POVILAS RIČARDAS VAITIEKŪNAS

Portretas pasipuošia peizažu

 

 

 

Dangus

Dievulio grindys

mūsų

lubos

 

 

 

 

 

Tik

nevalingoj ašaroj

akies kamputy

portretas

mano

pasipuošia

peizažu

 

 

 

 

 

Arūnui Vaitkūnui

 

Stebuklas apšviestas pasaulis!

Spalvų likučiai andainykščiai

bunda paliesti šventos šviesos:

prasideda nauja diena – nauja spalvų kalba…

Pusbalsiu prabyla kadmis pakrašty dangaus;

cinoberis nedrįsta dar prabilt,

tačiau žiedų karminas jau kalba atvirai ir drąsiai!

Dabar ir pieva, kiek akis užmato,

žaliuoja sužeista arkliarūškių kraplako.

Dangus po truputį atšąla,

šešėlių violetas sugula ant balto stalo;

visi stubos kampai, šventi paveikslai,

kadagio šakelė, voratinkliai, vorai

ir musių kevalėliai – auksu nusidažo!

 

 

Vėlinės

 

…tą naktį aš buvau trumpam išėjęs

kalnely švietė:

kapinaitės, Slabada ir voveraitės

peliukas ir peiliukas

kažkadais piešti ant servetėlės

…per riešus prikalė –

gi drobėse meistrų – tik delnuose

įkaltos styro vinys!..

…kai sugrįžau, man išprotėjęs

Nyčė pakuždėjo: „Dievulis mirė!“

aš (ne)patikėjau… 

 

 

 

 

Bespalvis ir nykus balandžio

rytas migloje paskendęs – bespalvis rytas.

Tvora, dvi juodos kriaušės

ir tiršta migla

kaip kiaulių jovalas Vidzgailuose,

kaip kiaulių jovalas migla –

visai nėra spalvų!

Kojima Tosio vis vien sakytų:

koks stebuklingas ir spalvotas

šis šventų Velykų rytas!

 

 

 

…jau metų pabaiga

o man didžiulė prabanga

visa naktis – ji mano

jos niekas neatims

matau kaip slysta pro pirštus

tamsa – nakties aksomas praretėja

balkšva kaip pienas su kava

jau veržiasi nauja dar neatakusi –

tarsi šunytis – šių metų

paskutinė – trisdešimt pirma

 

Povilas Ričardas Vaitiekūnas. Autoportretas. 1985

Povilas Ričardas Vaitiekūnas. Autoportretas. 1985

 

Debesis

 

Alfonsui Andriuškevičiui

 

Jis sėdi, sukryžiavęs kojas, – tarsi Buda.

Jo rankose – ir žirklės kirpt avims, ir skeptras!

Žvaigždynai dingo, saulei patekėjus,

virš negyvų – paliegęs peleninis mėnuo…

Nusiramink, tai tik erdvė duris pravėrus begalybėn!

Tas baltas debesis, paklydęs virš eglyno, –  

tik kliedalas gražus iš simbolių žodyno!    

       

                       

 

…tos keistos baltos moterys

nulipusios nuog morų

apniko amaras lapus

šaukiu ir neprisišaukiu nė vieno

jau ežeras pajuodo

ir medžiai jau juodi

aguonos juodos

pribiro daug juodų žvaigždžių

juodos šviesos

šaukiu ir neprisišaukiu

koks didelis tas mūsų kalnas…

 

 

 

Stebuklas mirštantis žmogus!

Kuzma Petrovas nupiešė –

suglebusius pajuodusius batus ir skruostus.

Stebuklas komisaro batai!

Sezanui judesį įspraust

į mirštančio Puseno glėbį nepavyko!

Petrovui-Vodkinui – pavyko.

Stebuklas svyrantis peizažas

ir komisaro batų saža! 

 

 

 

Visa Olandija – kaip mano

delno slėnis: įdubęs įdubimas…

     Gyvenimo

          mirties

                ir meilės

linijos susikerta – išsiskiria

ir dingsta jūrose gėlių bekvapių…

 

 

 

…pažiūrėjau pro langą – ant stalo

gulėjo pusė medinio mėnulio,

maldaknygė, akmuo, panašus į kaukolę…

Argi mano kadaise čia būta?!

 

 

 

sniegas surentė peizažą

krantas juodas – slėnis baltas

suraikytas tarsi duona

 

 

 

Nekaltas karsto dangus,

kad varva auksiniai sakai

į tavo auksinius plaukus…

 

 

 

ant šventoriaus tvoros

pjovėjo šešėlis dalgį pusto

uodai baigia užsiūti peizažą

 

 

Mintis

 

Tu panaši į liūną

Į krūtį sinagogos

Į neregį į vagį

Į obuolį į katę

Į degančią bažnyčią

Į riedančią kapeiką

Į lauką poligono

Į judesį japono

Į rudenį į lopą

Ant utėlės žipono

Bet tik iš vieno šono

Bet tik iš vieno šono

 

 

Vakaras Pažaislyje

 

Jau sutemos – saulėgrąžų delčia,

Virš bokštų debesys prayra,

Kaip nulipdytas didelis korys

Juodų eglynų rėmuose dangus pasvyra.

 

Virš properšos žydros

Auksiniai angelai pabyra –

Lelijos rankose ir vėjas plaukuose, – 

Ir kalbasi kaip nebyliam kine.

 

 

 

Pro tavo odą veržias kraujas, pienas,

Akies lėliukė aprėžta aštriu auksiniu siūleliu,

Kepurė tavo su kutu – raudona,

Už tavo nugaros trys ponai,

Kepurės jų kailinės juodos.

 

 

Rašyti komentarą

Turite prisijungti, jei norite komentuoti.