THOMAS HOOD

Atodūsių tiltas

 

Thomas Hoodas (1799–1845) – anglų poetas, humoristas, leidėjas, literatūros žurnalų redaktorius. Garsėjo kaip satyrinių eilių ir poemų meistras, tačiau į britų literatūros klasikos kanoną pirmiausia pateko kaip paveikių socialinio protesto eilėraščių „Marškinių daina“ (The Song of the Shirt, 1843), „Juodadarbio baladė“ (The Lay of the Labourer, 1844) ir „Atodūsių tiltas“ (The Bridge of Sighs, 1844) autorius. Teigiama, kad šie eilėraščiai drauge su Charleso Dickenso romanais atkreipė visuomenės dėmesį į nežmoniškas miesto darbininkų gyvenimo ir darbo sąlygas, išjudino profsąjungų steigimąsi šalyje, inspiravo panašios socialinės neteisybės ir išnaudojimo tematikos poezijos bangą ne tik Britanijoje ir Jungtinėse Valstijose, bet ir Vokietijoje bei Rusijoje.

 

Mariaus Samavičiaus koliažas

Mariaus Samavičiaus koliažas

 

Atodūsių tiltas

 

Dar viena dingusi

Taip nelauktai,

Mirty sustingusi

Guli antai.

 

Švelniai jau šaltą ją

Imk už liemens;

Kūną jos baltąjį

Kelk iš vandens!

 

Lyg rūko driekanos

Jos rūbų liekanos;

Bangos ją merkdamos

Plakas, pursloja;

Kelk ją nesmerkdamas

Ir ne piktuoju.

 

Liesk ją gedėdamas

Nesibjaurėdamas,

Jautriai it seserį;

Purvą, ją žlugdžiusį,

Upė nuplukdžiusi

Kaip tamsią ašarą.

 

Būk gailestingas jai,

Širdžiai maištingajai,

Sielai pakrikusiai,

Kurios nešlovę

Mirtis nuplovė

Grožį palikusi.

 

Nors ir suklupo ji,

Kaip Ieva rojuje,

Nušluostyk lūpas jai

Apsiputojusias.

 

Kadais dabintą,

Matai jos nūnai

Kasą išpintą

Ir kirba tau mintys:

Kur jos namai?

 

Kur vardan Dievo

Šios paskenduolės

Motina, tėvas,

Sesė ar brolis?

O mylimiausiasis,

Jai artimiausiasis,

Kur jis prapuolęs?

 

Ak, širdys sudiržusios,

Atjausti užmiršusios

Žemėj šitoj!

Kaip apgailėtina,

Niekino, gėdino

Ją net šeimoj!

 

Sesės ir broliai jos,

Tėvai nuo šiolei jos

Nepripažins:

Jos meilės nuodėmė

Nedovanotina,

Net Dievo Motina

Jos neapgins.

 

Kur upėj šviesos,

Lyg žvakės tiesios,

Virpa nakty,

Ji žvelgė į langus,

Į stogus, į dangų

Viena, nusigandus

Ir nevilty.

 

Nuo kovo rūstaus

Ji drebėjo ir gūžės;

Ne nuo tilto plataus,

Ne nuo upės, kur ūžė:

Ji ne gyvenimo,

O lyg išganymo,

Lyg išeities

Troško ji, troško ji

Vien prapulties!

 

Ir nepabūgus

Ji šoko netrukus

Gelmėn kuo staigiau, –

Valandą baisiąją

Atmink, kadaise ją

Metęs žmogau!

Kas turi teisę ją

Smerkti, dangau!

 

Švelniai jau šaltą ją

Imk už liemens;

Kūną jos baltąjį

Kelk iš vandens!

 

Galūnes linkstančias,

Šaltyje stingstančias

Droviai iš lėto

Prie jos priglauski,

Akis užspauski,

Kad nežiūrėtų.

 

Lai jos nežiūri

Pro dumblo sąnašas

Aklavidurės

Į ateitį niūrią

Lyg rūsčios pranašės.

 

Buvo ji pjudoma,

Ujama, žudoma

Nuožmiai, nežmoniškai,

Šiurpiai, šėtoniškai

Ligi mirties.

Sudėki maldai

Jos rankas baltas

Viršum širdies!

 

Jos klystkelius šičia

Lyg savo laikyki,

O nuodėmę didžią

Kūrėjui paliki.

 

Vertė Linas Rybelis

 

Rašyti komentarą

Turite prisijungti, jei norite komentuoti.