RAINER MARIA RILKE

Poezijos vertimai

 

RAINER MARIA RILKE

 (1875–1926)

 

 

Iš „Vaizdų knygos“ (Buch der Bilder, 1902)

 

 

Žodžiai, kad užmigtum

 

Norėčiau kam nors paniūniuoti,

Pabūti kam nors bent draugu.

Norėčiau tave užliūliuoti

Ir lydėt į miegus, iš miegų.

Norėčiau tik vienas žinot namuos,

Kad naktį buvo vėsu.

Norėčiau miško klausyt ramumos,

Tavęs, šio pasaulio, visų.

Susišaukia laikrodžiai dūžiais. Gilus

Man verias amžių šulinys.

Praeina pro šalį keleivis tylus,

Pralodo svetimus šunis.

Paskui bus tyla. Virš tavęs išsiskleis

Tik mano akys ir budės;

Jos švelniai laikys tave ir paleis,

Jeigu kas tamsoje sujudės.

 

 

 

Rimtoji valanda

 

Jei kas verkia pasauly kur nors,

      šiaip sau verkia kur nors,

      tai dėl manęs.

 

Jei kas juokias kur nors naktyje,

    šiaip sau juokias nakty,

    tai iš manęs.

 

Jei kas eina pasauly kur nors,

    šiaip sau eina kur nors,

    tai pas mane.

 

Jei kas miršta pasauly kur nors,

    šiaip sau miršta kur nors,

    žvelgia manęsp.

 

Berlynas-Šmargendorfas, 1900 m. spalio vidurys

 

 

 

Iš „Naujųjų eilėraščių“ (Neue Gedichte, 1907)

 

Poetas

 

Valanda, tu mane apleidi,

Taip skaudžiai sparnais kirsdama.

Aš vienas: kam lūpos man ir veidas?

Kam man naktis? Kam man diena?

 

Neturiu namų, pastogės šiltos,

Mylimosios, jokios paguodos.

Ir daiktai, kuriems atsiduodu,

Praturtėję mane išduos.

 

Medonas, 1905/1906 m. žiema

 

 

 

Karalius

 

Karalius šešiolikos metų vos,

Šešiolikos, bet su skeptru.

Pro tarėjus senus, galvos

Nepasukęs, lyg iš paniūrų

 

Jis žvelgia menėn. Nežinia,

Ką jaučia, atspėt sunku,

Bet su Aukso Vilnos grandine

Po smakru – smailu, ilgu.

 

Ir laukia nuosprendis mirties

Jo parašo tiktai.

Jie mąsto: kiek jam kančios!

 

Jei jie žinotų! Jis tik lėtai

Lig septyniasdešimt suskaičiuos,

Kol parašą padės.

 

Paryžius, maždaug 1906 m. liepos 1 d.

 

 

Iš „Sonetų Orfėjui“ (I dalis)

 

 

XIX

 

Mainos pasaulis ūmai,

Tarytum debesys kinta,

Ir užbaigti jo virsmai

Vėlei į pradžią sukrinta.

 

Kyla garsai virš kismų

Į dangų platų ir tyrą,

Progiesmė keri žaismu,

Dainiau, užgavus tau lyrą!

 

Skausmo kur slypi prasmė?

Meilės kokia paslaptis?

Išskiria žmones mirtis,

 

Mums nepraskleidusi šydo.

Ir tik šventoji giesmė

Žemę į viena sulydo.

 

 

 

Iš neįėjusių į rinkinius eilėraščių

 

 

Už kaltės nepažįstančių medžių

 

Už kaltės nepažįstančių medžių

Senoji nelemtis iš lėto lipdo

Savąjį nebylų veidą.

Raukšlės tempiasi į ten…

Ką paukštis čia suklykia,

Skausmo trūksniu ten išsprogsta

Ant sukepusių būrėjo lūpų.

 

Ak ir greit pamilsiantys

Šypsos viens kitam, dar sudie neištarę,

Virš jų kyla ir leidžias dalia

Nelyg spiečiai žvaigždžių,

Nakties užkerėta.

Ji dar nesiekia jų patirties,

Ji dar plevendama

Gyvena dangiškam vyksme

Pavidalu lengvu.

 

Heiligendamas, 1913 m. rugpjūtis

 

 

 

[Žvaigždžių šviesa]

 

Kas su žvaigždžių šviesa pasiekia mus,

Žvaigždžių šviesa,

Sutiki tą rimtai ir būk ramus

Sava dvasia.

 

Tegu naktis išvys, koks pagavus

Tu paslaptims,

Ir, tau atvėrusi vartus savus,

Tave priims.

 

 

 

Dedikacijos

 

              [Skirta p-iai Fanettei Clavel]

 

 

Tylintis šaknį žosmės

Gali palietęs atverti;

Pergale jam tą kartą

Augantis skiemuo nuskambės: 

 

Ir virš to, kas tyloj nėr tyla,

Virš to, kas žeidžia, kas pikta,

Pasirodė, kad pranyktų

Žodžio slapi byla.

 

Miuzo pilis, Miuzo, 1924 m. sausio 23 d.

 

 

 

Užrašas antkapyje

 

Rože, o gryna prieštara, džiaugsme,

būti niekieno miegu po šitiek daug

vokų.

 

Vertė Arijus Lugalis

 

Rašyti komentarą

Turite prisijungti, jei norite komentuoti.