ORHAN VELI

Poezijos vertimai

 

Orhanas Veli (1914–1950) – turkų poetas, pirmojo turkų literatūrinio avangardinio judėjimo „Garip“ („Keistas“) pradininkas (drauge su mokyklos laikų bičiuliais poetais Oktay Rifatu ir Melihu Cevdetu) ir pagrindinis vedlys. Tiesa, ankstyvojoje Veli kūryboje (iki 4 deš. pabaigos) dar aptinkama tradicinės turkų divaninės literatūros pėdsakų, sučiuopiama turkų neoromantikų įtaka. Puikiai išmokta prancūzų kalba poetui suteikė galimybę susipažinti su eksperimentine prancūzų poezija, dadaistų ir siurrealistų darbais, o tai lėmė ir pirmojo avangardinio judėjimo Turkijoje atsiradimą.

Poetas savo trumpu gyvenimu liudijo abu pasaulinius karus, vienos didžiausių istorijoje – Osmanų imperijos žlugimą, ideologijų kaitą. Jis pergyveno Turkijos išsivadavimo karų laikotarpį, stebėjo technologijų pažangą – pradžioje kaip gera žadančią, vėliau kaip žudančią. Veli savo kūrybą suvokė kaip misiją: kurti naująją poeziją, skirtą ir suprantamą ne vien Turkijos aukštuomenei ir intelektualams. Poetas tikėjo, kad kiekvienas žmogus turi teisę pažinti poetinį žodį, nesvarbu, kokiam socialiniam sluoksniui priklausytų. Atsisakęs tradicinių meninių priemonių, Veli transformavo kasdienę turkų kalbą į poetinę, o savo kūrybą paskyrė naujai susikūrusiam Stambulo darbininkų sluoksniui. Jo eilėse atgulė aplinkai jautraus, maištingos prigimties stebėtojo fiksuojami kasdienybės fragmentai: Stambulo gyventojai, darbininkai, jūreiviai. Visus juos supa Bosforo mėlis ir jame plūduriuojantys laivai – neatsiejama Veli poetinio pasaulio dalis.

Nors ši naujoji poezija tarp tuometinių turkų literatų sulaukė įvairiausių reakcijų, Orhanas Veli savo tikslą pasiekė – iki pat šių dienų jo poezijos eilutės yra cituojamos ir turkų visuomenėje prigijusios kaip posakiai. Šiandienos turkų literatūros kritikai vieningai teigia, kad Veli įnašas, nors ir negausus, labai reikšmingas.

Vertėja

 

Robinzonas kruzas

 

Mano senelė

Geriausia vaikystės draugė

Nuo tada kai norėjome išgelbėt

Vargšą Robinzoną

Iš negyvenamos salos

Verkėme drauge

Dėl bejėgio Guliverio

Milžinų šalyje.

 

Stambulas, 1937 m. lapkritis

 

 

 

Antkapio įrašas

 

Jo niekas nekankino šiam pasauly

Kaip kojų nuospaudos

Nors buvo ir bjaurus sutvertas

Tai jo neskaudino

Jis vardą Dievo tardavo

Nuspaudus batams

Ir tuo nenusidėdavo.

 

Kaip gaila tavęs, Pone Siuleimanai.

 

Ankara, 1938 m. balandis

 

 

 

Iki ryto

 

Tokie poetai blogiau už įsimylėjėlius;

Kokias kančias jie tveria!

Ar gali būti, kad aukoja naktį,

Ieškodami eilėse rimo?

 

Klausykim, ar pavyks išgirsti

Dainas stogų ir kaminų,

Į savo lizdą nešančias šapus

Skruzdes?

 

O jei nelauksiu aš saulėlydžio,

Dėvėtą rimą pasiunčiančio į krantus?

Su kiemsargiu

Ateinančio prie mano durų?

 

Šėtonas reikalauja: Atverki langą;

Ir rėk, rėk, rėk iki ryto!

 

1939 m. balandis

 

 

 

Gražus oras

 

Šis gražus oras mane sugadino.

Tai buvo šis oras,

Kai mečiau darbą valstybės tarnyboj,

Šiame ore pripratau rūkyti.

Ir buvo šis oras, kai įsimylėjau.

Ir buvo šis oras, kai pamiršau

Parnešti namo duonos ir druskos.

Šiuo oru visada

Atkrentu ir vėl imu rašyti,

Šis gražus oras mane sugadino.

 

1940 m. balandis

 

 

 

Stambului

 

Balandis

 

Neįmanoma

Eiliuoti,

Kai esi įsimylėjęs,

Ir neeiliuoti,

Kai jau balandžio mėnuo.

 

Troškimai ir prisiminimai

 

Troškimai – tai viena,

Prisiminimai – kas kita.

Pasakyk, kaip gyventi

Mieste, nereginčiame saulės?

 

Vabzdžiai

 

Negalvok,

Tik trokšk!

Žiūrėk, vabzdžiai tą daro.

 

Kvietimas

 

Laukiu.

Atvyk tokiu oru,

Kai neįmanoma atsisakyti.

 

1940 m. balandis

 

 

 

 

Aš, Orhanas Veli,

Tas, kuris parašė garsiąją eilutę

Kaip gaila tavęs, Pone Siuleimanai.

Girdėjau, jus domina

Mano privatus gyvenimas,

Tad leiskite paaiškinti:

Esu žmogus,

Ne cirko gyvūnas.

Turiu nosį, ausis,

Nors jos ir nedailios.

 

Gyvenu namuose

Ir turiu darbo stalą.

Atėjau į šį pasaulį

Su motinos ir tėvo pagalba.

Mano galva – ne debesyse,

Ir nesu dorybės įsikūnijimas.

Nesu toks kuklus

Kaip Anglijos karalius

Ir toks aristokratiškas

Kaip pono Dželalio arklininkas.

Mėgstu špinatus

Ir galėčiau numirti

Dėl sluoksniuotų pyragaičių.

Man nerūpi turtai,

Dėl Dievo, nerūpi!

 

Vaikštau gatvėmis

Nelydimas asmens sargybinių.

Mano geriausi draugai – Oktay Rifatas ir Melihas Cevdetas.

Turiu mylimąją,

Tik negaliu minėti jos vardo.

Leiskime ją surasti literatūros istorikams.

 

Užsiimu ir įvairia nenaudinga veikla.

Vienintelė nenaudinga veikla, kurios nedarau,

Nesiimu pašvinkusių poetų.

 

Ir vėl

Gal aš turiu dar tūkstančius kitų įpročių.

Tačiau kokia prasmė

Visus juos surašyti?

Jie tokie patys.

 

1940 m. balandis

 

 

Mariaus Samavičiaus piešinys

Mariaus Samavičiaus piešinys

 

Vardan tėvynės

 

Ko tik nepadarėme dėl savo tėvynės!

Vieni dėjo galvas,

Kiti sakė kalbas.

 

1946.VIII.1

 

 

 

Eilėraštis su pincetu

 

Nei atominė bomba,

Nei Londono taikos konferencija,

Vienoje rankoje pincetas,

Kitoje – veidrodėlis:

Taip ji rūpinasi pasauliu.

 

 

 

Eilėraštis su skambučiu

 

Mes – valstybės tarnautojai.

Devintą, dvyliktą, penktą,

Išeiname į gatves.

Taip visagalis išrašė mums likimą.

Laukiame skambučio paskutinio

Arba algų dienos.

 

1946.XII.1

 

 

 

Klausausi Stambulo

 

Užmerktomis akimis klausausi Stambulo.

Švelnus vėjas

Lėtai siūbuoja

Medžių lapus,

Nepertraukiamai skamba vandens pardavėjų varpeliai

Tolumoje.

Užmerktomis akimis klausausi Stambulo.

 

Užmerktomis akimis klausausi Stambulo.

Pro šalį pralekia paukščiai,

Aukštai jų būrio klegesys,

Žvejų traukiami žuvų tinklai,

Į vandenį moters nardinamos kojos.

Užmerktomis akimis klausausi Stambulo.

 

Užmerktomis akimis klausausi Stambulo.

Vėsus dengto turgaus oras,

Mahmutpašos šurmulys,

Kiemai pilni balandžių,

Plaktukų garsas dokuose,

Saldžiame vasaros vėjyje prakaito tvaikas.

Užmerktomis akimis klausausi Stambulo.

 

Užmerktomis akimis klausausi Stambulo.

Atkurdamas senas, girtas naktis,

Apleistas pakrančių vilų prieplaukas,

Supamas pietų vėjo.

Užmerktomis akimis klausausi Stambulo.

 

Užmerktomis akimis klausausi Stambulo.

Gatve praeinančią gražuolę

Nulydi keiksmai, dainos, baladės, šūksniai,

Išslysta jai kažkas iš rankų,

Turbūt tai – rožė.

Užmerktomis akimis klausausi Stambulo.

 

Užmerktomis akimis klausausi Stambulo.

Gražuolės sijonas suspurda lyg paukštis,

Žinau, jei tavo kakta karšta,

Žinau, jei tavo lūpos drėgnos,

Išblyškęs mėnuo pateka virš medžių,

Galiu tai justi tavo širdies dūžiuose.

Klausausi Stambulo.

 

1947.VI.1

 

 

 

Mahmutas, sapnų audėjas

 

Tai mano darbas,

Kol miegate,

Kas rytą nutapyti dangų.

Prabudę regite jo mėlį.

 

Kartais jūra būna perplėšta pusiau.

O jūs neįtariate, kas ją siuva.

Aš.

 

Kartais aš taip pat sapnuoju,

Tai jau kitas mano darbas.

Sapnuoju apie galvą galvoje,

Sapnuoju apie pilvą pilve,

Sapnuoju apie pėdas pėdose,

Ką daugiau daryti – nežinau.

 

1949.III.1

 

 

 

Jums

 

Jums, mano broliai,

Viskas jums.

Naktys ir dienos jums.

Dienos šviesa dieną, mėnesienos šviesa naktį,

Medžių lapai mėnesienoj,

Stebuklai lapuose,

Išmintis lapuose,

Tūkstantinė žaluma dienos šviesoje,

Geltonis jums, rausvumas jums,

Jūsų prisilietimas prie svetimos odos,

Jos šiluma,

Jos švelnumas,

Patogumas prigulus,

Sveikinimai jums,

Uoste linguojantys stiebai jums,

Paštininko pėdos,

Puodžiaus rankos,

Prakaitas, lašantis nuo antakių,

Kulkos, iššautos mūšyje,

Kapai jums ir antkapiai,

Kalėjimai, antrankiai, mirties bausmės

Jums.

Viskas jums.

 

1949.V.1

 

 

 

Vandens pardavėjo daina

 

Nešu vandenį, mane veda asilas.

Nio, asile, nio!

Kasdien aš pridedu gyvybės tūkstančiams gyvenimų,

Nio, asile, nio!

 

Du buteliai vienoje,

Du kitoje pusėje.

Kliuksi, kliuksi.

Kasdien aš pridedu gyvybės tūkstančiams gyvenimų.

 

Viskas, ką turiu šiame pasauly:

Žmona, asilas, sūnus.

Nio, asile, nio!

Lai Dievas duoda tau gyvent ilgai.

Ką gi darysiu, jeigu mirsi?

Nio, asile, nio!

 

Vanduo, kurį jis tempia, sviestas man,

Medus ir pienas žmonai.

Drumstas vanduo neblogo skonio.

Kasdieną šimtai namų, tūkstančiai galvų.

Nio, asile, nio!

Gyvybės davėjau,

Sveikatos davėjau,

Gausos davėjau.

 

1949.XI.1

 

 

 

Eilėraštis su uodega

 

Mes miname kelius skirtingus,

Tu mėsininko, o aš gatvės katinas,

Tu ėdi iš skardinės lėkštelės,

Aš nukrapštau atliekas nuo liūto nasrų,

Tu svajoji apie meilę, o aš – apie ašakas.

 

Bet tavo gyvenimas nėra lengvas, brolau,

Tikrai nelengva

Dieną naktį

Vizginti uodegą.

 

1949.XII.15

 

 

 

Gyventi

 

I

 

Žinau, gyventi nėra lengva,

Įsimylėti ir dainuoti mylimajai,

Vaikštinėti žvaigždėtoj nakty,

Šildytis dienos šviesoje,

Rasti laiko pasimatymui

Džamlidžos kalvose pusdieniui

– Tūkstantinis mėlis atplaukia iš Bosforo –

Užmiršti viską šiame mėlyje.

 

II

 

Žinau, gyventi nėra lengva,

Bet ten, kur

Mirusiojo lova dar šilta,

Ant riešo tiksi svetimas laikrodis,

Gyventi nėra lengva, broliai,

Numirt taip pat.

Palikti šį pasaulį nėra lengva.

 

Iš: Orhan Veli. Bütün Şiirler. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2015

Vertė Marija Sulaberidze

 

Rašyti komentarą

Turite prisijungti, jei norite komentuoti.