HEINRICH HEINE

Poezijos vertimai

 

HEINRICH HEINE

(1797–1856)

 

Iš rinkinio „Dainų knyga“ (Buch der Lieder, 1827)

 

Iš ciklo „Lyrinis intermeco“ (Lyrisches Intermezzo, 1822–1823)

 

 

I

 

Žaviam gegužy pumpurai

Prasiskleidė, išsprogo.

Žaviam gegužy meilė man

Krūtinėje pašoko.

 

Žaviam gegužyje visi

Pragydo paukščiai soduos.

Tuomet ir aš išpažinau

Jai savo meilės godą.

 

 

 

II

 

Iš mano ašarų išdygo

Tiek daug gėlių tyrų,

Ir mano atodūsiai virsta

Lakštingalų choru.

 

Jei myli mane, vaikeli,

Tau dovanosiu tas gėles,

Ir nuolat prie lango girdėsi

Lakštingalos treles.

 

 

 

XL

 

Kai aš girdžiu dainelę,

Dainuotą mylimos,

Širdis man suplyšti gali

Nuo tos kančios nuožmios.

 

Į girią ant kalno gena

Mane ilgesys tamsus,

Kad karštos ašaros mano

Nuplautų ten skausmus.

 

 

 

XLV

 

Nušvitusį vasaros rytą

Aš vaikštau po sodo takus.

Vis šnara ir šnekasi gėlės,

Tik aš klajoju tykus.

 

Vis šnara ir šnekasi gėlės,

Paguodą jų žvilgsniuos matau:

Nepyk ant mūsų sesutės,

Nuliūdęs, blyškus žmogau!

 

 

 

LI

 

Užnuodytos mano dainos,

Bet kas nuo to pasikeis?

Tu žydinčią mano jaunystę

Užliejai savaisiais nuodais.

 

Užnuodytos mano dainos,

Bet kas nuo to pasikeis?

Manoj širdy daug gyvačių,

Ir tu, miela, ten rangais.

 

 

 

Mariaus Samavičiaus fotokoliažas

Mariaus Samavičiaus fotokoliažas

 

 

Iš ciklo „Grįžus tėvynėn“ (Die Heimkehr, 1823–1824)

 

 

I

 

Kitados man tamsią buitį

Skaidrino svaja saldi;

Bet nūnai svaja išblėsus,

Ir aš skendėju nakty.

 

Kai vaikus tamsa apgaubia,

Juos nupurto šiurpuliai,

Kad nugintų savo baimę,

Uždainuoja jie žvaliai.

 

Aš pašėlęs, linksmas vaikis

Traukiu dainą tamsoje;

Nors daina ne iš gražiausių –

Baimę nuveju su ja.

 

 

IV

 

Miške nuliūdęs klajoju,

Žiū – strazdą ant šakos matau;

Jis purpsi ir švilpiniuoja:

– Kas blogo nutiko tau?

 

– Kregždes seses tu padangėj

Paklaustumei, vaike, verčiau;

Virš tavo mylimos lango

Aš jų lizdus mačiau.

 

 

XXXIV

 

Kol savo skundžiausi jums kančiomis,

Jūs slėpėt žiovulį tylomis;

Bet kai aš skausmą įvilkau į eiles,

Didžiausių liaupsių sulaukiau į valias.

 

 

XXXVII

 

Trys garbūs karaliai iš Rytų

Klausinėjo visuos miesteliuos:

– Sakykit, mielieji vaikai,

Koks į Betliejų veda kelias?

 

To nežinojo nei seni, nei jauni,

Karaliai toliau keliavo;

Juos vedė auksinė žvaigždė,

Jinai vis skaisčiau žiburiavo.

 

Sustoja ji virš Juozapo namų,

Į vidų visi trys sueina;

Ir jautis baubsmais, o vaikas verksmais

Trijų karalių lydi dainą.

 

 

 

Iš rinkinio „Naujieji eilėraščiai“ (Neue Gedichte, 1844)

 

 

 

Gavau šiandieną tavo laišką,

Tačiau be baimės jį skaitau;

Manęs tu nebemyli, aišku,

Tik visko prirašei per daug.

 

Koks tuzinas ilgiausių lapų!

Rašysena smulki, puošni.

Kam žodžių tiek, jei viso labo

Tik atsisveikint ketini?

 

 

Pajūryje mergelė

 

Pajūryje mergelė

Liūdėjo kitados:

Ar būt graudžiau kas gali

Už saulę prie laidos?

 

Mergele, neliūdėki!

Juk senas triukas šis:

Ji, nusileidus prieky,

Iš nugaros sugrįš.

 

1832

 

 

Iš „Įvairių raštų“ I tomo (Vermischte Schriften, 1854)

 

Iš ciklo „Lozoriui“ (Zum Lazarus, 1853–1854)

 

 

Manęs netraukia rojaus pievos…

 

Manęs netraukia rojaus pievos,

Kurių dausų krašte tiek daug;

Tokių gražuolių nėr pas Dievą,

Kokių aš žemėje radau!

 

Joks angelas dailiausiais rūbais

Man moters niekad neatstos.

Giedot ant debesio nutūpus

Aš nematau jokios naudos.

 

O Viešpatie! Ir žemėj būti

Man rodos gera ir smagu,

Tik duok sveikatos nors truputį

Ir nors kapšelį pinigų.

 

Žinau – pasaulis ligi šiolei

Skendėte skendi nuodėmėj,

Bet slėniu ašarų aš uoliai

Klampoti įpratau seniai.

 

Nebaisūs man šios žemės vyliai,

Retai mat gatvėn išeinu;

Aš susikūriau sau idilę

Po mylimos žmonos sparnu.

 

Leisk būt su ja. Kai ima pliaukšti

Žmona – man sielai atgaiva,

Tarsi girdėčiau suokiant paukštį,

Kurio giesmė tokia sava.

 

Tik duok man, Viešpatie, sveikatos

Ir pinigų ar leiski bent

Man išlaikyti šitą status

Quo ir toliau linksmai gyvent.

 

Vertė Arijus Lugalis

 

 

Rašyti komentarą

Turite prisijungti, jei norite komentuoti.