis poetas

Olbanyje; elito poetas televizijoj,

politinis poetas radijuj.

Aš – poetas apgavikas, nesuvokiamas poetas, poetas

degeneratas, poetas nemokša, poetas stačiokas, šiurkštus poetas,

nesugaudomas poetas, storaodis poetas, poetas neklaužada,

skaidantysis poetas, poetas priešgyna, sproglus poetas,

poetas suokalbininkas, poetas kerėpla, poetas antidogmatikas,

infantilus poetas, poetas teoretikas, poetas drovuolis, poetas mižnius,

poetas mokslinčius, perversiškas poetas, netašytas poetas,

poetas kakofonikas, poetas prasčiokas, nenormalus

poetas, poetas paikšis, poetas iškrypėlis, neprognozuojamas poetas,

klystantis poetas, poetas anarchistas,

šaltaprotis poetas, nesuvaldomas poetas,

jausmingas poetas, (ne)nesąmoningumo poetas. Aš – kalbos poetas,

kai bandoma riboti išraiškos ir neišreiškiamumo

būdus. Aš – poetas eksperimentatorius

tiems, kurie įgūdį vertina labiau už tyrinėjimą,

avangardo poetas tiems, kurie mato ateitį

dabartyje. Aš – žydų poetas, besislepiantis

prosenelio ir prosenelės šešėlyje. Aš – sudėtingas

poetas Kente, vaizdo poetas

Klivlande, garso poetas Sinsinatyje.

Aš – poetas modernistas postmodernistams ir postmodernus poetas

modernistams. Aš – knygos menininkas Mineapolyje

ir kalbos menininkas „Del Mar“ meno centre.

Aš – poetas lyrikas Spokane, analitinis

poetas Saut Bende, poetas pasakotojas

Jelounaife, poetas

realistas Berklyje.

Aš – antiabsorbcinis poetas ryte,

absorbuojantysis poetas dieną,

miegūstas poetas vakare.

Aš – poetas tėvas, poetas baltasis, poetas vyras, miesto poetas, įpykęs poetas, liūdnas poetas,

poetas elegikas, gargždžiabalsis poetas, nerimtas poetas, nešališkas poetas, atrakcionų poetas,

vulkaniškas poetas, niūrus poetas, poetas skeptikas, poetas ekscentrikas, suklaidintas poetas, mąslus

poetas, poetas dialektikas, polifoniškas poetas, hibridinis poetas, poetas klajoklis, paskiras poetas,

paklydęs poetas, neklusnus poetas, poetas plikis, menamas poetas.

Ir nesu nė vienas iš šitų visų,

niekas kitas kaip bluki siena savo pasidygėjimo,

ryškiai išrašyto nykstančiu rašalu…

 

Vertė Andrius Patiomkinas

Rašyti komentarą

Turite prisijungti, jei norite komentuoti.